Очите, огледало на душата

pastedGraphic.png

Когато срещнем две говорещи очи, вглеждаме се в тях и колкото по-дълбоко навлизаме, повече съкровища разкриваме.

pastedGraphic_1.png

Дали на учен, влюбен, поет, възрастен или дете, пресичаме воали, проникваме в скритото, различно във всеки, с мисълта, че „очите са огледало на душата“.

Звучи чудесно, но душата е недостижима за прости очи. Изпълва ни само живеца, зад който тя се крие.

pastedGraphic_2.png

След един добре запълнен живот, погледът е по-спокоен, по-дълбок, превърнат в огледало на това, което ще отнесем в незнайното отвъд. Среща се и в очите на децата, преди да ги залеят драмите в живота, също при хора, които умеят да се отделят от себе си, които знаят да дават значимост на другите. Те няма какво да крият, нито в какво да се съмняват и спонтанно ви гледат в очите.

pastedGraphic_3.png

Две говорещи очи, които не ви отбягват – какво по-добро за фотографа, който не приема изкуствените постановки.