Чудновата Япония

Странно същество е човека. Носталгични спрямо Природата, която сме изоставили, осъдени на самота, в която единствено е възможно да разберем себе си, всички ние имаме необходимост от обществото на другите, за да споделим и осъзнаем себе си. Общества за съжаление най-често ни ограничават и задушават. Възможна ли е златна среда?

Japan - copie

Вече трети месец след интензивно снимане в Япония продължавам да смилам и разнищвам усетеното през обектива. Тази страна, изпълнена с шокиращи, успешно регулирани противоречия, ме разтърси повече от все едно коя страна в Азия, Африка или Южна Америка.

Japan-2 - copie 4

Япония едновременно ви приема, очарова и отхвърля. И това е така през последните две хилядолетия. Тази страна приема и задържа необходимото от есенцията на чуждото, след което го смила и развива по свой начин без да променя типичното в себе си.

Japan

Обгърнати в ред, чистота и сигурност, съвсем скоро сте разкъсани между две съвсем различин емоции. Очаровани сте от красотата и осмисленото равновесие в отдавна загубения другаде райски свят. След това съня ви се прекъсва, за да се усетите се задушени в тежък, лепкав комформизъм и агресия, капан, в който сирените остават в сънищата. Хибриди и двойнственост ви привличат и отвращават в свят, единствен по рода си.

Japan-7

Взирам се в лицата на хората на различни места в страната и се убеждавам, че в най-малко индивидуализираната цивилизация в света, в мястото, където етиката е намериала най-ясния си смисъл, хората излъчват самота. Голяма самота в едно голямо заедно! Самота и заедно се преплитат в осмислено кодирани, добре изградени отношения. Задълженията следват принципите на йерархично съставена система, в която всеки прадставлява празно огледало, търсещо отражение в другите. Празно, защото думата индивид на японски е близка до егоизъм, а обществото е съставено от много по-важни от индивида ейрархично комплексни връзки.

Japan - copie 2

Но каквото и да кажем за Япония, трябва да добавим обратното. Нещо объркващо за праволинейното мислене на чужденеца. На всичко отгоре понякога съвсем неправилно взимаме японците за праволинейни.

Japan - copie 6

Прочетете цялата статия »

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: