Фотография и Музика

Melody is to Music as Reality is to Photography.

The note is the figure on ground, the spatial negative of time. Light Source / Sound Source.

Music helps the ears understand the eyes. – Ralph Gibson

 

La Mélodie est à la Musique ce que la Réalité est à la Photographie.

La note est le négatif spatial du temps. Source de Lumière / Source de Temp.

La Musique aide les oreilles de comprendre les yeux. – Ralph Gibson

 

Мелодията е за Mузиката това, което Реалността e за Фотографията.

Нотата е пространствения негатив на времето. Източник на Светлина / Източник на Звук.

Музиката помага на ушите да разберат погледа. – Ралф Гибсон.

 

фотография и музика                                                                                    / Лион, Франция /

Границата на възможното и в двата случая се свежда до абстракция. Тоест до каква степен тонът може да дисонира и до каква степен фотографията може да се отдалечи от реалността.

La musique et la photographie                                                                                      / Сидни, Австралия /

Когато свирим в определен ритъм (темпо), продължителността на звучене на нотите отговаря на времето, за което обтуратора е отворен по време на експозицията. Звуковият обем създава музикално пространство, както перспективата създава илюзия за триизмерно пространство. Музикантът брои и ритмира времето, фотографът мери и променя светлината.

Marise 2014-2                                                                                       / Париж /

До каква степен мелодията може да бъде абстрактана като същевременно продължава да бъде приета в параметрите на чуваемост?

До каква степен фотографията може да е абстрактна без да става неразбираема?

Marise 2014-4                                                                                         / Лион, Франция /

Виждам приятели музиканти с чудесно чувство за фотография. Изглежда познаването на даден медиум, в случая светлина или звук, е възможно сравнително лесно да се пренася на друг медиум. Така можем да се замислим за съществуване на ниво на познание, приложимо навсякъде.

La musique et la photographie - copie                                                                                       / Лион, Франция /

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотографията

Paris-2                                                                    / Париж /

Фотографията дава тяло на това, което носим в себе си.

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: