Китай – продължение на блога от 01 ноември 2009 година

„Не от нямане на богатства под небето трябва да се плашим.
Страшна е липсата на споделяне.“ – Гуан Зи (645 пр.н.е.)

Китай, страна с огромно, богато минало и фактор за бъдещето на планетата, струва усилието да бъде по-добре разбран.

China-4

Няма земна площ, която да е работена без прекъсване от един и същ народ в продължение на близо осем хиляди години. Китайската цивилизация се е организирала прогресивно, концентрично и в осмоза без стремеж да завоюва нови земи. Това е създало селска маса единствена по рода си. В традиционната йерархия на страната по значимост след служащите интелектуалци  идват селяните, след тях военните и накрая търговците. От там и слабия вкус на китайците към завоевания. Наричат страната си “Империя в Центъра”. Заседналият живот на селяните в това най-заселено място на планетата засилва още повече връзката на хората със земята и природата, с отношение към времето и невидимото,  с прагматичен усет за абстракция.  Животът се представя в идеограми.

China-5

И докато гърците си задават въпроси и търсят отговори за всичко, свързано с природата и човека, китаецът чисто прагматично открива и прилага компаса, използва магнетизма за ориентация в съвсем нормалния за него невидим свят. Видимо и невидимо са неделими и взаимно свързани. Той не пита “защо?”, а по-скоро “как?”. Невидимият свят трябва да бъде използван без това да създава философски или психологични загадки и проблеми.

China-7

Умрелите в Китай не са приключили с живота, а  преминават към невидимата част на света. -Китайците имат различен усет към времето. Векове наред те са нямали легенда за създаване на света. Миналото е по-значимо за народите от номадски характер. Появилият се сравнително късно митологичен герой Пан Гу не се е раждал, а е спял. За селяните не съществува начало или край на сезон. Величината “едно” няма стойност. Всичко е взаимносвързано и в движение между Инг и Янг, които не са отделни полюси или величини. Светът е без начало, без класирани нива. Всяка точка намира себе си в структурата на цялото. Реалността е променлива величина. Реализацията за китаца, чисто прагматична, е по-важна от теорията и води до по-бърза адаптация. Историята за Адам и Ева, както и религии, свързани с човешко “падение” или блестящо бъдеще, са извън китайските представи. Човешкото тяло, пеизажа, заедно с целия космос са взаимносвързани с мередиани и енергия без начало и край. В китайския език няма глагола Съм. Месеците и дните нямат име. Нещата се представят в числа и образи. Селяните имат за еталон природата, асоциациират месеците с цветя. Последните 2200 години са представени в цикли от по шейсет. Грегорианският календар е включен в Китай едва от миналия век (от 1911 година заедно с Републиката). Дори Олимпийските игри през 2009 година са свързани с 60 годишнината от образуването на Новия Китай.

China-6

Понятието късмет не влиза в манталитета на китеаца. Съществуват благоприятни моментни, връзки между енергията Ки и хората, които евентуално са достатъчно отворени, за да я реализират. Китаецът е прагматично свързан с настоящия момент, суперпозира образи с глобална представа за нещата. За да излезем от Аристотелския аналитичен начин на мислене, за нас се налага да схванем едновременно например “а” и “не-а” така, както китаеца приема Инг и Йанг.

Kunming-2 - copie

Едва напоследък разбирам защо конкретните въпроси, които безуспешно задавах на млади хора (вижте блога от 01.09.2009) ги затрудняваха. Просто имахме различни асоциации. За тях в черното има бяло, както в бялото черно. Мао разрушава, за да гради, без да е необходимо да се задълбочаваме в цената и ужасите от преживяното. Те остават преходни, неминуеми и отминали, а дали са необходими, въпросът остава метафизичен. Доброто и злото са заедно, както инг и янг са взаимно преплетени. За да схванем начина на китайското мислене, трябва да свържем непрекъснатата промяна на всичко с есенцията на вечното. Идеограмата, показваща това, е слънце с падащ дъжд отдолу. “Единственото нещо, което никога не се променя е непрекъснатата промяна на всичко”, казва Конфуций преди 2500 години. В Европа, когато се припичаме на слънце, отхвърляме идеята за дъжд, а когато вали забравяме слънцето. Това, че е причина за 6о милиона жертви, не пречи на слънцето, което продължава да е Мао. Пожертвал е милиони, но такава е цената за промените спрямо архаичния, отживял Китай и Мао е обичан. Поради непрекъснатата промяна на реалността, в китайския език липсва глагола Съм. Идеограмата “ши”, свързана със състоянието съм, представлява слънце, поставено върху идеограма, изразяваща думата “точно” – състоянието “съм” е видимото под лъчите на слънцето. Глаголите нямат форми за минало и бъдеще време. Мао казва: “Вярно е всичко, което успява, а фалшиво – това, което пропада.” – чист прагматизъм на китайския селянин извън времето. По същия начин геомансията Фенг Шуи (в превод: “вятър и вода”) чисто прагматично според подредбата и мястото на жилището, свързва енергиите, осигуряващи връзката на човек с обитаващото пространство.

Chengdu

Познати от антични времена и приложими в живота са игрите “ксианг ки” – китайския шах и “веи ки” – известна като “го” при японците. Стратегиите “да опразним, за да засилим”, “да намалим силата, за да опазим”, са стратегии, обратни на западното мислене. Те намират приложение и в търговските отношения. В играта веи-ки, позната от времето на Конфуций, добрият генерал печели битката преди да я започне, докъто лошият се бие с надеждата да победи. Изграждат се територии и пространства без да се рискува живота. Стремим се да дадем сила на слабия без да обезсилим силния. Участват двата фактора, характеризиращи китайския дух: неподвижния начин на представяне на всяко движение и необходимостта от непрекъсната промяна. Тази двуполярна стратегия дава пълна информация за състоянието на нещата и китайските предприятия я прилагат в развитието си. Неподвижните камъчетата (150 за всеки играч), разпределени от участниците на различни места върху игралната маса, имат динамично влияние върху целия терен. Наредени, те приличат на мастило, поставено веднъж завинаги от четката на калиграфа.  Отново играят енергиите между видимо и невидимо, свързват пространството извън времето. Макар смазан, на противника винаги остава терен, за да се скрие и съвземе. Това прави Чан Кай Шек в Тайван през 1949 година – примерът е малък, защото в Китай стратегията на Веи Ки се прилага в микро и макро смисъл от три хиляди години.

China-2

В Китай концепцията за пари също е различна. Гладуващият от векове китайски селянин показва смисъла на живота в израза “янг ченг” – “да нахраня живота”. Не става дума за собствен живот или този на близък. Сезоните и времето, земята и небето са фактори, а парите са поток, нематериална реалност! Говорим за поток, хранещ общото, което е живота. Парите са част от виталния поток, свързващ всичко. Доброто финансово здраве е толкова важно, колкото това на почвата или на човешкото тяло. Още с първото организиране на държавата от Кин Ши Хуанжи (трети век преди нашата ера) китаеца обогатява циркулирането, а не притежаването на парите. Днес мащабите на тази циркулация са неимуверни. Например в сравнително малкото градче И Вю от провинцията Зей Джианг, освен улиците, изпълнени с магазини, в Комерсиалния център има седемдесет хиляди магазини, предлагащи над десет милиона различни продукти, със сто и петдесет хиляди посетители всеки ден… Този принцип на циркулация на енергия важи в микро и макро смисъл, включително в невероятно бедни места.

Wei Shang

За китаеца промяната е единствената стабилна база, върху която може да се построи ефикасна стратегия. С не по-малкo от 5000 години история, още от времето на легендарния Фу Кси, системата И-Джинг най-добре показва китайското мислене. Тя добива форма и конкретно съдържание в “Книга на Промените” по време на династията Зоу (300 години преди нашата ера). Десетте хиляди идеограми са описани подробно и многократно преведани на всички езици. Какъвто и въпрос да зададем, енергиите зад видимия свят от идеограмите ще дадат насока, вектор на отговор. Не става дума за категоричен отговор, светът е прекалено голям. Нито пък говорим за божествен свят в страна като Китай без религия. Начинът на мислене е свързан с възможностите според благоприятната или неблагоприятна ситуацията в момента. Простият, най-обикновен селянин днес е възможно да се превърне утре в мултимилионер без задължително да става комунист или мафиот… И това става паралелно с диктатурата в държавата. Невероятно, нали!

Kunming - copie

Китайският свят и днес продължава да е изпълнен с шаманизъм и с магьосници таоисти. По времето на Мао те са криели светлините на уменията си под синята курка и пролетарски каскет  (следвали съвета на 36-тия хексаграм на И-Джинг! ). Светът е изпълнен с благоприятни (шен) и вредящи (ги) витални духове-енергии. Сега разбирам значението на огледалцата, които виждах накачени по входове на къщите, целящи да плашат злите духове. (В огледалата лошите духове се отвращават от образа си.) През 2002-ра, годината на Коня, били са продадени милиони червени панделки, служещи за защита от вредни атаки през тогаващната тринайста луна… Без да задълбочаваме езотеричните обяснения, факт е, че въпреки невероятните промени, Китай остава силно традиционен. Китайските календари имат комплексна нумерология и представляват огромни енергийни лабиринти за всяко денонощие от годината. Дълбоко вкоренена в традициите на страната е връзката 7/10 . За прагматичните китайци бъдещето няма как да бъде ясно. За сметка на това е необходимо да се стъпва на стабилно минало. Когато Денг Ксиаопинг лансира политика на “Реформи и Отваряне”, за да се задържи комунизма под друга форма, било е необходимо да се направи равносметка за историческата роля на предшественика Мао. Резултатът неслучайно се е получил 70% позитивен и 30% негативен. В програмите на новата Опера в Бейжинг влизат 30% чужди програми и 70% китайски… Съдете сами.

Wey Shang-Modifier

Идентичността на китаеца започва с името на клана, към който принадлежи, следвано от описание на лицето. Няколко стотин милиона китайци се наричат Лин (Гора). Верятно защото в продължение на векове селата са били в близост на гори…. В селото на Мао от 40000 жители 30000 се наричат Мао. Китаецът държи на групата, към която принадлежи. Във вертикален ред следват деди и прадеди, а в хоризонтален съответния клан. Принадлежността към групата е по-важна от индивидуалните различия. Идеограмите на презимето от своя страна зависят от много фактори, включващи и амбицията на родителите. Ако детето се казва “Мощен” или “Преуспяващ”, представяте си как се чуства човека, ако не му върви в живота…

Преводът на въпроса “как сте?” – “ни ши гуо ле ма?” – е “нахранихте ли се?”. Не е тайна, че през 1962 година в Китай има 30 милиона умрели от глад! Темата за храната, вероятно най-рафинирана в света, заедно с йерархията, мястото на всеки китаец около масата, по възможност кръгла, е дълга тема. Да добавя само, че респективната височина на вдигнатите за наздравица чаши, определя разликата в социалната позиция на пиещите. Понякога от куртоазия се получава цял балет от играещи нагоре-надолу чаши, евентуално придружен с бурен смях. В една толкова населена, лишена от интимност страна, обликът, тежестта на всеки на мястото си, е основно и необходимо условие за хармония в обществото. Всеки китаец трябва да си знае мястото. В китайската история от трихиляди години преходите между различните династии са ставали винаги брутално. Промяна е имало в персонала, но не в режима. През цялата империална епоха Китай е бил управляван от ерудирана класа, съставляваща 5% от населението. Днес Комунистическата партия с 80 милиона члена остава в същите пропорции от 5%.

Kunming-4

Най-впечатляващото в китайското мислене е свързано с писмеността. Идеограмите в Китай не са променяни от основаването им. Външната форма варирала според  основите, на които те са били полагани. Днес един средно култивиран китаец би могъл да разчете писмо от времето на Конфуций и това в страна с официално признати 1500 езика. Нормално китаецът говори езика на своя район, този на провинцията, както и националния език мандарин в Пекин. Това езиково разнообразие с нищо не нарушава националното единство, защото идеограмите се четат по един начин. Например Бей Жинг “столица на севера”, в Кантон я наричат Пе Кин, но идеограмата се чете и разбира по един начин на двете места. Китайците на границата със Сибир и тези до Афганистан четат вестника си по същия начин ! Линиите в идеограмите демонстрират връзка между дадено присъствие и съответен момент. Всяка дума от текста спазва същата геометрична форма. Това дава визуална възможност да се четат няколко изречения едновременно. Изписаната линия не се съпровожда със звук. Подобно на изкуствата, свързани с четка или пък меридианите в акупунктурата, линиите описват невидимата реалност, мярка за енергиен поток. Самите идеограми нямат смисъл. Те излагат идеи според мястото си в пространство и могат да бъдат едновременно съществителни, прилагателни или глаголи. Подобно на камъчетата в играта Го според разположението си в израза те се индивидуализират и добиват смисъл.

Kunming-3

И ето какво разбирам: когато четем с нашите азбуки, задействаме дясното си полукълбо на мозъка. Мисловно добавяме абстрактни елементи със звукови индикации. Причиноследствената връзка за нас е очевидна, което за китаеца е абсурдно. Идеограмата не се изказва на срички, нито се произнася. По време на четене пътят на добавяне, интегриране, осмисляне, конфигуриране, определяне, квалифициране, описание, каталогиране на идеи е чужд за китайския мозък. През дясното полукълбо на мозъка си китаецът се насочва към недефинирано от букви и звуци пространство, корелира, глобално прави идеография. Той суперпозира, схваща или изразява  концепция. Ние бихме се  затруднили ако под червения цвят е написана думата черно, а трябва да изречем червено. Докато за китаеца веднага е ясно, образът на самия цвят е достатъчен. На китайски език не е необходимо глаголите да фиксират и затова нямат спрежения. Идеограмата на глагола обичам “аи” не показва действие, а състояние или обстоятелство, съществуване, обхващащо трите времена. В нашите култури лявото полукълбо на мозъка събира емоцията и представите, взети от дясното, след което организира идеята за време с всички определения, детайли и измерения. Това ни дава чувство за значимост, защото “разбираме“ нещата. Дясната половина на мозъка комплектова безсловесните връзки, което правят с идеограмите китайските мозъци – те наслагват образи.

Kunming

Взаимосвързаността на Инг и Янг се вижда в китайското изкуство, медицина, политика… Терминът “аналитична логика” е непреводим на китайски. Аристотел не би могъл да се роди в Китай. И докато гръцкото изкуство търси съвършенство във видимата форма, китайските артисти търсят израз в невидимото. Да наречем една калиграфия красива, означава да я убием. Превръщаме я в инертен предмет. Качеството на изкуството зависи от това доколко е пресечено от енергията Ки. Калиграфи, поети и художници търсят да изразят връзка с жизнения поток. Не става дума за забавление, а за включване към източника. Докъто ние се възхищаваме от произведенията на изкуството, китаецът търси да влезе в резонанс, за да усети динамиката, да участва в графичната мелодия, която съзерцава. Това е възможно в подходящ момент, поради което произведенията на изкуство не са постоянно видими. Всеки ден, всеки час е пресечен от специфична енергия и познавачът колекционер ще избере да съзерцава само подходящата за момента картина. Целта на пеизажът е да покаже  невитимия витален поток, който го съживява. Наследници на гърците, нашите артисти са творци, поети (глагола “поео” – правя). От китайския артист се иска да влезе в енергията на потока, чиито линии ще представи. А те са същите за геомансите, за правещите акупунктура и изобщо за умеещите да живеят правилно. Китайският артист ни приканва да минем през енергийните пътища, съживили нарисувания от него пеизаж.

Kunming-2

Всичко това не прави китайците по-добри или по-лоши от другите народи. Разликите в начина на мислене и реагиране показва разнообразието на възможности за Хомо Сапиенс.

Понякога съвсем наивно се питам как след хилядолетна история  с толкова преживяните ужаси, особено от миналия век, как все още е възможно  огромни човешки маси  да робуват и да приемат да бъдат манипулирани, третирани и избивани като животни. Как  хората продължават да  вярват и да приемат системи, които облагодетелстват господстващи олигарси, самите те удавени в болните си въображения. Дали човешката инертност, навици на хора обвързани в култури, религии и конвенционалности, ще се разчупи един ден в осъзнаване на взаимосвързаността на всичко в живота?

Hands-3

Все едно в кое полукълбо, в главите и на най-загубените сред хората, как е възможно да не проблясва факта, че на манипулаторите силата е да откраднат от където могат по някой светъл лъч и перверзно да го усучат, за да следват егоизъма си? По този начин те умеят да превръщат доброто в двигател за злото и да го използват за свои цели. Мао за китаеца, Сталин за руснака… и всички други малко и големи, на дребно и на едро, все едни и същи обхванати от себе си егоисти, на които хората вярват, за да не мислят

Двадесет и първият век трябва да разреши назрелите за човешкото благополучие проблеми или сме на път да се самоунищожим. Очакват ни още много изненади – ужасни и прекрасни.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Жените в Гужарат и Раджастан

Tryptique1

 

Tryptique2

 

 

Tryptique3                                                                              / Раджастан, Индия /

Обикновените жени от народа в Раджастан и Гужарат са облечени простовато и с вкус. Те са са женствени, кокетни, накитени с екзотични бижута.  Те работят  повече от мъжете, взаимно си помагат, умеят да се радват и излъчват топла сърдечност. В пропътуваните пет-шест хиляди километра просяци не срещнах, не усетих напрежение, нито заплаха в една различна Индия, каквато не познавах досега.

изражение-3

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Изражение

изражението портрет на душата                                                                                       / Камбоджа /

Изражението e портрет на душата и очите отбелязват нейното намерение. – Марк Тилиус Цицерон

 

изражение-3                                                                                      / Арекипа, Перу /

изражение - copie 3                                                                                    / Бейжинг, Китай

 

изражение                                                                                          / Виетнам /

 

изражение2                                                                       / Раджастан, Индия /

изражение-8                                                                       / Кашмир, Индия /

изражение - copie 2                                                                             / Виетнам /

изражение                                                                       / Раджастан, Индия /

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: