Очите, огледало на душата

 

pastedGraphic.png

Потъваме в бистрия, бездънен кладенец на нечии очи, а колкото по-дълбоко навлизаме, повече съкровища разкриваме – какъв късмет, какво по-хубаво нещо!

pastedGraphic_1.png

Погледът може да бъде топъл, чаровен, обаятелен, измерен, този на учен, влюбен, поет или дете.  В него търсим неща, които в края на земния си път, всеки от нас отнася в непознатото отвъд. Взираме се и искаме да отпаднат воалите, пазачи на единственото във всеки, скътано дълбоко в душата.

pastedGraphic_2.png

С напредъка на годините външната форма се смалява, мислите ни, отслабват,  но понякога погледът говори още по-ясно за скътаното в душата.

pastedGraphic_3.png

Има ли по-прекрасно от две говорещи очи, врата към скритото в сърцето на всеки?