Фас – Профил – Фас…

юли 08
2014

Замислям се дали не е грешка във всички тези блогове наред с фотографиите да вмъквам мисли и разсъждения?

Дали да не хвана перото и да захвърля фотоапарата ? Или пък да го обърна на чиста фотография – най-вече и само фотография, както го изисква Добрата Фотография?

Понякога също искам да не “хващам” друго, а просто гората, да проследя потока, чистия ненапит поток, да потърся пътя на звездите. Там където те слизат на Земята. Фотоапарати, писалки, компютри …. всички помагала да се претопят в нещо друго…

Жертва на поливалентност или на не добре изразени качества…? Някои хора страдат от недостатъци, други от качества, неизразени докрай… Знаем “докрай” е невъзможно, привилегия на гения, за когото всичко това губи смисъл. Докога Боже тази Одисея…?

След тези почти излишни недомлъмки да опростим нещата, прагматично, далеч от гении и гори :

Фас :

Mariage de Celine Restorant

 

Профил :

 

Mariage de Celine Restorant-2Фас :

Face and profil-2

 

Профил:

Face profil

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотограф и фотография

юли 01
2014

фотография                                                                                                                 / Сосувлей, Намибия /

Подобно на скулптор, който вае, изсича материята докато стигне до търсената форма, фотографът кадрира и с помощта на светлината рисува есенцията на избрания кадър. Фотографията в известен смисъл е акт на изключване, отстраняване. Диалог между селекция и изключване.

Преди да погледне във визьора фотографът вижда същественото, което ще изрази в кадъра. Художникът добавя пластове, за да материализира усещането си, фотографът изключва ненужното в композицията, кадрира. Всички части в кадъра са взаимно свързани, имат свое място: всички с всички и всяка с всички.

Така построената композиция създава напрежение, отговарящо на съдържанието на обекта. Но това не е реалността на фотографирания обект, а погледа на фотографа, дал стойност на видяното.

Фотографиите, наред с жизнения път, изграждат образа на фотографа. Той се обръща към на външния свят, за да изрази себе си. Актът на кадриране му помага да потърси, развие и реализира собствената си чувствителност.

Наситен от поетата информация, той спира да се очудва и да очудва, забравя да имитира или да търси оригиналност, почеркът му се установява, добива съдържание. Едва тогава съдържанието е “био”, без клонажи.

Трудното е да се прави фотография, а не снимки. Преди сто години големият Андре Кертез споделя как “добрия фотограф може да снима навсякъде всичко” , казано различно да фотографира усета си. Физическият факт трябва да докарва психически ефект и промяна в зрителите. Само в този смисъл изкуството не се явява като допълнителен товар на всичко, което ни задушава във живота.

-  В памет на Кати Хорна с настоящата изложба в Париж. Kati Horna (1912 – 2000 ) http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2010

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотография и Музика

юни 25
2014

Melody is to Music as Reality is to Photography.

The note is the figure on ground, the spatial negative of time. Light Source / Sound Source.

Music helps the ears understand the eyes. – Ralph Gibson

 

La Mélodie est à la Musique ce que la Réalité est à la Photographie.

La note est le négatif spatial du temps. Source de Lumière / Source de Temp.

La Musique aide les oreilles de comprendre les yeux. – Ralph Gibson

 

Мелодията е за Mузиката това, което Реалността e за Фотографията.

Нотата е пространствения негатив на времето. Източник на Светлина / Източник на Звук.

Музиката помага на ушите да разберат погледа. – Ралф Гибсон.

 

фотография и музика                                                                                    / Лион, Франция /

Границата на възможното и в двата случая се свежда до абстракция. Тоест до каква степен тонът може да дисонира и до каква степен фотографията може да се отдалечи от реалността.

La musique et la photographie                                                                                      / Сидни, Австралия /

Когато свирим в определен ритъм (темпо), продължителността на звучене на нотите отговаря на времето, за което обтуратора е отворен по време на експозицията. Звуковият обем създава музикално пространство, както перспективата създава илюзия за триизмерно пространство. Музикантът брои и ритмира времето, фотографът мери и променя светлината.

Marise 2014-2                                                                                       / Париж /

До каква степен мелодията може да бъде абстрактана като същевременно продължава да бъде приета в параметрите на чуваемост?

До каква степен фотографията може да е абстрактна без да става неразбираема?

Marise 2014-4                                                                                         / Лион, Франция /

Виждам приятели музиканти с чудесно чувство за фотография. Изглежда познаването на даден медиум, в случая светлина или звук, е възможно сравнително лесно да се пренася на друг медиум. Така можем да се замислим за съществуване на ниво на познание, приложимо навсякъде.

La musique et la photographie - copie                                                                                       / Лион, Франция /

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотографията

юни 01
2014

Paris-2                                                                    / Париж /

Фотографията дава тяло на това, което носим в себе си.

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Красотата

май 25
2014

Красотата                                                                                                / Виетнам /

Красотата обича всички Хора,

Красотата обича да бъде обичана от всички Хора,

Красотата обича да бъде притежавана от всички Хора. 

– Каваи Канжиро (1890 – 1966)

 

 La Beauté aime tous les Hommes,

La Beauté aime à être aimée par tous les Hommes

La Beauté aime à être possédée par tous les Hommes. 

- Kawaï Kanjiro – (1890 – 1966 )

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: