Желязната Дама

окт 11
2014

Освен катедралата Нотре Дам де Пари, парижани имат втора дама, която обичат да наричат “Желязната Дама”. Снимах Дамата в аспект инг – янг.

 

La Toure-4                                                                                                     /Форма Янг/

 

La Toure-5                                                                                              /Форма Инг/

“Архитектурата е замряла музика.” - Гьоте

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Писмо, книга, религии, интерпретации…

окт 09
2014

В самото начало вибрирал безкраен хаос, пресичан от музикални тонове и цветове. Звуците след хиляди години се превърнали в букви. Те се комбинират бавно, опират се на съгласни, образуват думи. Организирани, думите влизат в съдържанието на Ведите. Във древноиндийската култура не намираме идея за връзка между дума и божествен свят, нито връзка с Творението на света. Боговете са били създавани от проговорилите хора. Ведите, “продукт на Всемира”, също нямат автор. Кой би се съмнявал във Вселената! За да проникнем в дълбочината на текстовете помагат Упанишадите. Заедно с техните автори се появява и света на боговете. Думите създават боговете, а не обратното, както това става по-късно в света на монотеизма. Така в Азия се раждат първите лингвисти и граматици.

pismo                                                                                        /Спити, Индия/

В монотеизма, за разлика от браманизма, конфуциизма и будизма, които също са свързани с писмото, първата книга, Тората (наречена по-късно Библия) в зачатието си през 7-6 век пр. н.е. въплъщава в себе си божии слова – “в началото беше словото”, думата е Божа. Оралните традиции дотогава са се предавали по-точно от последвалите преводи на първописанието. Самият затворен в букви и думи текст на Тората, за да не се превърне в идол, налага появата на непрекъснато допълвания през вековете Талмуд. По този начин написаното остава отворено за безкрайни интерепретации. В преводите, които следват на гръцки и латински, всеки добавя грешки към тези на предшествениците си. Заедно с времето, задушени в едни и същи, все по-канонизирани интерпретации, текстовете превръщат религиите от път към духовно отваряне към по-скоро задушаване на обреченото на страдание човечество.

pismo-2                                                           /Сиктинска капела, Рим/

Не е за учудване, че днес в двадесет и първия век хората, макар тромаво, но съвсем видимо, добиват съзнание за промяна. Материалният бум създава стрес, но без материя духът няма развитие. В търсещия себе си човек се намират всички материални и духовни ценности. Свободно се ровим в стари традиции, достъпни за всички, заливани от информация за най-новите постижения. От нас зависи как да подходим, как да превърнем демоните си в ангели. Защото ако демоните са изпаднали ангели, вярно е също, че ангелите са прочистели се демони. Светът е един. Дух, материя, енергия са едно. Човечеството е тяло, търсещо себе си, което развива съзнанието на материята. Всеки човек е фактор за всички останали. Каква привилегия!

pismo-4                                                                                          /Кунминг, Китай/

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

ПРОЗРАЧНОСТ

авг 19
2014

Когато реализираме познанието в душата, в плътта ни се инсталира субтилна прозрачност. – Ал. Ходоровски

Прозрачност                                                    /Анна Ивановски/

През дни и нощи след дълго пътешествие няколко упорити същества достигат до себе си, за да заживеят това, което Е, а не това, което времето обещава. Те приемат в неизбежния сегашен момент достойната радост на споделения хляб. – Ал. Ходоровски

Завършвам серията цитати от “Стълба на ангелите” на Алехандро Хородовски и рисунки на Анна Ивановска с два стиха на Емили Дикенсън. Същите може да прочетете в оригинал в www.fr.pastoukhov.com

Bois de Boulogne, reflets                                           /Булонски лес, Париж/

Аз съм никоя! Ти кой си?

Ти също ли си никой?

Тогава двойка сме – но ти мълчи!

Ще ни пропъдят, знаеш.

 

И как подтискащо е да си някой!

На показ като жаба.

Да казваш името си цeлодневно

На възхищаващо се блато.

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

МОРАЛ, МИНАЛО, БЪДЕЩЕ

авг 18
2014

В безкрайното, непознаваемо Цяло не е възможно да се установи морален закон. В своята същност реалността не може да бъде квалифицирана. Тя е нито добра, нито лоша, не е полезна, нито вредна, не е красива или грозна. Една част не може да има качества, нито да бъде определена от друга част, която след като не може да я съдържа, не може и да я разбира. Цялото е от всички части, но всички части по отделно не са цялото. – Ал. Ходоровски

морал1                                               /Анна Ивановска/

Животът на една част няма смисъл в реалността. Смисъла на частта е във връзка с другите части. – Ал. Ходоровски

морал2

Всичко, което ще бъде, вече е и всичко, което е, вече е било. Частите са винаги в миналото. Няма настояще, нито бъдеще. Времето има само една величина : минало. Човек живее в паметта. Светът е променящо се Всичко. – Ал. Ходоровски

Ani Ivanovska-1-4

 

Пилигринът пътува, за да намери този, който го сънува.

Обещаната Земя не разкрива предварително своята тайна.

Ефектът предшества причината.

Произходът на света се намира в бъдещето. – Ал. Ходоровски

За Шри Оробиндо, често цитиран в тези блогове, Светът материята не може да еволюира без преди това да е инволюирала.  

Настоящият момент е докосване до вечно нова, убягваща ни реалност.

Фотографията кове откраднати моменти с геометрично подредени части от Цялото в приета от фотографа игра на светлосянки. В живопистта художникът изважда това, което вече носи в себе си. 

морал3                                                       /Анна Ивановска/

Никоя част не е достатъчно силна, за да стане причина за унищожаването на друга. Зад индивидуалното действие има винаги действие на Цялото. – Ал. Ходоровски

ВСИЧКО Е СВЪРЗАНО, ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ЗАЕДНО. В това заедно индивидът е този, който въпреки инерцията и съпротивлението на останалите хора, дърпа всички напред. По същият начин може да се каже, че всеки човек, дори с дъха си прави изкуство, променя нещо в света. Единствено артиста съзнателно изстрадва енергиите, които го пресичат, за да сътвори, да извади от себе си нещо ново.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

ДЕЙСТВИЯ

авг 17
2014

Никой не може напълно да изчисли последиците на едно действие. И най-незначителното на вид действие се влива в тоталността на Света. – Ал. Ходоровски

ДЕЙСТВИЯ                                                             /Анна Ивановска/

За ограничения ни начин на виждане в Света или няма ред, или предполагаме скрит ред, който вероятно никога няма да разберем. Този, който дава ред на Света и го мисли съвършен, прави грешка. Изучаването на някое събитие може да започва от все едно коя негова част. – Ал. Ходоровски

Както споменава на други места Ходоровски, а и не само той, не е възможно да познаваме изцяло каквото и да било (частите) без да познаваме Всичко (Цялото). Всеизвестно е, че българите, както с много други неща, първи в света са разбрали това като са казали: “скромността краси човека”. Сократ (вероятно повлиян от прабългари) също е схванал нещата със своето: “Аз знам, че нищо не знам, а другите и това не знаят!”…

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: