ШРИ ОРОБИНДО И КАБАЛА

Читатели на блога, прочели “Авантюра на съзнанието”, (трето преработено издание, Факел Експрес, 2011 год.), ме питат за връзка между Интегралната йога на Шри Оробиндо и Кабалата на евреите. Отговорът заслужава университетска програма, а тя също е недостатъчна, за да изрази обширността на подобна тема. Тук ще огранича с няколко идеи.

       / Шри Оробиндо, фотография от Анри Картие Бресон, Пондичери 1948 /

“Човек не става никога това, което е. Ние сме винаги това, което сме на път да станем.” – думи на Едмон Жабес, евреин. В еврейския език глаголът съм няма сегашно време, пример за връзка с това, на което се базира и Шри Оробиндо – „Човек се мери по това, което прави да става възможно“. Освен това „човешкият вид не е статичен“, казва Оробиндо. Думата религия липсва в еврейския така, както и в езика на Шри Оробиндо. Не можем да класираме системата на Кабалата така, както и личността на Шри Оробиндо.  Човекът е едновременно уръдие и фактор на еволюцията на съзнанието в материята. А тя е една. Шри Оробиндо прави връзка между множеството и цялото, между крайното и безкрайното. Тази връзка е в основата и на Кабалата. И все пак, ако Шри Оробиндо с Интегралната йога намира и реализира метод за ускорена еволюция на човешкия вид (извън епруветка!), Кабалата в дълговековното си развитие с различни школи може да бъде интерпретирана по много начини.  Шри Оробиндо се появява в началото на  миналия век  в труден за човечеството момент, за да постигне належащи резултати, свързани с настоящето. Кабалата от своя страна е богата на  течения, често противоречиви, понякога объркващи, но винаги обогатяващи. Човек се изплъзва от капаните на мисълта, излиза от отровите на догматизма, схваща единството и взаимосвързаността на Всемира, в който сме потопени всички. С кабалата могат да бъдат анализирани и разбрани структурите и действието на всичко във Вселената. Било космос, правителство, сенат, борса, бебето в корема на майката или живота на мравките. Връзките са едни и същи, управлявани от закони, подвласни на октавата,  (без което не би имало музика) и триъгълника. Система от 10 сефирота, свързани с 22 съгласни от еврейската азбука, обяснява безпогрешно развитието или упадъка на всяка възможна система.

             / Рабин с Тора до „Стената“, както евреите наричат Стената на плача, Йерусалим 2006 /

Докато евреите живеят с и във въпросите, с което разбиват мисловните структури, Шри Оробиндо целенасочено, чисто практически върви към ускорена мутация на човешкия вид. Става дума за съзнателен, осъществим на практика преход от мантал към супрамантал. Мислещият човек отваря мозъка си отвъд линейните връзки на анализ и синтез, които вече е развил до степен да се възпроизведе в компютърен вид, отива към нивото на сферично мислене. Познанието по логичен път се превръща в познание по идентификация. Интегралната Йога няма еквивалент в никоя от създадените  досега от човека практически духовни системи. Заедно с Кабалата, което ги оприличава, те правят връзка между безкрайните, по липса на друг термин наречени „Божествени“ енергии и грубата земна материя. Човекът има привилегията да играе основна роля в повдигане на нивото на съзнание в материята. Кабалата говори за Месия, но това не е визията на християнската църква в определено лице, а епохата на ново, мутирало на по-високо духовно ниво човечество. Шри Оробиндо цели същия нов Супрамантален човек на ниво по-високо от настоящия дълбокомислещ Хомо манталикус. И в двата случая не говорим за религия, за учение, доктрина или за каквато и да било затворена теоретична система.

Преди хилядолетия древните риши, както и пророците евреи разбирали и прилагали ключове за избягване на задуха от капаните на мисълта. Връзки се правили на финни духовни нива. Те разбирали (разбирам означава прилагам материално) връзката между множеството и цялото, между крайното и безкрайното, възможността да излизаме от болезненото “триене” в грубата материя. Но тези действия били изолирани в кръга на определен елит. Те не свързвали единството в света с ролята на човека като преобразувател на съзнание в материята. Индия развива идеята за Браман, Израел за Неназовимото Едно. В епохата на пророците се създава гениалното еврейско писмо – 22 съгласни, фантастично разчупващи всяка мантална детерминираност (в Тората, по-късно заедно със сефиротите в Зоара, Кабалата ). Това определя връзката на еврейския род с Книгата, разширявана непрекъснато от въпроси, на които отговорите се намират в нови въпроси. В период на духовна криза в Индия Буда предлага “изход”, приет и следван до днес. Христос прави същото в изключително трудна за евреите епоха. Евреинът, за да просъществува е обречен на креативност и прогрес, спасен от задуха на затворена в догми и закони мисъл, но остава неразбран, респективно непоносим за околните, за които Тората, по късно Талмуда и Зоара (Кабалата) се превръщат в провокация. Човек не понася различията в ближните си особено, когато взаимства от тях без да ги приема за себеподобни. По-лесно е да елиминарате тези, на които дължите, отколкото да си давате труд да ги разбирате. Още повече, когато искат да ви помогнат, необходимо условие, за да еволюират самите те. През втори век, а по-късно между 13 и 16 век Кабалата, благодарение на няколко гениални кабалисти се обогатява с нови идеи и течения. Два принципа са по-характерни и макар с различна цел и приложимост, имат известни прилики с Интегралната йога на Шри Оробиндо.

                                    / Бадринат, Индия, 1996 /

Едното учение е Екстатично, свързано с комбинация от звучене на буквите в еврейската азбука. Съпровожда се с ритмични движения и начин на дишане, близък до индийската пранаяма. Екстазът, който следва свързва различни нива на съзнание, достигащи нивото на пророците. Пророк е този, който вижда над възможностите на обикновенните сетива. Такова определение намираме и при ведическите риши отпреди близо 5000 години, добре познати на Шри Оробиндо. Другото теозофично учение е свързано с текстовете от Зоар, опознаването на които води към „Божествения“ свят. Енергиите в случая са насочени от човека към Божественото (или неназоваемото Безкрайно). В първия случай последователите се отварят за енергия, която идва свише, във втория – обратното, прогресивно с познания и молитви връзката се осъществява отдолу нагоре. В първия визираме действие спрямо божествените светове, а във втория търсим въздействие на божественото (на субтилните енергии) върху човека.

Преди няколко години проникнах в храм на Суфи в Шринагар, Кашмир. За късмет ме оставиха да снимам, освен на едно затворено място от където чух раздираелен плач на поклонник в екстаз. Разнасяха се звуци на нечовешки глас. В Исляма суфите са единствените, за съжаление в последните десетилетия масово избивани от интегристите, които са близки до нашата тема.

                                                    / учител Суфи, Шринагар, Кашмир, 2010 /

През 13 век Юда Коен написва първата в света научна енциклопедия, част от която третира мистериите на Талмуда. Основният въпрос е как става така, че светът съществува? Докато философията се занимава с човешки проблеми, теологията с Божествени, проблематиката в кабалата е различна. Това дали, защо и как Бог съществува не буди интерес, защото подобна величина е неизмерима и извън човешките възможности за преценка. Шри Оробиндо също не поставя такъв въпрос. За Интегралната йога е важно да постигнем физическа трансформация, мост към сферично мислещия, безконфликтен човек на бъдещето. Астрофизиците с откритията си за материя=енергия, носител на информация (съзнание), остават  най-близо до концепциите за “Божествено” на Шри Оробиндо. Вместо да отваряме чакрите отдолу нагоре под вещото око на гуру, насочващ енергиите, както се прави в класическата йога, в Интегралната йога всеки има грижа за себе си. По индивидуален път всеки отваря енергийните си центрове, този път отгоре надолу, цели постепенни енергийни промени, стигащи по естествен път след много етапи до клетъчно ниво, до многовековната клетъчна памет. Този принцип донякъде има прилика с методите в Кабалата, но Шри Оробиндо стига до конкретна реализация. Интегралната йога се прилага без откъсване от всекидневието, навсякъде, във всеки момент, във всяко действие. Миньорът във мината или първия министър в милионния град чудесно се развиват в супрамантала, стига да го желаят. Достатъчно е да са искрени в действията си, както и да имат съзнание зя извършеното. Всеки човек е частен случай и мярка за себе си. Гупиране, секта, канонизиране имат обратното въздействие. Интегралната йога без практика няма стойност. В Кабалата е заложен същия принцип. Те не са религия, секта, философия, психология, наука, а начин на живот. Промените във всеки е свързана със случая, който самия той представлява. Всеки човек именно с разликите си променя цялото човечество. Човекът е Едно цяло със седем милиарда разлики. Безбройните галактики на вселената, включително паралелните светове, ако има такива, представляват същото цяло. Всички ние носим звезден прах от времето на първата материя. Пътят към новия човешки вид минава през девствена гора без път, без жи-пи-ес. Водещи са добитите познания и огъня, който всеки носи в себе си. Всяка трудност носи ключ за разрешението си. Задухът е най-точен сигнал, подобно на високата температура на болния, стимул и знак за оздравяване. Ако знаехме пътя и резултата, всичко щеше да е вече станало. Да познаваме нещо, означава да сме го направили и то да съществува. Постигнатото от Шри Оробиндо и Мер е добило материален вид, затова говорим за Супрамантал. (Интересна е историята с нашата Людмила Живкова, която по същото време, привърженица на идеята за Ново човечество, не случайно е занесла българска пръст в символичния град на бъдещето Оровил.)

По време на земния път на тялото душата не се намира в затвор. Връзката тяло-душа участва в еволюцията на съзнанието в материята.  Приносител за това е човека. Такава е идеята на Шри Оробиндо. Нещо не чуждо и в Кабалата.

                                  / Израел, гр. Сафед – сърце на Кабалата, 2006 /

Днес големите кабалисти, както и последователите на Интегралната йога се броят на пръсти. Шри Оробиндо сам казва, че ако е имал под ръка десетина човека, истински разбрали Интегралната йога, било е възможно да се ускори проявата на супрамантала на общочовешко ниво. Тези хора (неоходим брой клетки…) са липсвали. Нужни са няколко стотин години, за да се събере необходимата маса супрамантална материя (клетки), за да имаме очевиден ефект. Хората винаги бързат, егоистично искат всичко да става веднага, готово за консумация. Колцина днес биха живяли нормалния си живот като едновременно си дадат труд да се освободят от доминиращото ги его, да постигнат мантална тишина, да овладеят прищявките на витала с куп повърхностни удоволствия, да прочистят подсъзнанието си, вместо да му робуват, за да могат стигнат неуязвимо до физическия мантал с безбройните си функции, запаметени от милиони години. След това, стигнали до клетъчния мантал, съзнателно да оставят тялото си вече подготвено да поеме и да заживее широкия спектър на супраманталната енерегия?! И всичко това да инвестират за бъдещето на човека, това да може един ден да се роди нов, супрамантален човек?! “Нещата са станали, човечеството отива в тази посока, но все още не е готово.”, казва Мер, сподвижницата и първа експериментаторка на супрамантала. Тя стига до промените в клетъчния мантал, опитала е, както казвали ведическите риши от “меда в скалата”.  Под “скала” тези пророци са имали в предвид човешкото тяло. Там е мястото и ключа на еволюцията. То е пречило на религиите. Горено и измъчвано от векове и то по всякакъв, понякога дори рационален начин, накрая го захвърляме като ненужно…

                                   / Йешива в Йерусалим, 2008 /

Шри Оробиндо, изпитал и разбрал границите на съвременния, мислещ човек, намерил начин, различен от компромиса как да дишаме по-добре, как непрекъснато да поправяме грешките си или пък как да избягаме от болките, да се скрием, било в нирваната (на будистите), в спасението (на християните) или накрая в хиперактивностите или други хипо-хипер състояния на модерните общества. Пътят му е към ускорена, естествена мутация, преход към по-висш спрямо усвоеният от мозъчните ни функции мантал, който той нарича Супрамантал.Постигаме нова, висша обективност в познанието. Това променя и живота, навлизаме в нова епоха за човека, очаквана, предсказана от векове. В поемата Савитри от 23800 стиха на блестящ английски чуваме Бах в поезия. Шри Оробиндо я сваля на хартия без мисъл в главата си.

Съвсем не за умаловажаване кабала означава приемане, традиция – с векове предавана от уста на уста (ухото може да излъже). Тази изградена човешка мъдрост изразява кодове за живота, пътища и техники за хармонично развитие. В изчисленията си кабалистите стигат до „седмия ден“ на човечеството – новата епоха (месия), по-високо съзнателно ниво на човека. Добър кабалист вероятно би изчислил и разбрал появата на феномена Оробиндо. В Кабалата (Зоара) с верни действия (митсвот) поправяме създадените в несъвършения ни свят проблеми. Интегралната йога от своя страна се явява като катализатор за Месията, новия човек на бъдещето.

От Шри Оробиндо и от Кабала разбираме как всяка промяна в живота зависи най-вече от самите нас. Условията, в които хората живеят на земята са резултат от състоянието на тяхното съзнание. Да променим условията без да променяме съзнанието е празна химера. Енергийната връзка между крайно и безкрайно е в наши ръце.

Кабалата и Интегралната Йога на Шри Оробиндо единствени отдават толкова голямо значение на човешките възможности. Единствени те ясно показват ВЗАИМНАТА връзка на Божествения свят от безкрайно финни енергии с грубата материя, на която човек е висш представител на земята. Вероятно това е причината те да бъдат толкова трудно или криво разбирани. Много по-лесно е човек да се моли на Някой да се погрижи за болки и неволи. По-лесно е да се очаква обещан рай или месия, да се търси спасение в нирвана или да се вярва в по-добро прераждане… Плацебото помага, но не интегрално. Шамани също помагат – донякъде. Всичко е донякъде. Добре, че светът не се изчерпва с тези възможности, които влачим от векове.

                                                  / Йерусалим, 2008 /

През миналата година на български език се появиха в много добър превод на Любомир Димитров “Афоризми”,  “Човешкия цикъл” и първата част  от 900 страници на „Интегралната йога на Шри Оробиндо. “Авантюра на съзнанието” e все още достъпна, за разлика от “Божествения материализъм” и “Новия вид”, които не са преиздадени. Особен интерес за по-любознателните би представлявал „Дневника на Мер“ (13 тома) – вид „Лаборатория за новия човек“ – както са наричали на времето Ашрама в Пондичери. Тук става дума за промените в тялото Мер, сравнено с тялото на човечеството.

                                                            / Мер, неизвестен автор, около 1970 /

 

ШРИ ОРОБИНДО И КАБАЛА –  Добавка към по-горния текст, взет от предишен блог.

„Този, който не добавя към познанията си нови, ги намалява, този който не търси начини да се изучава, не е достоен да живее.“ – Мишна Авот, I,13

„Въпреки, че е още по-необходимо да вярваме, за да разбираме, необходимо да разбираме добре, за да вярваме истински.“ – Свети Августин

В еврейските текстове Думата намира съкровенния си смисъл във връзката между букви и числа, идеи и фигури, в дифракцията на символи. Поради неимоверните трудности и трагедии през времената, в които са живяли евреите, от страх да не загубят Традицията, гръбначен стълб на нацията, за първи път около втори век е написан (предполага се от раби Акиба) текст под името Сефер Йетцира. Той третира връзката между прословутите 22 букви на еврейската азбука. Всяка от тези букви има своя енергия, своя стойност и значение спрямо останалите букви, а всички те поотделно и заедно, спрямо света. В същата система на влияния влизат и десетте цефирот, съставящи Дървото на живота. Така е представена по изключително комплексен начин връзката между крайното и безкрайното във Всемира. Кабалата (приемане, традиция) добива първата си писменна форма.  Заедно с трагедията на евреите, изгонени от Испания през 16 век идва ново голямо раздвижване и подновяване на идеи. Исак Лурия създава кабалистично училище в Сафед (Палестина) с гениални за времето си идеи, обясняващи състоянието и възможността за позитивна еволюция в света. Това дава кислород по дълбокосмислен начин, особено в епоха, когато едва е проблясвал духовен лъч. Ако трябва да търсим връзка между кабалистите и Шри Оробиндо, тя е в гениалността на идеите, прилагани на практиката от хора, търсещи изход в прогреса на цялото човечество. Сегашните времена, много по-комплексни и в никакъв случай по-лесни, изискват повече от всякога духовен кислород, за да може човечеството наистина да качи етажа, който му се полага. Интегралната йога на Шри Оробиндо е съвременен подход, възможен изход, отговарящ на трудностите на епохата, в която живеем. Заплахите днес глобални и много по-ясно осъзнати ни дават възможности за изход. Без да сме ги разбрали, отиваме към пролал.

Желанието да вкусим от хармонята в живота е намирала израз отпреди хилядолетия. В Месопотамия пасторите, тези гениални овчари, забили поглед в линията на хоризонта там, където земята и небето се свързват, първи са потърсили връзка между крайно и безкрайно. Моисей е техен продукт, ние също. Изискванията днес са по големи. Знаем как всяка нова за човечестото епоха има своите аватари – така се появява и Шри Оробиндо във време, различно от това на Буда, Мохамед или Христос. Малко преди да напусне тялото си, той се обръща към сподвижницата си Мер: „Другите са дошли, за да приготвят терена и са ни напуснали. Този път нещата трябва да станат…“. Станалото тогава в ашрама на Пондичери се състои в посятото на практика зърно. Времето за покълване зависи от добрата воля и биологично време на човечеството.

Ако запитате някой кабалист от Бруклин дали има Бог, вероятно би ви отговорил: „Разбира се, но не още.“ За да допълня същата приказка: На дядо Боже му писнало от човешките глупости и щуротии и предупредил преставителите на основните религии: “ След десет дни ще наводня планетата и хората, но този път без Ноев ковчег!“ Католикът казал: „Ще искам прошка и ще се моля.“. Протестатът: „Ще си платя дълговете и ще се приготвя да съм ОК.“. Мюсюлманинът радостно се приготвил за обещаното му в Рая. Рабинът успокоил всички като казал, че десет дни са предостатъчни, за да се научим да дишаме под вода.

Докато в Тората играта на различно интерпретиране на текста дава безкрайни възможности за разбиране на живота, Кабалата влиза в по субтилно ниво на обяснение на всемирните съотношения. Ето няколко прости примери за безкрайните връзки между букви, цифри и геометрия. Връзката между права линия и кръг за кабалистите е израз на човешкото лице. Връзката идва с числото пи – 3,14 на гениалния Питагор. Същата връзка съществува между бездушното съвършенство на Природата, изразена с кръг и трансцендентното в човека, изразено с безкрайна права. Същевременно буквената стойност в цифри на думата „шадай“ е 314. Тази дума изразява силата, задържаща оттеглилите се „Божествени“ енергии, даващи възможност на човек да изрази себе си. Един съвършен Божествен свят не би оставил място за човека да еволюира! Мястото на Бога не е сред нас, милосърдив начин да имаме възможност да извадим самите ние божественото от себе си.

22 съгласни правят връзки с числа, цифри и фигури. Тези връзки са пътища, свързващи безкрайното с крайното в Материята. Ние оставаме в центъра на тези връзки.  Текстът на Тората започва с буква Бейт – Б от Берешит – Начало и завършва с Ламед – Л – последната буква на последната дума в Тората – Израел. От своя страна двете букви Б и Л заедно правят думата Лев, която на еврид означава сърце с цифрова стойност 32 (Б-30 + Л-2). 32 от своя страна е броят на връзките между буквите и десетте цефироти от Дървото на живота. По същия начин всяка дума има многобройни смислови пермутации, които винаги водят до нови връзки между крайно и безкрайно. По пътя на тези връзки самите ние ставаме фактор за повдигане на нивото на съзнание в Материята. А тя е Едно, включващо безкрайното, нас и всичко останало. Човекът има отговорната задача с необходимостта да осъзнава и да изрази себе си извън всички доктрини, религии… – нещо, залегнало както в Кабалата, така и в Интегралната йога.

Ще цитирам големия Янкелевич: „Да се учим означава да разбираме значението на думите, като ги смесваме, разбъркваме; променяме им местата, за да откриваме не каквото иска да каже текста, а каквото крие.“

И още две думи за Тората, без която Кабалата не би имала развитие: в началния си вид Тора Ашем е подарък  на Моисей и на еврейския род от Всивишния без име. Тя съдържа 304805 букви, формиращи едно тяло, една дума. През вековете нещата се опростяват (или в известен смисъл усложняват). Буквите се разделят, превръщат се в думи. Празното в текста добива смисъл. Цялото се фрагментира, думата добива все по-материална форма. Такава става и с развиващата се мисъл (мантал). „Разделяне“ на еврид се изразява с думата “мила”. Може да се преведе също като „дума“, както и като „обрязване“, откъсване от себе си. С обрязването момчето нарушава съвършенната хармония на тялото си, за да добие дистанция, респект спрямо себе си и света. По същия начин разделянето на Думата на думи и букви помага да разберем смисъла на нещата. Силата  Шадай (314), с която „Божествената енергия“ задържа себе си извън човешкия обсег, за да ни направи място да изразим себе си (първи етически закон!) – това обрязване e също „откъсване“ от себе си. И в двата примера е залегнат основния морален принцип, база за развитие на цялото човечество до днес.

След тези малко безредно нахвърляни идеи да добавя, че истински големи кабалисти, както и качествени, разбрали Шри Оробиндо последователи в света се броят на пръсти. Популярният спекулативен поглед, особено днес, когато всичко принадлежи на всички, често превръща тези учения в по скоро объркващ мишмаш. Такъв е незбежния път на напиращото Ново.  Фантастичното е, че когато знаем какво търсим и го желаем искрено, вратите вече са отворени. Имаме на разположение всички помощи, за да успеем.

 

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотография и Изкуство (диалогичен монолог III)

Фотография и изкуство III

Парижките градини, не по-малко красиви от Силс-Мария (от предишния блог) също предразполагат за размисъл.Претенциозно е да търсим някаква истина. Привлечени сме от автентичност.

Без илюзии за блестящо настояще, вярваме в човека на бъдещето с различно съзнание за света и себе си.  Възможността да изразяваме себе си се среща и в животинския свят. Привилегия на човека е да прави разлика между изразимо и неизразимо. Изкуството се скътава между двете, чудесен, макар отчаян полет, израз на невъзможността да бъдем съвършени. Науката – добра тренировка за мислещия, пресъздаващ природата и себе си човек с непрекъснато променящи се резултати. Религите – израз на духовна чувствителност, доколкото не служат за манипулиране и най-често патерици на по-слабите духом. Не знам дали ми изнася да мисля така или по-скоро прозирам някаква реалност. Вероятно и двете.

–       Надниквам в по-стари блогове и намирам, че си станал тромав, въртиш в същия кръг.

–       Вероятно да. Чувствам задух, ясно доказателство, че съм нормален и се променям. Задухът е барометър за промяна, както температурата, мярка за оздравяване. Хуморът е витамин С, пирует да не се вземем на сериозно.

–       Втвърдиш ли, регресираш, пречиш на себе си и на околните.

–        Новото в света, което ни залива и то ускорително, е супер интересно. Миналото храни, а настоящето трябва да го живеем с широко отворени очи.

–       Стига да е естествено, а не като формула или принцип. Но да се върнем на темата. Стигнахме до мотора на творчеството, напрежението между субективния свят на Аза и обективния външен свят – това през духовния мост на всеки, когато го има.

–       Светът, външно обективен за себе си, остава неопределим за човека. С пет закърнели, все по-денатурализирани от съвременния живот сетива, не правим друго, освен нови икономики, евентуално с по-качествено клониране. За шесто чувство да не говорим, най-често го бъркаме с неизразени желания и подсъзнателни носталгии и емоции. Докато външният свят във всеки момент е различен. Оптимистичното е, че в невъзможността си да качим, слизайки надолу, рискуваме или да се унищожим, или да скочим по-високо с енергията от изпитания ужас и потенциалите в себе си. Вярвам по-скоро в скока…

–        Запънали като магарета, слагаме ред, правим политика, наука, повърхностно изкуство, тук там с някой почти случаен шедьовър за разкош…

–       Мислещият човек е нещо прекрасно и ужасно. Свидетели сме… Така илил инък живеем извън света на Истината.

–       Това плаши ли те?

–       Страхът идва съвсем повърхностно най-вече от несигурност, от неяснота, “да бъдем или не”, казва Хамлет… За мен изходът е в излизане от антагонизма и робията на двоичния код, на който сме жертва, а будизма не ме задоволява като изход. Но това няма общо с темата за Изкуство.

–       Всичко е свързано.

–       В съвременното Изкуство от началото на миналия век до сега, не сме измислили нищо ново. Сюрреализмът с богатото въображение на Мен Рей, Мохоли Наги, Андре Кертез и някои други големи фотографи, разчупва класическите граници на фотографията. От няколко десетилетия на мода са темите. Фотографът равива тема, иска да покаже на света „нещо ново“ – например как се изхвърля боклука в бидонвилите, какво става в американските затвори, в транссибирските влакове…, след което се превръща в “изявен фотограф” със завършена тема… Регистрират го, после бързо е забравен, темата вече не очудва. Така става с всяка мода. Реймонд Депардон решава да снима Франция с определен вид камера – документална фотография, високо професионална, да се снима баналното така добре, че да направи впечатление, да грабне вниманието дори на слепите…. Модата е създадена, за да впечатлява в момента на модата. Впечатлението е винаги повърхностно и временно. Такава е разликата между иманентно и трансцендентното. Последното докосва есенцията на нещата и остава извън времето. Капа, Бресон… са следвали събитията на века, снимали са без да разсъждават, без да се спират. Наложили са стил, разписали са се с това, което са самите те.

–       Без да си драматичен, в тона ти се усеща горчивина, някаква носталгия за нещо пропуснато в живота…

–       Нотката на горчивина предполагам е въпрос на чувствителност примесена с амбиция. Вероятно чувствам липсата на признание за всички усилия, което все още е свързано със старото Его.  Спреводите за Шри Оробиндо и Мер приех съвсем сериозно възможността за Супраманталния човек, изход за конфликния и обхванат от себе си Хомо Сапиенс. Получих отговори на много въпроси. Реализирах как в средата на миналия век наред с всички ужаси, сме се докоснали до нещо фантастично, което като че ли се е изплъзнало или по-оптимистично казано се е отложило… Вкусил от този преход, ми се даде много, но къде има днес подобни  гиганти-пионери на Новия човек? Останал без репери поукротих топката. Сега се уча да ставам приятел с времето. Да не търся бързо постигнати резултати, горчивината за нещо недовършено. Егоизъм и незрялост ни кара да бързаме да изживеем всичко. Казваме: „птичка в ръката струва две в гората!“  А то всички птички заедно с гората са непрекъснато в ръцете ни.

–       Но ето, че не бягаш от капаните на мисълта, продължаваш да анализираш. Тези блогове, анализи, диалози за Изкуство…

–       Бягам разбира се. Боря се, както отказващите цигарите. Да се стремиш към по-високите плата на съществуване без помощен кислород, не става лесно.

–       Какво имаш в предвид?

–       Съвсем схематично, преди възможността да се докоснем до Супрамантал, нивото на мисъл, с което живеем следва във възходяща градация: обикновен, висш, озарен, интуитивен и свръхмантал. Тези енергийни зони са пътя към супрасъзнанието. Ако подсъзнанието е еволюционното ни минало, супрасъзнанието е еволюционното ни бъдеще.

–       Какво общо с Изкуството?

–       Обикновеният мантал принадлежи на хора, които имат необходимостта да говорят, да обусловат нещо, за да си помогнат, да уточнят самите те мисълта си. С висшия мантал правим анализ и синтез, наука, философия, човек вече може да се концентрира, да борави с мисълта си. Озареният и още повече интуитивният мантал  отваря възможност за спонтанно ловене на по-финно ниво вибрации. Различаваме, знаем, защото разпознаваме. Манделщам излива спонтанно уловени стихове на лист хартия, Моцарт спонтанно изважда от себе си блестящи тонове, Бетовен глух…, Ван Гог – невероятни цветове. Говорим за Интуиция, “спомен за Истината”, за да цитирам Шри Оробиндо или “вечен миг, причина за годините (времето)”. Във времето не откриваме друго, освен бавното разпознаване на мига Светлина, на който всички сме били свидетели.  Свръхманталът е този на пророците.

–      За фотографията казваме рисуване със светлината.

–      Без Светлина, поне нашия свят е невъзможен.

–       А звукът?

–        Казано е: „без музика светът не би бил същия“. Но и това е утеха, бягство във висшите сфери. По времето на Бах са слушали много повече музика. И в съседство с крематориумите са слушали блестящи концерти. Изкуството също не е разрешение за човешките проблеми. Вярно е, че при съответно съчетание на звуци в тантризма, мантрите от Веди и Упанишади, както и в Кабалата или при Суфите… – влизаме в свръхмантала. Говорим за звуци, променящи качествата на материята.

–       Че какво повече?

–       Дотук всичко е винаги частично. А ние искаме радост без болка. Живот, познание и творчество, събрани в едно, без конфликт и напрежение. Където има болка, има лъжа. Всички тези нива на мантал и витал (жизнена енергия, емоции, драми, любов…) са само лъчи към нещо по-голямо и недостижимо. То ни тегли като магнит, отиваме към него. За съжаление изкуство, наука, религии не са достатъчни. След като започваме да го разбираме, защо да не искаме още !?

–       В този порив не бягаш ли от ежедневието? …

–      Не, разбира се. В най-малкото се крие и най-голямото. Допира с ежедневието стимулира, свързва с външния свят, с материята, която променяме. Тя е навсякъде, в стръкчето трева, в беззъбата баба, в просяка, в месаря или в първия министър.  Но това е само начало. Голямото усилие е в приемане на невъзможността да надскочим сянката си. Това да не бързаме, да приемем времето, този капан, чудесна измишльотина на мислещия човек, уплашен от смъртта. Горчивата ми нотка, скрития страх, за който споменавш се таи именно в това: съзнавам, че всичко е наред, а продължавам да бързам, сякаш нещо ми се изплъзва. Там се крие някаква неискреност, страх, вековно вкоренени навици, изискващи да се слезе до телесния, дори до клетъчния мантал. Тялото да осъзнае. Това е следващия Еверст за човека.

–       Ловим се за всичко възможно, за да създадем стабилност, а стабилността ни ограничава.

–       Да, може да се каже, че единствено повтарянето на едни и същи вибрации, превърнати в навици, ни дават известна видима стабилност. Звучи едва ли не трагикомично, ако трябва да говорим за реалност. Затова търсим компромис и дишаща хармония.

–       Говорихме за Истина. Интересно е, че каквото и да кажем, обратното също е вярно. Единствено поезията свързва в общ смисъл. Но не тази в наредени стихове, такава поезия е също измислена. Тогава който няма поетична душа какво да прави?

–       Отново Via media. Средния път, но без котва! Докъто сме в лъжовния свят, болките са неминуеми. Буда иска да раздвижи стара Индия с гениалната за времето си идея за бягство от болките в живота. Христос в тежък за евреите момент, освежава епохата с отдавна познатия още тогава принцип за обич. Мохамед обединява мюсюлманите с вяра и меч. Всичко това не е направило света по-добър. Сълзите продължават да мият болката в душите ни. Цветан Тодоров в интересната си книга “Авантюрите на абсолютното” (В български превод „Красотата ще спаси света“) цитира поетесата Цветаева: “Между небесата на духа и човешкия ад изкуството се явява като чистилище, от което никой не иска да отиде в рая.” Тя говори за трето царство между небето и земята. И малко по-нататък: “Само в дълбочината на страданието, в нас божествено отеква виталната (жизнената) песен на света, като песен на славей в мрака.” Става дума за активна неутралнст в пълно съзнание за настоящия момент. Хем неутрално, хем активно – как да не е нов Еверест. Въпреки всичко, днес продължават да катерят стария Еверест цяла върволица с и без кислородни бутилки. Аз също страхотно харесвам Хималаите, но разчитам и оставам оптимист за новото време.

–       Важното е да не спираме.

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Шри Оробиндо

sri-aurobindo Споделям с българския читател няколко думи за превода  на „Шри Оробиндо* или Авантюра на Съзнанието“, с автор Сатпрем, Факел Експрес, второ преработено издание от 2008 година.

Сюжетът за  живота и делата на Шри Оробиндо остава извън популярните духовни теми на двайстия век. Под духовно в случая имам предвид spiritual, което на български се вмества в  общото понятие „духовно“. В случая става дума за трансцендентност на човешкия дух,  което не е задължително свързано с религия. Шри Оробиндо никога не е бил религиозен. (Сещам се за приказката, в която попитали дядо Боже коя за него е най-добрата религия, а той отговорил „Аз не съм религиозен!“.

Темата е съвсем актуална за двайсет и първия век.  Трудностите за човека не са намаляли от времето, откакто сме разбрали, че съзнаваме. Творци сме на всички радости и неволи, но самото творение ни е убягвало винаги. Светът, в който живеем виваги незадоволени задължава  да го живеем и променяме. В търсене на възможни разрешения, променяме и себе си. Това ни дава привилегията  да меним нивото на съзнание в материята, част от която сме самите ние. Ускорението в последните десетилетия ни принуждава да разграничим по-ясно стойностите в живота. Новият век се очертава като врата за на нов свят, вероятно по-човешки. Думите „ново“ и „принуждава“ плаши, обърква и същевремено дава надежда.

Защо говорим за Шри Оробиндо, живял преди близо век? Какво общо с ускорената мондиализация и с всички заливащи промени? В „Авантюра на Съзнанието“ авторът Сатпрем описва този гениален визионер на двайстия век, който достига до границите на възможно за човешкия дух. Не става дума за теория, религия или някакъв вид мистицизъм, а за практическо приложение. Като човешки гений Шри Оробиндо разширява визията за човека като вид. Като планинар мога да дам пример с алпиниста Меснер, който с изкачването сам, без кислород на всички осемхилядници, разшири възможното за човека по отношение на алпинизма. Шри Оробиндо „изкачи“ състоянието на Хомо Манталикус*** (човекът, който мисли – „мисля, следователно същестувам“ на Декарт), за да разшири  възможностите на човешкия мозък още преди преди опитите на трансперсоналистите да започнат изкуствени клонажи. Той потърси ускорен начин за мутация на вида ни Хомо Сапиенс, с интегралната йога отвори път към  супраманталния човек, вероятно човека на бъдещето.

„Нашият свят е в еволюция и еволюцията има духовен смисъл. Единствената ни свобода e чрез индивидуална еволюция да се издигнем на все по-високи нива … … да впишем и въплътим по материален начин истините от нивото, на което се намираме“, пише Сатпрем, блестящо представил епохата и живота на Шри Оробиндо.

Шри Оробиндо, заедно със свои съмишленици успява да разбуди Индия за революционно движение, основано за първи път на принципа на осъзнаване и ненасилие. Ганди след него прилага тази идея, а Шри Оробиндо дотогава революционер и поет, се оттегля в Пондишери, за да се отдаде на основната си цел: търсене и осъществяване на възможното за човека като нестационарен вид. След като превежда и експериментира с нов поглед старите индийски писания, той сверява опитите от миналото с настоящите си експерименти. Реализира Интегралната Йога, различна от  практикуваните до тогава йогически принципи. Целта му била ускоряване на естествената еволюция на човешкия вид. Малко преди да напусне тялото си Шри Оробиндо довършва епопеята  Савитри за сътворението и съдбата на света, написана с „думи, които виждат“ – 23813 стиха на блестящ английски език.

„Авантюра на съзнанието“ представя човешката ни авантюра. Сатпрем, както в приказка, предава живота и ролята на Шри Оробиндо за еволюцията на човешкия вид. Представен е човекът, носител на съзнание, мост между крайното и безкрайното в материята. Разбираме за привилегията да участваме в тази епоха, както и за трудната ни, изключително интересна, отговорна участ. А свободата, която обичаме и търсим, не е ли именно възможността да преминаваме на все по-висши планове на съзнание?! Думата „авантюра“ етимологически включва идеята за неочаквани трудности с вечно нов елемент за преодоляване.mere2

Макар написана преди 40 години, книгата се чете многократно на различни нива. Това засяга най-вече хора с чувство за трансцендентност, които милеят за участта на човека. Хора, които горят да участват съзнателно в усилието, което ни води от полуживотински към човешки вид. Можем да разберем, че сме хора едва след като надминем и погледнем с известна дистанция това, което днес се опитваме да търсим и наричаме човешко. Дистанцията на разбиращия поглед, която наричаме съзнание, ни помага да определяме каквото и да е било в живота.  Говорим за трансцедентност, защото с движение по хоризонтала ускоряваме единствено процеса на материалното си пре-осигуряване (считано от някои за благополучие), включващо отчуждаването от себе си и околните. Лишени от чувство за вертикалност, без възможност да познаем себе си, не бихме могли да се отворим за Света. Без необходимост да се разпъваме на кръст (!), връзката между вертикала и хоризонтала, между духовно и материално е в основата на Интегралната Йога.
Читателят свиква с терминологията на „Божествения материализъм“** на Шри Оробиндо, където думата „Божествен“ не е оцветена религиозно, а ни насочва към неназовимото. Трудна дума в настоящия свят, разделен между крайни религиозни доктрини и скептици, задушени в мантални пируети и болни амбиции.  Строго рационалният читател трудно би приел лабораторно неизмеримите преживявания на Шри Оробондо, който въпреки всичко не се е колебал да нарича Ашрама си „човешка лаборатория“, след което, веднъж постигнал търсеното, да напусне тялото си с усмивка.

*Във втория преработен превод на книгата предпочетохме да вземем санскритското име Оробиндо, звучащо в бившата френска колония Пондич(ш)ери като мантра, а не това от руския превод, близък  до английското звучене Ауробиндо (Aurobindo).

** С това заглавие от същия автор е преведен на български първи том,  разкриващ живота и  развитието на Интегралната йога в тялото на Мер, сподвижницата на Шри Оробиндо. Изд. Сарасвати 2000 год. Под заглавието „Новият вид“, автор Сатпрем, Издателство Факел Експрес 2004 година издаде втори том за Мер на същата тематика.

*** Тук е мястото да споделя затрудненията си в превода от френски и английски на български в определяне на разликата между думите: „mens“ и „spiritus“,  mind и spirit, mental и spirituel. На български думата мантал  говори за мислещата част на човека, но spirituel не е само духовната част, в която на български приемаме всичко, което наричаме духовно, едва ли не различно от материалното. Става дума за неопределимата част на човешкия дух. Нека да отбележим за яснота, че Шри Оробиндо различава четири части в човека: мантал, витал, физика и психика. В понятието „психика“ Шри Оробиндо влага човешка душа, таяща божествена искра, според индийските вярвания мотор за развитие в преражданията . Всяка от тези четири части има свое идивидуално комплексно и независимо съзнание. Същевременно манталът, виталът и физиката (тялото) нормално  помагат да открием и утвърдим психическото същество в себе си. Дух и материя са неделими, нещо разбрано от Спиноза и някои други философи от миналото. Съществуват интересни паралели между терминологията на Шри Оробиндо и Юнг, добре описани от някои автори.

Не бих отказал да отговоря, доколкото е в компетентността ми, на всеки по-взискателен за информация на тази тема читател.

През месец декемри 2010 Издателство „Факел Експрес“ преиздаде за трети път „Авантюра на Съзнанието“ на разположение по книжарниците.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: