ШРИ ОРОБИНДО И КАБАЛА

Читатели на блога, прочели “Авантюра на съзнанието”, (трето преработено издание, Факел Експрес, 2011 год.), ме питат за връзка между Интегралната йога на Шри Оробиндо и Кабалата на евреите. Отговорът заслужава университетска програма, а тя също е недостатъчна, за да изрази обширността на подобна тема. Тук ще огранича с няколко идеи.

       / Шри Оробиндо, фотография от Анри Картие Бресон, Пондичери 1948 /

“Човек не става никога това, което е. Ние сме винаги това, което сме на път да станем.” – думи на Едмон Жабес, евреин. В еврейския език глаголът съм няма сегашно време, пример за връзка с това, на което се базира и Шри Оробиндо – „Човек се мери по това, което прави да става възможно“. Освен това „човешкият вид не е статичен“, казва Оробиндо. Думата религия липсва в еврейския така, както и в езика на Шри Оробиндо. Не можем да класираме системата на Кабалата така, както и личността на Шри Оробиндо.  Човекът е едновременно уръдие и фактор на еволюцията на съзнанието в материята. А тя е една. Шри Оробиндо прави връзка между множеството и цялото, между крайното и безкрайното. Тази връзка е в основата и на Кабалата. И все пак, ако Шри Оробиндо с Интегралната йога намира и реализира метод за ускорена еволюция на човешкия вид (извън епруветка!), Кабалата в дълговековното си развитие с различни школи може да бъде интерпретирана по много начини.  Шри Оробиндо се появява в началото на  миналия век  в труден за човечеството момент, за да постигне належащи резултати, свързани с настоящето. Кабалата от своя страна е богата на  течения, често противоречиви, понякога объркващи, но винаги обогатяващи. Човек се изплъзва от капаните на мисълта, излиза от отровите на догматизма, схваща единството и взаимосвързаността на Всемира, в който сме потопени всички. С кабалата могат да бъдат анализирани и разбрани структурите и действието на всичко във Вселената. Било космос, правителство, сенат, борса, бебето в корема на майката или живота на мравките. Връзките са едни и същи, управлявани от закони, подвласни на октавата,  (без което не би имало музика) и триъгълника. Система от 10 сефирота, свързани с 22 съгласни от еврейската азбука, обяснява безпогрешно развитието или упадъка на всяка възможна система.

             / Рабин с Тора до „Стената“, както евреите наричат Стената на плача, Йерусалим 2006 /

Докато евреите живеят с и във въпросите, с което разбиват мисловните структури, Шри Оробиндо целенасочено, чисто практически върви към ускорена мутация на човешкия вид. Става дума за съзнателен, осъществим на практика преход от мантал към супрамантал. Мислещият човек отваря мозъка си отвъд линейните връзки на анализ и синтез, които вече е развил до степен да се възпроизведе в компютърен вид, отива към нивото на сферично мислене. Познанието по логичен път се превръща в познание по идентификация. Интегралната Йога няма еквивалент в никоя от създадените  досега от човека практически духовни системи. Заедно с Кабалата, което ги оприличава, те правят връзка между безкрайните, по липса на друг термин наречени „Божествени“ енергии и грубата земна материя. Човекът има привилегията да играе основна роля в повдигане на нивото на съзнание в материята. Кабалата говори за Месия, но това не е визията на християнската църква в определено лице, а епохата на ново, мутирало на по-високо духовно ниво човечество. Шри Оробиндо цели същия нов Супрамантален човек на ниво по-високо от настоящия дълбокомислещ Хомо манталикус. И в двата случая не говорим за религия, за учение, доктрина или за каквато и да било затворена теоретична система.

Преди хилядолетия древните риши, както и пророците евреи разбирали и прилагали ключове за избягване на задуха от капаните на мисълта. Връзки се правили на финни духовни нива. Те разбирали (разбирам означава прилагам материално) връзката между множеството и цялото, между крайното и безкрайното, възможността да излизаме от болезненото “триене” в грубата материя. Но тези действия били изолирани в кръга на определен елит. Те не свързвали единството в света с ролята на човека като преобразувател на съзнание в материята. Индия развива идеята за Браман, Израел за Неназовимото Едно. В епохата на пророците се създава гениалното еврейско писмо – 22 съгласни, фантастично разчупващи всяка мантална детерминираност (в Тората, по-късно заедно със сефиротите в Зоара, Кабалата ). Това определя връзката на еврейския род с Книгата, разширявана непрекъснато от въпроси, на които отговорите се намират в нови въпроси. В период на духовна криза в Индия Буда предлага “изход”, приет и следван до днес. Христос прави същото в изключително трудна за евреите епоха. Евреинът, за да просъществува е обречен на креативност и прогрес, спасен от задуха на затворена в догми и закони мисъл, но остава неразбран, респективно непоносим за околните, за които Тората, по късно Талмуда и Зоара (Кабалата) се превръщат в провокация. Човек не понася различията в ближните си особено, когато взаимства от тях без да ги приема за себеподобни. По-лесно е да елиминарате тези, на които дължите, отколкото да си давате труд да ги разбирате. Още повече, когато искат да ви помогнат, необходимо условие, за да еволюират самите те. През втори век, а по-късно между 13 и 16 век Кабалата, благодарение на няколко гениални кабалисти се обогатява с нови идеи и течения. Два принципа са по-характерни и макар с различна цел и приложимост, имат известни прилики с Интегралната йога на Шри Оробиндо.

                                    / Бадринат, Индия, 1996 /

Едното учение е Екстатично, свързано с комбинация от звучене на буквите в еврейската азбука. Съпровожда се с ритмични движения и начин на дишане, близък до индийската пранаяма. Екстазът, който следва свързва различни нива на съзнание, достигащи нивото на пророците. Пророк е този, който вижда над възможностите на обикновенните сетива. Такова определение намираме и при ведическите риши отпреди близо 5000 години, добре познати на Шри Оробиндо. Другото теозофично учение е свързано с текстовете от Зоар, опознаването на които води към „Божествения“ свят. Енергиите в случая са насочени от човека към Божественото (или неназоваемото Безкрайно). В първия случай последователите се отварят за енергия, която идва свише, във втория – обратното, прогресивно с познания и молитви връзката се осъществява отдолу нагоре. В първия визираме действие спрямо божествените светове, а във втория търсим въздействие на божественото (на субтилните енергии) върху човека.

Преди няколко години проникнах в храм на Суфи в Шринагар, Кашмир. За късмет ме оставиха да снимам, освен на едно затворено място от където чух раздираелен плач на поклонник в екстаз. Разнасяха се звуци на нечовешки глас. В Исляма суфите са единствените, за съжаление в последните десетилетия масово избивани от интегристите, които са близки до нашата тема.

                                                    / учител Суфи, Шринагар, Кашмир, 2010 /

През 13 век Юда Коен написва първата в света научна енциклопедия, част от която третира мистериите на Талмуда. Основният въпрос е как става така, че светът съществува? Докато философията се занимава с човешки проблеми, теологията с Божествени, проблематиката в кабалата е различна. Това дали, защо и как Бог съществува не буди интерес, защото подобна величина е неизмерима и извън човешките възможности за преценка. Шри Оробиндо също не поставя такъв въпрос. За Интегралната йога е важно да постигнем физическа трансформация, мост към сферично мислещия, безконфликтен човек на бъдещето. Астрофизиците с откритията си за материя=енергия, носител на информация (съзнание), остават  най-близо до концепциите за “Божествено” на Шри Оробиндо. Вместо да отваряме чакрите отдолу нагоре под вещото око на гуру, насочващ енергиите, както се прави в класическата йога, в Интегралната йога всеки има грижа за себе си. По индивидуален път всеки отваря енергийните си центрове, този път отгоре надолу, цели постепенни енергийни промени, стигащи по естествен път след много етапи до клетъчно ниво, до многовековната клетъчна памет. Този принцип донякъде има прилика с методите в Кабалата, но Шри Оробиндо стига до конкретна реализация. Интегралната йога се прилага без откъсване от всекидневието, навсякъде, във всеки момент, във всяко действие. Миньорът във мината или първия министър в милионния град чудесно се развиват в супрамантала, стига да го желаят. Достатъчно е да са искрени в действията си, както и да имат съзнание зя извършеното. Всеки човек е частен случай и мярка за себе си. Гупиране, секта, канонизиране имат обратното въздействие. Интегралната йога без практика няма стойност. В Кабалата е заложен същия принцип. Те не са религия, секта, философия, психология, наука, а начин на живот. Промените във всеки е свързана със случая, който самия той представлява. Всеки човек именно с разликите си променя цялото човечество. Човекът е Едно цяло със седем милиарда разлики. Безбройните галактики на вселената, включително паралелните светове, ако има такива, представляват същото цяло. Всички ние носим звезден прах от времето на първата материя. Пътят към новия човешки вид минава през девствена гора без път, без жи-пи-ес. Водещи са добитите познания и огъня, който всеки носи в себе си. Всяка трудност носи ключ за разрешението си. Задухът е най-точен сигнал, подобно на високата температура на болния, стимул и знак за оздравяване. Ако знаехме пътя и резултата, всичко щеше да е вече станало. Да познаваме нещо, означава да сме го направили и то да съществува. Постигнатото от Шри Оробиндо и Мер е добило материален вид, затова говорим за Супрамантал. (Интересна е историята с нашата Людмила Живкова, която по същото време, привърженица на идеята за Ново човечество, не случайно е занесла българска пръст в символичния град на бъдещето Оровил.)

По време на земния път на тялото душата не се намира в затвор. Връзката тяло-душа участва в еволюцията на съзнанието в материята.  Приносител за това е човека. Такава е идеята на Шри Оробиндо. Нещо не чуждо и в Кабалата.

                                  / Израел, гр. Сафед – сърце на Кабалата, 2006 /

Днес големите кабалисти, както и последователите на Интегралната йога се броят на пръсти. Шри Оробиндо сам казва, че ако е имал под ръка десетина човека, истински разбрали Интегралната йога, било е възможно да се ускори проявата на супрамантала на общочовешко ниво. Тези хора (неоходим брой клетки…) са липсвали. Нужни са няколко стотин години, за да се събере необходимата маса супрамантална материя (клетки), за да имаме очевиден ефект. Хората винаги бързат, егоистично искат всичко да става веднага, готово за консумация. Колцина днес биха живяли нормалния си живот като едновременно си дадат труд да се освободят от доминиращото ги его, да постигнат мантална тишина, да овладеят прищявките на витала с куп повърхностни удоволствия, да прочистят подсъзнанието си, вместо да му робуват, за да могат стигнат неуязвимо до физическия мантал с безбройните си функции, запаметени от милиони години. След това, стигнали до клетъчния мантал, съзнателно да оставят тялото си вече подготвено да поеме и да заживее широкия спектър на супраманталната енерегия?! И всичко това да инвестират за бъдещето на човека, това да може един ден да се роди нов, супрамантален човек?! “Нещата са станали, човечеството отива в тази посока, но все още не е готово.”, казва Мер, сподвижницата и първа експериментаторка на супрамантала. Тя стига до промените в клетъчния мантал, опитала е, както казвали ведическите риши от “меда в скалата”.  Под “скала” тези пророци са имали в предвид човешкото тяло. Там е мястото и ключа на еволюцията. То е пречило на религиите. Горено и измъчвано от векове и то по всякакъв, понякога дори рационален начин, накрая го захвърляме като ненужно…

                                   / Йешива в Йерусалим, 2008 /

Шри Оробиндо, изпитал и разбрал границите на съвременния, мислещ човек, намерил начин, различен от компромиса как да дишаме по-добре, как непрекъснато да поправяме грешките си или пък как да избягаме от болките, да се скрием, било в нирваната (на будистите), в спасението (на християните) или накрая в хиперактивностите или други хипо-хипер състояния на модерните общества. Пътят му е към ускорена, естествена мутация, преход към по-висш спрямо усвоеният от мозъчните ни функции мантал, който той нарича Супрамантал.Постигаме нова, висша обективност в познанието. Това променя и живота, навлизаме в нова епоха за човека, очаквана, предсказана от векове. В поемата Савитри от 23800 стиха на блестящ английски чуваме Бах в поезия. Шри Оробиндо я сваля на хартия без мисъл в главата си.

Съвсем не за умаловажаване кабала означава приемане, традиция – с векове предавана от уста на уста (ухото може да излъже). Тази изградена човешка мъдрост изразява кодове за живота, пътища и техники за хармонично развитие. В изчисленията си кабалистите стигат до „седмия ден“ на човечеството – новата епоха (месия), по-високо съзнателно ниво на човека. Добър кабалист вероятно би изчислил и разбрал появата на феномена Оробиндо. В Кабалата (Зоара) с верни действия (митсвот) поправяме създадените в несъвършения ни свят проблеми. Интегралната йога от своя страна се явява като катализатор за Месията, новия човек на бъдещето.

От Шри Оробиндо и от Кабала разбираме как всяка промяна в живота зависи най-вече от самите нас. Условията, в които хората живеят на земята са резултат от състоянието на тяхното съзнание. Да променим условията без да променяме съзнанието е празна химера. Енергийната връзка между крайно и безкрайно е в наши ръце.

Кабалата и Интегралната Йога на Шри Оробиндо единствени отдават толкова голямо значение на човешките възможности. Единствени те ясно показват ВЗАИМНАТА връзка на Божествения свят от безкрайно финни енергии с грубата материя, на която човек е висш представител на земята. Вероятно това е причината те да бъдат толкова трудно или криво разбирани. Много по-лесно е човек да се моли на Някой да се погрижи за болки и неволи. По-лесно е да се очаква обещан рай или месия, да се търси спасение в нирвана или да се вярва в по-добро прераждане… Плацебото помага, но не интегрално. Шамани също помагат – донякъде. Всичко е донякъде. Добре, че светът не се изчерпва с тези възможности, които влачим от векове.

                                                  / Йерусалим, 2008 /

През миналата година на български език се появиха в много добър превод на Любомир Димитров “Афоризми”,  “Човешкия цикъл” и първата част  от 900 страници на „Интегралната йога на Шри Оробиндо. “Авантюра на съзнанието” e все още достъпна, за разлика от “Божествения материализъм” и “Новия вид”, които не са преиздадени. Особен интерес за по-любознателните би представлявал „Дневника на Мер“ (13 тома) – вид „Лаборатория за новия човек“ – както са наричали на времето Ашрама в Пондичери. Тук става дума за промените в тялото Мер, сравнено с тялото на човечеството.

                                                            / Мер, неизвестен автор, около 1970 /

 

ШРИ ОРОБИНДО И КАБАЛА –  Добавка към по-горния текст, взет от предишен блог.

„Този, който не добавя към познанията си нови, ги намалява, този който не търси начини да се изучава, не е достоен да живее.“ – Мишна Авот, I,13

„Въпреки, че е още по-необходимо да вярваме, за да разбираме, необходимо да разбираме добре, за да вярваме истински.“ – Свети Августин

В еврейските текстове Думата намира съкровенния си смисъл във връзката между букви и числа, идеи и фигури, в дифракцията на символи. Поради неимоверните трудности и трагедии през времената, в които са живяли евреите, от страх да не загубят Традицията, гръбначен стълб на нацията, за първи път около втори век е написан (предполага се от раби Акиба) текст под името Сефер Йетцира. Той третира връзката между прословутите 22 букви на еврейската азбука. Всяка от тези букви има своя енергия, своя стойност и значение спрямо останалите букви, а всички те поотделно и заедно, спрямо света. В същата система на влияния влизат и десетте цефирот, съставящи Дървото на живота. Така е представена по изключително комплексен начин връзката между крайното и безкрайното във Всемира. Кабалата (приемане, традиция) добива първата си писменна форма.  Заедно с трагедията на евреите, изгонени от Испания през 16 век идва ново голямо раздвижване и подновяване на идеи. Исак Лурия създава кабалистично училище в Сафед (Палестина) с гениални за времето си идеи, обясняващи състоянието и възможността за позитивна еволюция в света. Това дава кислород по дълбокосмислен начин, особено в епоха, когато едва е проблясвал духовен лъч. Ако трябва да търсим връзка между кабалистите и Шри Оробиндо, тя е в гениалността на идеите, прилагани на практиката от хора, търсещи изход в прогреса на цялото човечество. Сегашните времена, много по-комплексни и в никакъв случай по-лесни, изискват повече от всякога духовен кислород, за да може човечеството наистина да качи етажа, който му се полага. Интегралната йога на Шри Оробиндо е съвременен подход, възможен изход, отговарящ на трудностите на епохата, в която живеем. Заплахите днес глобални и много по-ясно осъзнати ни дават възможности за изход. Без да сме ги разбрали, отиваме към пролал.

Желанието да вкусим от хармонята в живота е намирала израз отпреди хилядолетия. В Месопотамия пасторите, тези гениални овчари, забили поглед в линията на хоризонта там, където земята и небето се свързват, първи са потърсили връзка между крайно и безкрайно. Моисей е техен продукт, ние също. Изискванията днес са по големи. Знаем как всяка нова за човечестото епоха има своите аватари – така се появява и Шри Оробиндо във време, различно от това на Буда, Мохамед или Христос. Малко преди да напусне тялото си, той се обръща към сподвижницата си Мер: „Другите са дошли, за да приготвят терена и са ни напуснали. Този път нещата трябва да станат…“. Станалото тогава в ашрама на Пондичери се състои в посятото на практика зърно. Времето за покълване зависи от добрата воля и биологично време на човечеството.

Ако запитате някой кабалист от Бруклин дали има Бог, вероятно би ви отговорил: „Разбира се, но не още.“ За да допълня същата приказка: На дядо Боже му писнало от човешките глупости и щуротии и предупредил преставителите на основните религии: “ След десет дни ще наводня планетата и хората, но този път без Ноев ковчег!“ Католикът казал: „Ще искам прошка и ще се моля.“. Протестатът: „Ще си платя дълговете и ще се приготвя да съм ОК.“. Мюсюлманинът радостно се приготвил за обещаното му в Рая. Рабинът успокоил всички като казал, че десет дни са предостатъчни, за да се научим да дишаме под вода.

Докато в Тората играта на различно интерпретиране на текста дава безкрайни възможности за разбиране на живота, Кабалата влиза в по субтилно ниво на обяснение на всемирните съотношения. Ето няколко прости примери за безкрайните връзки между букви, цифри и геометрия. Връзката между права линия и кръг за кабалистите е израз на човешкото лице. Връзката идва с числото пи – 3,14 на гениалния Питагор. Същата връзка съществува между бездушното съвършенство на Природата, изразена с кръг и трансцендентното в човека, изразено с безкрайна права. Същевременно буквената стойност в цифри на думата „шадай“ е 314. Тази дума изразява силата, задържаща оттеглилите се „Божествени“ енергии, даващи възможност на човек да изрази себе си. Един съвършен Божествен свят не би оставил място за човека да еволюира! Мястото на Бога не е сред нас, милосърдив начин да имаме възможност да извадим самите ние божественото от себе си.

22 съгласни правят връзки с числа, цифри и фигури. Тези връзки са пътища, свързващи безкрайното с крайното в Материята. Ние оставаме в центъра на тези връзки.  Текстът на Тората започва с буква Бейт – Б от Берешит – Начало и завършва с Ламед – Л – последната буква на последната дума в Тората – Израел. От своя страна двете букви Б и Л заедно правят думата Лев, която на еврид означава сърце с цифрова стойност 32 (Б-30 + Л-2). 32 от своя страна е броят на връзките между буквите и десетте цефироти от Дървото на живота. По същия начин всяка дума има многобройни смислови пермутации, които винаги водят до нови връзки между крайно и безкрайно. По пътя на тези връзки самите ние ставаме фактор за повдигане на нивото на съзнание в Материята. А тя е Едно, включващо безкрайното, нас и всичко останало. Човекът има отговорната задача с необходимостта да осъзнава и да изрази себе си извън всички доктрини, религии… – нещо, залегнало както в Кабалата, така и в Интегралната йога.

Ще цитирам големия Янкелевич: „Да се учим означава да разбираме значението на думите, като ги смесваме, разбъркваме; променяме им местата, за да откриваме не каквото иска да каже текста, а каквото крие.“

И още две думи за Тората, без която Кабалата не би имала развитие: в началния си вид Тора Ашем е подарък  на Моисей и на еврейския род от Всивишния без име. Тя съдържа 304805 букви, формиращи едно тяло, една дума. През вековете нещата се опростяват (или в известен смисъл усложняват). Буквите се разделят, превръщат се в думи. Празното в текста добива смисъл. Цялото се фрагментира, думата добива все по-материална форма. Такава става и с развиващата се мисъл (мантал). „Разделяне“ на еврид се изразява с думата “мила”. Може да се преведе също като „дума“, както и като „обрязване“, откъсване от себе си. С обрязването момчето нарушава съвършенната хармония на тялото си, за да добие дистанция, респект спрямо себе си и света. По същия начин разделянето на Думата на думи и букви помага да разберем смисъла на нещата. Силата  Шадай (314), с която „Божествената енергия“ задържа себе си извън човешкия обсег, за да ни направи място да изразим себе си (първи етически закон!) – това обрязване e също „откъсване“ от себе си. И в двата примера е залегнат основния морален принцип, база за развитие на цялото човечество до днес.

След тези малко безредно нахвърляни идеи да добавя, че истински големи кабалисти, както и качествени, разбрали Шри Оробиндо последователи в света се броят на пръсти. Популярният спекулативен поглед, особено днес, когато всичко принадлежи на всички, често превръща тези учения в по скоро объркващ мишмаш. Такъв е незбежния път на напиращото Ново.  Фантастичното е, че когато знаем какво търсим и го желаем искрено, вратите вече са отворени. Имаме на разположение всички помощи, за да успеем.

 

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Сафед

След Йерусалим и пустинята Негев до Мъртво море, впечатляващо е градчето Сафед. С благоприятния климат в Голанските възвишения Сафед според Тората е основан от един от синовете на Ной. Мястото е наситено с  духовност и богато минало. През ХVI век Грация Ханаси, любимка и финансова съветница на Сюлейман Великолепни, известна като “Сеньората”, закупува от султана областта Тибериада. Там е разположен Сафед – идеята е 1500 години след разрушаване на Храма евреите да имат отново земя. През 1570-та година малко след смъртта на многоуважавания кабалист Кордоверо, в Сафед се настанява подновителя на Кабалата, гениалния Исак Лурия.

Представям си тези хора далеч от бликащия ренесанс във Венеция, Флоренция и Анвер, откъснати от света как се отдават, тяло и дух, на размисъл за процесите по създаване на Вселената. За да не объркват мисълта на обикновените вярващи, те запазват за себе си революционни идеи като това, че Бог е само начин да наричаме процеса на сътворяване и развитие на Света, без да е необходимо да му даваме морална роля. Сафед става център на кабалисти.

След Меа Шарим в Йерусалим, квартал труден за снимане на крайните религиозни, които не признават държавата и затрудняват развитието на страната, Сафед се оказва рай за фотографа. Религиозните, освен това споделят с удоволствие идеите си.

През кaлдъръменото площадче минава “Джеймс Бонд” –  рабина от фотографията. Махваме си с ръка, следват въпроси, малко смях. Сядаме на маса, хортуваме си на турско кафе, локум и чаша вода. Земята под нас носи хилядолетна история, а “Бонд”, бивш банкер, живял в Чикаго, печелил много, опитал от всичко в живота, решава да се оттегли, да потърси други планове на съществуване. Днес няколко шекела му стигат. Намирам го нормален и щастлив, споделяме радости. На такъв човек може да зададете всякакви въпроси. Подхвърлям: “в съвременния цивилизован свят, в който се движим така ускорително към хиперцивилизация, къде остават културата, духовното? Какво остава като цимент, който да задържа нещата в хармoния, това да не се самоунищожим!?”. „Бонд“, с весел блясък в очите, без да тежи с мисли и сложни философии, просто сподели следната история:

“ Когато Бал Шем Тов, създателят на хасидизма имал да решава труден за него проблем или пък виждал струпване на нещастия върху главите на сънародниците си, отивал на определено място в гората, запалвал огън, медитирал съответна молитва и молбата му се реализирвала: чудото ставало, нещастието се разминавало.

Една генерация по-късно поради същите причини последователят му Магид от Мезерич се налагало да се обръща към Небето. Той отивал в гората и казвал: “Господарю на Небесата чуй гласа ми. Не знам как да запаля огъня, но съм способен да кажа молитвата”. И чудото ставало отново.

Една генерация по-късно равина Моше от Сасов, за да спаси народа си отивал също в гората и казвал: “Не знам как да запаля огъня, не знам и молитвата, но си спомням мястото. Това би трябвало да е достатъчно.” И било достатъчно.

Дошъл ред на равина Израел от Рижин да отдалечи заплахата. Настанен се в позлатен фотьойл в голямата си, богатa къща, ловял глава с ръце и се обръщал към Всевишния: “Господарю на небесата, не съм способен да запаля огъня, не знам молитвата, не мога дори да намеря мястото в гората. Знам единствено да разправя тази история и това би трябвало да е достатъчно.” То също се оказало достатъчно.”

После усмихнат „Бонд“ примига и добави: “Въпрос на искреност!”.

 

А до нас спокойно подремва жената на друг рабин. Странно място със специфичен мир и дух, така рядко срещани!

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Индия

“Двадесет и първият век ще бъде духовен или няма да го бъде (да просъсществува)!”,  казва Андре Малро, френския министър на културата по времето на Де Гол.

India - BenaresОт важните ключови за развитието на света страни, след малкия по площ и население Израел от предишния блог слагам Майка Индия (или Бара), както я наричат индусите. В тази най-голяма, трудно управляема демокрация, в близко бъдеще с най-многобройно население на земята, най-богата на етнически групи, говорими езици и диалекти, с най-много духовни течения, с най-бързо развиваща се информатика, с най-много бедни и богати, с още много най-най… чужденецът се чувства у дома си.

29 Kerala

Индия има толкова лица, колкото всеки да намери нещо според вкуса си. Колкото и стремглаво да се развива напред, тя е загадъчна страна, дори за самите индийци.

Екзотиката на Индия е разкрита едва през деветнайсети век. Добавя се и интереса на големи философи като Хегел, Нитче, Шелинг, Шопенхауер… Създалата се индомания не пречи включително английските колонизатори да отминават същината на индийския дух.

38 Hemis Gompa

През двайсетия век философи и историци в интереса си към Далечния Изток, без да ползват достатъчно добре санскритски, на все още повърхностно ниво опитват да представят в Европа тази изключително комплексна култура. В анализите им повечето от тях неволно са проектирали европейския начин на мислене. Всъщност страната остава трудно разбрана и до сега.

Hanuman New Delhi

Относно Индия европейският поглед среща тотално различна култура и по картезиански път се стреми да направи непознаваемото познаваемо. Големите грешки в санскритските преводи са вероятно по-лесно поправими, но в дребните нюанси двусмислията се наслагват. Замъгляват се много концепции. например западното мислене често смесва понятието религия и философия. Ако вземем думата “дхарма”, която на санскритски има религиозен смисъл, установяваме, че същата дума е свързана с юриспруденция, с начини на държане. От шестте основни брамански школи или традиции в Индия, само една се занимава с идеята за Бога.

Индия е толкова рационална, колкото и ирационална, без това да пречи да бъде съвсем прагматична спрямо реалността. Нереалната “реалност”, реалността и реалната “нереалност” вървят ръка за ръка. Всъщност каквото и да кажем, обратното може да се приеме също за вярно. И отново прилика с Израел: в юдаизма водещо значение има писмото, идеята за Бога остава абстрактна. Тората по същия начин се грижи човек да не консумира несъзнателно от Дървото на Познанието, а Бог остава неназоваем. В Индийската култура божественото има нужда от нас, както и ние от Него, и  две неща са съществени: санскритските писания и човекът с действията и отношението си към заобикалящия го свят. За индиеца да вярвате в Христос или в Ганеш е едно и също нещо. Важна е искреността във вярата и респекта към другите.

KeralaНапредъкът сред младите хора в Индия е невероятен. Ако идвате от Китай –  единствена равностойна по мащаб на развитие и бройка на населението конкурентка на Индия – и сте срещали китайски студенти, както и други будни млади хора, ще се учудите на голямата им работоспособност и качество на работа. Забележително е как китаецът, без да знае защо и къде отива, сляпо напредва, устремен да надмогне себе си, следва наложените му закони. Ако има интерес, същият ще ви забележи, но при случай ви изоставя, за да продължи според наложените му директиви. В Индия отношението е обратно. Приемат ви за добре дошли в Майка Индия, с която се гордеят и искат да споделят с вас. Любопитни са да опознаят вашия свят, за да се обогатят. Ще срещнете будни, приятелски настроени погледи, изпълнени с въпроси. Ще ви показват снимки на семейството си с желание да разберат повече за вас. Тази разлика е толкова очебийна, че човек с поглед, обърнат на Изток, не може да не се замисли за манталитета на голяма част от населението по другите континенти.

21RishikeshИндия недвусмислено е най-духовната страна в света. Живеем в епоха, в която икономиката е цар. Навсякъде по земята всичко се продава. Купувачът, най-често ненаситен, ако изключим базовите необходимости, запълва празноти в себе си. Средният американец, още преди да разбере къде се намира, прави шопинг. И не само той.

За съжаление след втората половина на миналия век Индия успешно започва да продава от своята духовност. Ашрамите процъфтяват, гурувци, добре адаптирани към нуждите на всеки, може да намерите навсякъде в и извън Индия.

Залитнал по богатата литература в езотеричните книжарници, също имах период на залитане.  Търсещ по-пряк път към света, който казват “всеки носи в себе си”, тръгнах да откривам  как стоят нещата на място. В Путапарти посетих прочутия Сай Баба. Три дни и три нощи медитирах, пях баджани, цитирах мантри, завирах се максимално под носа на великия Гуру. Вярно е, прави “чудеса”, материализира предмети по вкуса и вярата на всеки. Хора от цял свят, облечени в бяло, фанатично се вторачват в “божеството”. Някои идват с частни самолети до близкото летище, построено за случая. Намирах се в Дисни Ленд в индийски стил. Сай Баба строи болници, училища, пише книги, преведени на много езици, но зад всичко това се вижда голямо его. Истинският гуру не се афишира и прави необходимото там, където е необходимо. Това намираме при всички Големи сред хората.

Sik Temple Delhi2

09 Benares4Не усетих нищо Божествено в духовната фабрика на Сай Баба и продължих на юг. В Тируванамалаи, селце, скътано при планината на Шива,  усетих Индия в цялата й прелест. В Ашрама на Шри Махариши – свят човек, живял в началото на миналия век, няма обмен на пари, нито чудеса, само духовност, която ви изпълва и отваря, нещо във вас се променя. Изпълнен с нова енергия продължих на юг към Кошин.

В Пондишери се нататък на нещо, за което дадох няколко години от живота си и сега, когато става дума за Индия не мога да го отмина.

Шри Оробиндо след дългогодишно отсъствие и блестящо дипломиране в Оксфорд се прибира в Индия, където за първи път прилага принципа за ненасилие. Съчетава го с осъзнаване и с действия в рамките на законите, без агресия. Заедно със съмишленици той успява да организира революционно движение. След много перипетии, включително затвор, му станало ясно, че Индия ще се освободи. На преден план била нарастващата опасност от самоунищожаване на човечеството. Настъпвала сянката на национал-социалистите, заедно с галопиращото развитие на съвременните технологии с дъх на атомно въоръжаване. Това накарало Шри Оробиндо да се оттегли от политиката и социалния живот. С постулата, че човешкият вид не е статичен, той започнал да експериментира по естествен, чисто физически път възможността за ускоряване на естествената мутация на вида ни. Успява да намери, да преведе и анализира текстове от времето на ведическите риши и съпоставя физическите си експерименти с тези, правени в далечното минало. Създава Интегралната Йога, различна от всички други дотогава. А малко преди да напусне тялото си на блестящ английски с « думи, които виждат » не пропуснал да довърши епопеята Савитри, 23813 стиха за сътворението и съдбата на човека

Rishikash6

22 RishikeshДнес „лабораторията“ на Шри Оробиндо и Мер е превърната в Ашрам с не лош бизнес. Нещо като мавзолей, подобен на много други от миналото… Единствен интерес представлява гроба на Мер и Шри Оробиндо (самадхи) с възможността да оставите цвете и на тръгване да вземете друго. Мер е давала на всекиго цвете с вибрация, която да му отговаря. Дочух, че наскоро тази хубава традиция е прекратена. Колкото до Ашрама и хората в него, за съжаление те напомнят на времето, когато са унищожили Мер в експеримента й с клетъчния мантал.  В представянето на Ашрама, в който егото е отново цар компрометиращите неща от миналото са добре камуфлирани.

От това пътуване идеята за нов човек на бъдещето ме грабна, освен това се оказа, че в Париж е създаден Институт за Еволютивни търсиния, посвен на работата на Шри Оробиндо и Мер. Преди години Людмила Живкова като представителка на „Източна Европа“ (била единствена) занесла родна пръст в близкия до Пондишери Уровил, символичен град на бъдещето без граници и диктатори. Малко прибързано е държала кратка реч за  наближаващия край на диктатурите и на дивашките отношения между хората. Знаем как  на връщане от Индия Людмила „получава удар“ в банята си. Малко след това татко Тодор получава от Големия Брат златен медал… Интересен факт за тези, които се интересуват от миналото ни. Французинът в Пондишери, близък приятел Людмила, сега се оказа директор на Института в Париж, писател и издател на „Дневника на Мер“ в 13 тома (6000 страници). Труд феноменален за първите стъпки и опита на Мер с енергиите свързани със супрамантала. За мен това беше повод да преведа и подаря на българските читатели с интерес към подобни теми три книги.

India highway Преди два месеца се упътих към най-високите пътища на Индия – 4500 и 5400метра – между областите Джаму Кашмир и Химашал Прадеш. В трудни за пътуване условия срещнах млади индийци мотористи. Наели са мотори и екипи, неотговарящи на условията. В заледената обстановка те се групират, за да си помогнат и запазят от премръзвания, често без бензин, със спукани гуми… Виждам как остават винаги усмихнати, услужливи, готови да обърнат внимание на всеки. Преди десетина години по същите места се срещаха единствено камиони от армията, а сега тези млади хора са тръгнали да си откриват родината, чисто нов феномен

Femme-1И една интересна статистика: в Индия през всеки 22 минути има изнасилена жена, докато във Франция – през всеки 9 минути.  60% от заемите в банките от индийците се взимат за женитба на дъщерите им, нещо като чеиза при нас. В кастовата система наред с четирите основни нива в обществото има над 5000 касти.

По време на Дарий персийската империя е стигала до реката Индус, наричана тогава Хинду (Синдху). По-късно Александър конкурира Дарий, стигна до същото място и вкарва в гръцкия език думата Индия. Браманите, единстевните ерудирани в страната, не са се интересували от конкретното минало, нямали са чувство, отношение и съзнание за история. Интересували са се от митологичния, символичен и мистериозен израз на думите. Наименованието „Индия“ на страната идва от англичаните, наречена от тях „Индиите“, преведено на френски – „Les Indes“.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: