Индия

“Двадесет и първият век ще бъде духовен или няма да го бъде (да просъсществува)!”,  казва Андре Малро, френския министър на културата по времето на Де Гол.

India - BenaresОт важните ключови за развитието на света страни, след малкия по площ и население Израел от предишния блог слагам Майка Индия (или Бара), както я наричат индусите. В тази най-голяма, трудно управляема демокрация, в близко бъдеще с най-многобройно население на земята, най-богата на етнически групи, говорими езици и диалекти, с най-много духовни течения, с най-бързо развиваща се информатика, с най-много бедни и богати, с още много най-най… чужденецът се чувства у дома си.

29 Kerala

Индия има толкова лица, колкото всеки да намери нещо според вкуса си. Колкото и стремглаво да се развива напред, тя е загадъчна страна, дори за самите индийци.

Екзотиката на Индия е разкрита едва през деветнайсети век. Добавя се и интереса на големи философи като Хегел, Нитче, Шелинг, Шопенхауер… Създалата се индомания не пречи включително английските колонизатори да отминават същината на индийския дух.

38 Hemis Gompa

През двайсетия век философи и историци в интереса си към Далечния Изток, без да ползват достатъчно добре санскритски, на все още повърхностно ниво опитват да представят в Европа тази изключително комплексна култура. В анализите им повечето от тях неволно са проектирали европейския начин на мислене. Всъщност страната остава трудно разбрана и до сега.

Hanuman New Delhi

Относно Индия европейският поглед среща тотално различна култура и по картезиански път се стреми да направи непознаваемото познаваемо. Големите грешки в санскритските преводи са вероятно по-лесно поправими, но в дребните нюанси двусмислията се наслагват. Замъгляват се много концепции. например западното мислене често смесва понятието религия и философия. Ако вземем думата “дхарма”, която на санскритски има религиозен смисъл, установяваме, че същата дума е свързана с юриспруденция, с начини на държане. От шестте основни брамански школи или традиции в Индия, само една се занимава с идеята за Бога.

Индия е толкова рационална, колкото и ирационална, без това да пречи да бъде съвсем прагматична спрямо реалността. Нереалната “реалност”, реалността и реалната “нереалност” вървят ръка за ръка. Всъщност каквото и да кажем, обратното може да се приеме също за вярно. И отново прилика с Израел: в юдаизма водещо значение има писмото, идеята за Бога остава абстрактна. Тората по същия начин се грижи човек да не консумира несъзнателно от Дървото на Познанието, а Бог остава неназоваем. В Индийската култура божественото има нужда от нас, както и ние от Него, и  две неща са съществени: санскритските писания и човекът с действията и отношението си към заобикалящия го свят. За индиеца да вярвате в Христос или в Ганеш е едно и също нещо. Важна е искреността във вярата и респекта към другите.

KeralaНапредъкът сред младите хора в Индия е невероятен. Ако идвате от Китай –  единствена равностойна по мащаб на развитие и бройка на населението конкурентка на Индия – и сте срещали китайски студенти, както и други будни млади хора, ще се учудите на голямата им работоспособност и качество на работа. Забележително е как китаецът, без да знае защо и къде отива, сляпо напредва, устремен да надмогне себе си, следва наложените му закони. Ако има интерес, същият ще ви забележи, но при случай ви изоставя, за да продължи според наложените му директиви. В Индия отношението е обратно. Приемат ви за добре дошли в Майка Индия, с която се гордеят и искат да споделят с вас. Любопитни са да опознаят вашия свят, за да се обогатят. Ще срещнете будни, приятелски настроени погледи, изпълнени с въпроси. Ще ви показват снимки на семейството си с желание да разберат повече за вас. Тази разлика е толкова очебийна, че човек с поглед, обърнат на Изток, не може да не се замисли за манталитета на голяма част от населението по другите континенти.

21RishikeshИндия недвусмислено е най-духовната страна в света. Живеем в епоха, в която икономиката е цар. Навсякъде по земята всичко се продава. Купувачът, най-често ненаситен, ако изключим базовите необходимости, запълва празноти в себе си. Средният американец, още преди да разбере къде се намира, прави шопинг. И не само той.

За съжаление след втората половина на миналия век Индия успешно започва да продава от своята духовност. Ашрамите процъфтяват, гурувци, добре адаптирани към нуждите на всеки, може да намерите навсякъде в и извън Индия.

Залитнал по богатата литература в езотеричните книжарници, също имах период на залитане.  Търсещ по-пряк път към света, който казват “всеки носи в себе си”, тръгнах да откривам  как стоят нещата на място. В Путапарти посетих прочутия Сай Баба. Три дни и три нощи медитирах, пях баджани, цитирах мантри, завирах се максимално под носа на великия Гуру. Вярно е, прави “чудеса”, материализира предмети по вкуса и вярата на всеки. Хора от цял свят, облечени в бяло, фанатично се вторачват в “божеството”. Някои идват с частни самолети до близкото летище, построено за случая. Намирах се в Дисни Ленд в индийски стил. Сай Баба строи болници, училища, пише книги, преведени на много езици, но зад всичко това се вижда голямо его. Истинският гуру не се афишира и прави необходимото там, където е необходимо. Това намираме при всички Големи сред хората.

Sik Temple Delhi2

09 Benares4Не усетих нищо Божествено в духовната фабрика на Сай Баба и продължих на юг. В Тируванамалаи, селце, скътано при планината на Шива,  усетих Индия в цялата й прелест. В Ашрама на Шри Махариши – свят човек, живял в началото на миналия век, няма обмен на пари, нито чудеса, само духовност, която ви изпълва и отваря, нещо във вас се променя. Изпълнен с нова енергия продължих на юг към Кошин.

В Пондишери се нататък на нещо, за което дадох няколко години от живота си и сега, когато става дума за Индия не мога да го отмина.

Шри Оробиндо след дългогодишно отсъствие и блестящо дипломиране в Оксфорд се прибира в Индия, където за първи път прилага принципа за ненасилие. Съчетава го с осъзнаване и с действия в рамките на законите, без агресия. Заедно със съмишленици той успява да организира революционно движение. След много перипетии, включително затвор, му станало ясно, че Индия ще се освободи. На преден план била нарастващата опасност от самоунищожаване на човечеството. Настъпвала сянката на национал-социалистите, заедно с галопиращото развитие на съвременните технологии с дъх на атомно въоръжаване. Това накарало Шри Оробиндо да се оттегли от политиката и социалния живот. С постулата, че човешкият вид не е статичен, той започнал да експериментира по естествен, чисто физически път възможността за ускоряване на естествената мутация на вида ни. Успява да намери, да преведе и анализира текстове от времето на ведическите риши и съпоставя физическите си експерименти с тези, правени в далечното минало. Създава Интегралната Йога, различна от всички други дотогава. А малко преди да напусне тялото си на блестящ английски с « думи, които виждат » не пропуснал да довърши епопеята Савитри, 23813 стиха за сътворението и съдбата на човека

Rishikash6

22 RishikeshДнес „лабораторията“ на Шри Оробиндо и Мер е превърната в Ашрам с не лош бизнес. Нещо като мавзолей, подобен на много други от миналото… Единствен интерес представлява гроба на Мер и Шри Оробиндо (самадхи) с възможността да оставите цвете и на тръгване да вземете друго. Мер е давала на всекиго цвете с вибрация, която да му отговаря. Дочух, че наскоро тази хубава традиция е прекратена. Колкото до Ашрама и хората в него, за съжаление те напомнят на времето, когато са унищожили Мер в експеримента й с клетъчния мантал.  В представянето на Ашрама, в който егото е отново цар компрометиращите неща от миналото са добре камуфлирани.

От това пътуване идеята за нов човек на бъдещето ме грабна, освен това се оказа, че в Париж е създаден Институт за Еволютивни търсиния, посвен на работата на Шри Оробиндо и Мер. Преди години Людмила Живкова като представителка на „Източна Европа“ (била единствена) занесла родна пръст в близкия до Пондишери Уровил, символичен град на бъдещето без граници и диктатори. Малко прибързано е държала кратка реч за  наближаващия край на диктатурите и на дивашките отношения между хората. Знаем как  на връщане от Индия Людмила „получава удар“ в банята си. Малко след това татко Тодор получава от Големия Брат златен медал… Интересен факт за тези, които се интересуват от миналото ни. Французинът в Пондишери, близък приятел Людмила, сега се оказа директор на Института в Париж, писател и издател на „Дневника на Мер“ в 13 тома (6000 страници). Труд феноменален за първите стъпки и опита на Мер с енергиите свързани със супрамантала. За мен това беше повод да преведа и подаря на българските читатели с интерес към подобни теми три книги.

India highway Преди два месеца се упътих към най-високите пътища на Индия – 4500 и 5400метра – между областите Джаму Кашмир и Химашал Прадеш. В трудни за пътуване условия срещнах млади индийци мотористи. Наели са мотори и екипи, неотговарящи на условията. В заледената обстановка те се групират, за да си помогнат и запазят от премръзвания, често без бензин, със спукани гуми… Виждам как остават винаги усмихнати, услужливи, готови да обърнат внимание на всеки. Преди десетина години по същите места се срещаха единствено камиони от армията, а сега тези млади хора са тръгнали да си откриват родината, чисто нов феномен

Femme-1И една интересна статистика: в Индия през всеки 22 минути има изнасилена жена, докато във Франция – през всеки 9 минути.  60% от заемите в банките от индийците се взимат за женитба на дъщерите им, нещо като чеиза при нас. В кастовата система наред с четирите основни нива в обществото има над 5000 касти.

По време на Дарий персийската империя е стигала до реката Индус, наричана тогава Хинду (Синдху). По-късно Александър конкурира Дарий, стигна до същото място и вкарва в гръцкия език думата Индия. Браманите, единстевните ерудирани в страната, не са се интересували от конкретното минало, нямали са чувство, отношение и съзнание за история. Интересували са се от митологичния, символичен и мистериозен израз на думите. Наименованието „Индия“ на страната идва от англичаните, наречена от тях „Индиите“, преведено на френски – „Les Indes“.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: