Времето

Измислили сме времето, за да сложим ред в представите си за света и мястото си в него. То е интегрирано в мислите и живота на хората в приблизителни спомени, според качествата на паметта на всеки и във въображаемо бъдеще. Времето в настоящия момент е осъзнато в мига, но неизмеримо, освен във фотографията, в която за части от секундата говорим за уловени привилегировани мигове. 

bois-de-boulogne-copie-3                                                     /В Булонския Лес, Париж /

Снимам, за да спра времето в избрания момент, интуитивно приет за интересен и разбира се неповторим, както самия живот – подарък, който без да го мислим, непрекъснато ни се изплъзва. „Притежаваме го“ всички за известно „време“ и това е съвсем условно.

bois-de-boulogne-3-copie

„Добрата фотография се ражда в привилегировано състояние, когато свободни от условностите, се намираме в състоянието на дете, което открива света.“, казва големия чилийски фотограф Серджо Ларен.

bois-de-boulogne-4

Когато се учим да снимаме, говорим за геометрия, за светлина, за техники, но заедно с опита, забравяме всичко, включително себе си, готови да участваме в магията на момента, като го задържим. Това е подаръкът от външния свят на нашия вътрешен, с опита, който сме натрупали.

bois-de-boulogne-copie-2

bois-de-boulogne-5

Цветна или черно-бяла фотография? Понякога и двете, но само понякога. За повечето добри фотографи светът е черно-бял. За фотографите колористи цветовете в кадъра трябва да се обичат, както виждаме при добрите художници.

bois-de-boulogne-copie-4

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Заедно

Заедно-2                                                                    / Benares, India /

Най-добре се чувстваме заедно, когато това, което ни събира, ни надвишава взаимно.

Заедно                                                               / Inti Raymi, Sacsayhuman, Cusco, Peru /

Ние също, подобно на животните в природата, най-добре намираме сигурност групирани заедно. Чувстваме се по-осигурени спрямо външните агресии, все едно дали свързани с климат, агресия, вид политика или от личен характер.

Заедно                                                                           / Sofia, Bulgaria /

С големия си арсенал от  мисли, въображение, емоции и интуиция, измисляме системи, които ни събират  – семейството, кварталът, селото, градът, държавата, политическата групировка, религия, секта, мафия, фейсбук, футболен екип, марка обувки, жсм – правят ни да бъдем заедно.  Индивидуалистите, в защитната си елитарност, също се наместват под чадъра на някаква общност.

Заедно-4                                                                              / Timaru, New Zealand /

Без това „заедно“, човек не е възможен, както и Природата, от която застрашително сме все по-отделени.

Уплашени от смъртта, злините, загубите от постигнатото..,  търсим как да разберем по-добре света. Да разберем света, означава да го променяме, за по-добър живот и това е възможно само, когато сме заедно. Звучи банално, но да бъдем заедно и да се приемаме различни един за друг, не винаги, дори много често не е лесно.

Заедно 1                                                                                 / Paris-plage /

Парадоксално без да се оглеждаме в другите, не е възможно да реализираме уникалността си. Контактите ни заставят да се променяме и да утвърждаваме разликите си.

Заедно - copie                                                                                / Dogon village, Mali /

Във фотографиите  на обществени места се виждат скрити, търсещи погледи, но най-често повечето са обърнати към себе си.

Бих казал, че в човешката ни история, заедно с ускорения технически прогрес, напоследък виждаме още по-ясно възможността и невъзможността ни да бъдем заедно. Досега не е имало подобно растящо съзнание за необходимостта да сме заедно и едновременно с това ясната съпротива на многобройни крайни националисти и други -исти, всички с желание да доминират.

Заедно-6                                                                            / Pughe, Yunan, China /

На фотографията софиянци, изпълнени с нови надежди, посрещнат цар Симеон.

Заедно                                                   / Завръщате по Цариградско шосе в София на цар Симеон /

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Музиката, поглед в бъдещето

музиката поглед в бъд                                                                                                    /Милчо Левивев /

Във всеки момент светът се променя и изгражда, подобно на тоновете в музикално произведение.

музиката поглед в бъд-2                                                                                           /Кунминг, Юнан/

В музиката звукът свързва бягащите моменти, задължава ни да живеем тук и сега. Когато снимаме, спираме момента в геометрична статичност, която според избора на фотографа, създава история. Музиката, според величината на автора и чувствителността на музиканта, създава усещане, превръща звуците в картини, разправя също история. Добрата фотография е ненагледна за любителя, както музиката за ухото на меломана.

03 музиката поглед в бъд-3

В книгата на Жак Атали: “Можем ли да предскажем бъдещето” (продължение на вече преведената “Кратка история на бъдещето”)  има глава за музиката като изкуство за предсказване на бъдещето. Според Атали музиката на всеки народ помага да разберем погледа на хората към бъдещето. В музикалните  произведения на народа, твърди авторът, колкото повече музикални елементи се повтарят непрекъснато,  по-малка част от населението е готова да приеме бъдещето позитивно, с отворени очи към новостите. С други думи, “да слушаме музикално произведение, означава да се движим във виртуално бъдеще.” Това беше повод да се замисля за преживяванията си в Китай, описвани в предишни блогове.

музиката поглед в бъд-6                                                                   /Чон Дзъ Гуън, Сишуан/

Милиард и половината китайци, обзети да преустрояват „центъра на света“ или “Империята в Центъра”, както винаги са наричали Китай, живеят с монотонни музикални произведения, повтарящи един безконечен, сладникав за нас ритъм. Китаецът по същия начин работи земята, с която е вековно свързан, така продава зеленчука, който е отгледал, упорито и прагматично строи пътища и градове. Във страната чужденецът не съществува, ако ви обърнат внимание, то е за да подчертаят успеха в начинанията си.

музиката поглед в бъд-8                                                                       /Чиен Шуен, Юнан/

Въпреки експанзията на Китай в света, китайското общество е затворено, задушено в себе си, подобно на музиката,  в която западното ухо усеща болка и монотонност от преживяното в едно повтарящо се минало.

01 музиката поглед в бъд                                                                                 / Кунминг, Юнан /

музиката поглед в бъд

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Писмо, книга, религии, интерпретации…

Отначало вибрирал безкраен хаос, пресичан от музикални звуци и цветове. След време звуците се превърнали в букви, а те се комбинирали в думи…

В древно индийската култура думите намерили своето място в съдържанието на Ведите без това да има връзка с божествения свят. Боговете са създадени от проговорилите хора, а Ведите са „продукт на Всемира“, те са без автор, никой не се съмнявал в съществуването на Вселената. По-късно Упанишадите ни помагат да проникнем в дълбочината на тези текстове, с авторите на които, се появява света на боговете. В тях думите създават божества, а не обратното, както в света на монотеизма. Първите лингвисти и граматици се раждат в Азия.

pismo                                                                                        /Спити, Индия/

В монотеизма, за разлика от браманизма, конфуциизма и будизма, първата книга Тората (наречена по-късно Библия) още в зачатието й през 7-6 век пр. н.е., въплъщава в себе си божиите слова “в началото беше словото”. Думата е Господна. Оралните традиции дотогава са се предавали много по-точно от последвалите много по-късно преводи на първописанието. Затворен в букви и думи, текстът на Тората, за да не се превърне в идол, се налагало да бъде непрекъснато допълван в Талмуда, начин написаното да остава винаги отворено за безкрайни тълкования.

Многобройните преводи на гръцки, латински и арабски са наслагвали грешки, всеки към работата на предшествениците си. Задушени в едни и същи, все по-канонизирани интерпретации, текстовете са превърнали религиите от път към духовно отваряне, към задушаване на обреченото ни на манипулации човечество. Под различни форми днес това продължава на планетарно ниво.

pismo-2                                                           /Сиктинска капела, Рим/

Ако демоните са изпаднали ангели, а ангелите демони, прочистили себе си, от нас също зависи да осъзнаем по кой път сме поели. Светът е един. Всеки човек е дух, материя и енергия,  неделимо свързан с всички други. Каква по-голяма привилегия!

pismo-4                                                                                          /Кунминг, Китай/

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотография и Музика

Melody is to Music as Reality is to Photography.

The note is the figure on ground, the spatial negative of time. Light Source / Sound Source.

Music helps the ears to understand the eyes. – Ralph Gibson

 

La Mélodie est à la Musique ce que la Réalité est à la Photographie.

La note est le négatif spatial du temps. Source de Lumière / Source de Temp.

La Musique aide les oreilles de comprendre les yeux. – Ralph Gibson

 

Мелодията е за Mузиката това, което Реалността e за Фотографията.

Нотата е пространствения негатив на времето. Източник на Светлина / Източник на Звук.

Музиката помага на ушите да разберат погледа. – Ралф Гибсон.

 

фотография и музика                                                                                    / Лион, Франция /

Границата на възможното и в двата случая се свежда до абстракция. До каква степен тонът може да дисонира и до каква степен фотографията може да се отдалечи от сниманото.

La musique et la photographie                                                             / Сидни, Австралия /

Когато свирим в определен ритъм (темпо), продължителността на звучене на нотите отговаря на времето, за което обтуратора е отворен по време на експозицията. Звуковият обем създава музикално пространство, както перспективата създава илюзия за триизмерно пространство. Музикантът брои и ритмира времето, фотографът мери и играе със светлината.

Marise 2014-2                                                                                       / Париж /

До каква степен мелодията може да бъде абстрактна и същевременно да се приема през параметрите на чуваемост?

До каква степен фотографията може да е абстрактна и да остане разбираема?

Marise 2014-4                                                                                         / Лион, Франция /

Виждам приятели музиканти с чудесно чувство за фотография. Познаването на един медиум, в случая светлина или звук, се пренася лесно на друг. Това е функция на нивото на познание, приложимо в по-широк спектър.

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: