ХОРА, КОНЦЕПЦИИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Антиномиите (добро-зло, красиво-грозно, истина лъжа…) са илюзорни фрагменти, свързани в Цялото. Всяка концепция е двойна, съставена от произнесена дума и непроизнесена обратна концепция. Всеки път когато излагаме някаква концепция, е необходимо да мислим също: “по отношение на”, добавяйки друга концепция. Например : малко, по отношение на … (нещо по-голямо). Голямо, по отношение на (нещо по-малко). Грозно по отношение на (нещо по-красиво) и така нататък. Извън връзката концепцията губи смисъл, не е е възможно да съществува. – Aл. Ходоровски

хора концепции интерпретации1                                                               /Анна Ивановска/

Не е възможно да твърдим: “това е трудно”. Ако всяка концепция се определя от обратното на същата, зад “трудното” има “лесно”. Не е възможно да твърдим: “за мен всичко е трудно” -коректно е да кажем: “Почти всичко ми изглежда трудно”. Дори деветдесет и девет процента трудност, предполага един процент лесно. Този процент позитивност е по-достоен да определи тоталното от негативните деветдесет и девет процента. Това минимално улеснение е изкуплението на Цялото. – Ал. Ходоровски

В този ред на мисли:  малкото осъзнати, позитивни, градивни…, “на място” извършени действия, спрямо световния миш-маш на егоистичния свят, в който живеем, те са, които правят света да съществува и еволюира.

хора концепции интерпретации2                                                        /Анна Ивановска/

Добре е да не определяме човек по неговите действия, а по-скоро да определяме действията му според резултатите. Да не казваме “той е идиот”, а “той направи глупост”. Не “той е крадец”, а “той взе това, което не му принадлежи”. Ако определим човек по действията му, ние го ограничаваме и го отделяме от Цялото. Никой човек не може да бъде определен от друг, по същия начин не е възможно да определим и себе си. Всеки от нас е ефимерна проява на Цялото. Човек е смъртен, Цялото е вечно. Смъртта е индивидуална илюзия. – Ал. Ходоровски

„Човек се мери не по това, което е, а по това, което прави да става възможно“ – Шри Оробиндо

В този ред на мисли: Добре или по-точно „истински“ изживяните илюзии, ни правят щастливи. Тогава се превръщаме в творци на живота, който живеем – компромис между детерминизма, наложен от връзките, които сме приели, с частите от Цялото и илюзиите, които сами си създаваме.

хора концепции интерпретации4                                                      /Анна Ивановска/

Действията са нито лесни, нито трудни. Те зависят от умението на извършителя. Нещата не са скъпи, нито евтини, те зависят от богатството на купувача. Хората не са нито грозни, нито красиви, те са зависими от вкуса на този, който ги гледа.

Нещата и резултатите нямат качества.  Дава им ги публиката. Значението е винаги субективно. Не обичаме ближния си, защото е съвършен, а го считаме съвършен, защото го обичаме.

Тъй като е невъзможно да уловим тоталността на другия, не е възможно да го съдим. Не е правилно да казваме : “той направи зло”, а “бях уязвим спрямо действието му”. Не е правилно да казваме: “той обяснява лошо” , а “не разбрах какво казва”.

Всяко събитие само по себе си е нито позитивно, нито негативно: всички интерпретации са субективни. От респект към социалния живот за предпочитане е да търсим винаги позитивна интерпретация. – Ал. Ходоровски

 

 

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

МИСЛИ, ВЪПРОСИ, ЧУВСТВА

Няма безлични мисли. Всяка мисъл е маркирана от мястото, епохата и личността на този, който я изразява. Това, за което се говори зависи от това кой, кога и къде говори. – А. Ходоровски

19 Ani Ivanovska-1                                       /Анна Ивановска/

Няма незначими въпроси. Въпросите, повърхностни или дълбоки, идиотски или интелегентни – всички имат значение : защото отговорите само на един въпрос са безброй. Стойността на въпроса ще зависи не от неговото качество, а от качеството на отговора. – А. Ходоровски

Четиво                                                              / Спити, Индия/

Бих казал и обратното – достигнал до въпрос, човек е близо и до отговора. В противен случай не би могъл да формулира въпроса си. Въпросът и отговорът са част от Цялото. В този смисъл всеки въпрос би трябвало да води до нов, който е асимптота към цялото.

Ani Ivanovska-1                                                         /Анна Ивановска/

В свят, откъснат от Цялото чувствата не са реакции спрямо реалността, а са интерпретация на реалността. Всяко чувство е резултат на гледна точка. Обектите на желанията не са реални, а въображаеми. – А. Ходоровски

В този ред на мисли: Чувствата, продукт на виталната енергия в човек, се смесват с мисли и заедно политат в смесица от безкрайни емоции и въображения. Всяка вибрация, приета като енергия, води до промяна в материята, която също е енерегия. Това е и причина човек да може да гради или да руши с мисъл. Пример от ежедневието е колко лесно соматизираме.

 

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Думите

Няма дума равна на себе си. Всеки път, когато я повтаряме, тя добива различен смисъл, защото този, който я произнася, самия той всеки път е различен. – А. Ходоровски

12-13-14 Ani Ivanovska-1                                          /Ламаюру, Ладак, Индия/

Всичко принадлежи на Цялото. Затова думите не могат да си противоречат. Всяко противоречие е привидно. – А. Ходоровски

Ani Ivanovska-1-2

Думата винаги представя нещо, води, фиксира в Свят, поливалентен и в непрекъсната промяна. Но ако думата не е Света, тя е част от него. Без думи, Светът, въображаем, изрязан от Цялото, би се разпаднал (в съзнанието ни). Тъй като думата е приблизително интерпретиране на Цялото, индивидуалното съществуване е илюзия. – А. Ходоровски

Ani Ivanovska-1                                                    /Анна Ивановска/

Думата не може да изрази всичко, тя оперира в контекст от тишини. Тишините на една дума са по-значими от нейния израз. Светът, много повече от това, което се реализира, е също това, което не се реализира. – А. Ходоровски

17 Ani Ivanovska-1

Думите имат многобройни значения, водещи от частното към общото, от очевидното към необичайното. Добре е да приемаме всяка дума като конгломерат от значения. Тези значения добиват по-голяма или малка значимост според културната система на говорещия. – А. Ходоровски

 

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Светът и ние

Светът е субективна визия, формирана от възможности, които избираме между безкрайно много други. Другите възможности са също субективни. Световете, които ни се представят са оцветени винаги от нашата субективност. Можем да строим до безкрай различни форми на Светове, но те винаги са единствено наши, дори не тези на друг. Все едно притежаваме аквариум с риби. Можем да избираме, която риба искаме, но не и да бъркаме за рибата в друг аквариум. Имаме свобода да избираме единствено в определен наложен контекст. – Ал. Ходоровски

10-11 Ani Ivanovska                                                           /Анна Ивановска/

Проблемите нямат едно разрешение, а безкрайно много разрешения. Думата няма едно значение, а безброй значения. Символът няма една интерпретация, а безкрайно много интерпретации. Въпросът няма един отговор, а безброй отговори. Обектът не може да бъде наблюдаван от един ъгъл, а от безброй ъгли. Не би трябвало да търсим единствено въображаемо разрешение, единствено интерпретиране, единствен отговор, една гледна точка. Добре е да избираме между многобройни разрешения, интерпретации, гледни точки, това, което е най-полезно за дадено място в даден момент. – Ал. Ходоровски

20 Ani Ivanovska-1-2

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

ЕЗИК, СВЯТ И ВСИЧКО КАТО ЦЯЛО

Реален свят не съществува. За да мислим, необходимо е да установим въображаем свят, който наричаме Език. – Ал.Ходоровски

8-9 Ani Ivanovska                                                          /Анна Ивановска/

Единствено Цялото Е. Светът е ограничена представа на част от Цялото посредством езика. Всека концепция (идея) ни препраща към тоталността на езика. Тоталността на езика са всички езици, мъртви, съществуващи или зараждащи се. Всеки език, бидейки само представяне на Цялото, създава действия и реакции, които му отговарят, отбелязват границите му. Този, който говори само един език е отделен от Цялото и живее в най-ограничения от Световете. С научаване на втори език започва приближаване към Цялото. Въпреки всичко, за да разберем една идея би трябвало да познаваме тоталността на езика, което включва безкрайно познание във вечното съзнание. Това е невъзможно, защото езиците от непознатото минало, както тези от далечното бъдеще, влияят върху съдържанието на идеята. – Ал. Ходоровски

8-9 Думи3                         /мантри на санскритски от епохата на Миларепа, долината Тцум, Непал/

Вечният живот се таи в дъното на дълбокия кладенец на момента.

Тези, които крещят и милват без да се докоснат до кожата, не са наши учители.

Само преобразуваното съзнание може да открие първото единство.

Бягството от всички затвори не е друго, а слизане по спирала. – Ал. Ходоровски

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: