Музика, танц, фотография, живопис, скулптура и архитектура

                                                                  / Милчо Левиев, НДК, София /

Музиката е отдаване, което изчезва заедно с жеста на реализацията. Мистерията е в появата, където нищо не съществува предварително. Музиката, както любовта, се прави без думи, без планиране или рационализиране – който коментира, ни ги прави. Изживяваме момента, който не ни принадлежи. Изразът е в ефимерния звук, чезнещ заедно с вибрацията, която е породил. Следата се претопява в усещането, винаги различно. Музиката не съществува, миг на отдаване без притежаване. Звукът докосва и прави място за следващия.

                                                                                        / Национален балет, София /

Звукът, музиката, ритъма и танца, са първите между изкуствата поради нематериалния си, ефимерен характер. Движението на телата, заемащи форми в пространството в ритъм е също ефимерно отдаване без материален остатък и следа.

Дъхът, който не можем да притежаваме и ни дава живот е също неуловим. Истинските неща не са предмет на фиксиране и притежание. Притежаването блокира, отделя от потока на живота, който  се изплъзва, остава неопределен. Опряни на грубата материя, казваме, че живеем, но животът е съчетание от често неразбрани мигове. Те го запълват с динамиката, промените и интензивността на усещането, което пораждат.

                                                                  /Галерия в Сохо, Ню Йорк/

Успялата фотография съчетава мига с усета на фотографа, превръща го в материя. Живописецът излиза от времето, не търси готов образ, а го изважда от себе си, вкарва в по-груба материя това, което музиканта излива с тонове. Скулптурът, както и архитектът, представят вътрешното си усещане в повече измерения.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: