Чудновата Япония

Странно същество е човека. В липса спрямо Природата, която е изоставил, осъден на самота, той опитва да разбере себе си, жаден за обществото на другите, с желание да споделя и евентуално съзнае състоянието си. Обществото ни обогатява и ограничава, често дори задушава. Има ли златна среда?

„Човекът е едновременно непредвидим, напълно детерминиран и въпреки всичко може да бъде свободен. Това му дава възможност да бъде щастлив.“, казва Анри Атлан.

Japan - copie

Доколко са щастливи японците е въпрос, който си задавах непрекъснато в тази страна, изпълнена с шокиращи, успешно регулирани противоречия.

Japan-2 - copie 4

Япония ви приема, очарова и отхвърля. Тя задържа необходимото от есенцията на всичко чуждо и го развива по свой начин без да загуби идентичността си.

Japan

Ред, чистота, сигурност, красота с осмислена хармония, всичко като сън, който рязко се прекъсва от тежък, лепкав комформизъм с прикрита агресивност. Два, изразени  до крайност полюса в свят, единствен по рода си.

Japan-7

На различни места в страната наблюдавам лицата на хората и се убеждавам, че в най-малко индивидуализираната цивилизация в света, в мястото, където етиката е намерила толкова ясно изразен смисъл, хората излъчват самота и вътрешно напрежение. Голяма самота в голямо заедно, осмислено кодирани в добре изградени отношения. Задълженията следват принципите на йерархично съставената система, в която всеки прадставлява празно огледало, търсещо отражение в другите. Празно, защото думата индивид на японски е близка до егоизъм, а обществото е съставено от много по-важни от индивида ейрархично комплексни връзки.

Japan - copie 2

Но каквото и да кажем за Япония, трябва да добавим обратното. Нещо объркващо праволинейното логично мислене на чужденеца. Понякога дори съвсем неправилно взимаме японците за праволинейни.

Japan - copie 6

В Япония животът е компромис между крайности в хармонична двойнственост. Възможно ли е да се живее по този начин? Да, ако се приеме за нормално.

Japan - copie 3

Всичко започва с възможно най-естественото, фантастично, както в приказките, детство на най-добре възпитаваните деца на планетата, където детето е цар. То се развива във възможно най-добри условия до 25, понякога до 28 години. Смисълът на семейството е повече в децата, отколкото във връзката между родителите, които са от различна кръв и не задължително близки. Създадена е гъвкава социална система, в която всички прослойки имат за модел семейното ядро. Хората се свързват помежду си според социалното им положение и обичта към поколението, което ще създадат. Идеалистична женитба по любов тук звучи блюдкаво.

Japan-3 - copie 3

В първите седем години на децата се дава възможност да се осъзнаят. След това без стресове училищната система хармонично допълва семейната среда и децата се развиват, за да могат от своя страна да дадат на нацията най-доброто от себе си. Казват, че в училищата се кове нацията и това става с много изисквания.

Малък пример за внимание за тези най-важни години: майката, когато храни или говори на детето си, не се навежда над него, а прикляква или просто свежда глава, да могат очите да се срещат на едно ниво и да няма доминиране. Такова ще бъде и вниманието, което се изисква от детето по-късно да даде на обществото. Позволява му се да се развива свободно, но каквото и да прави, трябва има значима стойност. Наказания не са приети. Хората от малки са научени да бъдат сигурни в себе си и отговорни за действията си.

Japan - copie 4

Животът се изгражда в обмен, в който детството дава първи тоновете на изграждащата се за всеки симфония ! Децата знаят, че винаги ще има някой, който да ги разбере. Това продължава в йерархията на обществото. Япония е пример, от който се нуждаят безброй онеправдани деца по света, някои от които се превръщат в диктатори и убийци. Парадоксално думата камиказ идва от Япония.

Japan-2

В Япония пространство и време се събират в единственото реално пълноценно Сега, в което всеки дава максимално от себе си. Няма отвъдно, няма Господ, нито религия. Когато първите християни, нашественици в страната се опитвали да обясняват религията си, японците считали, че това е шега или добре измислена история, за да ги овладеят по-добре. (което всъщност не е далеч от истината). През миналия век японските политици прилагат същата “тактика” с последния си император, обожествен, за да обедини народа по време на войната. “Религия” на японски означава групировка, секта. Конфуций и Буда, приети и трансформирани по японски, заедно с местния архаичен, но актуален шинто, дават хармония на околния видим и невидим свят без да наказват или съдят. Японският будизъм не търси спасение в отвъден свят. Конфуций също е загубил от своята логика и рационалност. За разлика от Китай, когато сърцето и главата си противоречат, в Япония сърцето надделява!

Japan-3

Религия няма, но всички имат религиозно чувство спрямо обкръжаващия ни невидим свят. В последните две хилядолетия връзката между естествено и свръхестествено не се е прекъсвала. Твърди се, че в трудни моменти от сто и двадесет милиона японци, статистически повече от половината носят амулет и се молят на дух, в който вярват.

Japan - copie 5

В естествената вековна гора на Монт Койя с над сто хиляди изрядно чисти гроба успях  да се загубя. Лутах се между гранитни скулптури, плочи и арки с архаични идеограми, различни спретнато облечени Буди, с плъзнали по тях вековни мъхове, в атмосфера на духове и феи. В Шинто те са над осем милиона.

Japan-2 - copie

Привидната религиозност на японците не се опира на теология или на свещенни текстове. Универсална система няма, защото всеки на свое ниво избира да вярва според момента. Особен е респектът към мъртвите предшественици от които, без това да има общо с душа или прераждане, нещо остава след смъртта. И въпреки всичко, то се знае, каквото притежаваме, то се намира тук, в настоящия живот!

Japan-3 12.41.53

“Всички ние сме зависими от комплексни случайности и от слепи природни сили наоколо.” – от няколко стотин години за японеца звучи реалистично и модерно !

Japan-10

Думата Бог е непреведима на японски. “Ками”, приети от нас като духове, за японеца са безсмъртни, с безкрайна власт и без морал. Те са нито добри, нито лоши, а непредвидуеми и принадлежат на неразбираем за хората свят.

Японците живеят в миниран социален живот, хвърлят огромна енергия за хармонизиране и грижа за околните без това не им пречи да внимават спрямо непредвидимия също експлозивен невидим свят.

Japan-4

В шинто храм чух японка да сподели, че когато видяла една картина на Микеланджело, усетила в атмосферата Ками. А Ками са навсякъде, провокирани от всичко! Шинто е система от церемонии, които не противоречат на будизма или на правилата, наследени от Конфуций. Изградена е в ритуалност и традиции с много символи, и отношение към невидимия свят, без това да е превърнато в религиозен ангажимент. Шинто, Конфуций и Буда се преливат в разбиранията, стила и начина на живот на всеки японец.

Japan-5

Снимах сватбени церемонии със строги, искрено преживяни традиции. Въпреки, че връзката мъж – жена, както всички други в Япония е йерархична, жената е централно ядро на семейството. Свекървата е също важен фактор. Портмонето е в ръцете на съпругата, често домакиня, която се грижи за възпитанието на децата. Понякога тя дори заплаща любовните авантюри на съпруга си.

Japan-4 - copie

В живота на японеца на първо място е естетиката. Тя се изразява в красота и хармония, винаги конкретни в зависимия от нас видим свят. След тях идва желанието да уважаваме и по възможност да озъптим невидимите сили.

Japan-8

След традиционните ритуали животът продължава с нормалната, свръх модерна интензивност и спомен с чувството за всичко станало, както трябва.

Japan-5 - copie 2

Японското общество, както споменах по-горе, е изградено от огледала, свързани и обърнати във вертикална йерархия. В нея се осъществява  семейната и всички други социални връзки. Дори в поздрава на двама социално равни, единият ще сведе глава по-ниско.  За действията си в обществото може да давате сметка единствено на човек (винаги един) само от по-висша йерархия. В тази вертикалност доминиране и диктатура не са възможни. Натискът за решение, парадоксално е възможен в двете посоки. Друг парадокс: статистически 90 процента от японците се приемат за средна класа.

Japan-6 - copie

Значението на индивида в Япония зависи от отношението му спрямо другите хора. На шест години едно дете, за да различава себе си от другите, трябва да разполага поне с шест термина. Местоимението Аз не се ползва. Човек се намира извън своя Аз. Изразявате се с чуството, че говорите за себе си през погледа на този, с когото разговаряте. Доскоро презимето е било сменяно заедно с възрастта. Хората най-често се назовават с позицията, която заемат в обществото. “Човешко същество” се пише с две китайски идеограми: едната означава “човек” (нин), а другата “между” (ген). По дефиниция човешкото същесто е връзка, а не автономен атом.

Japan - copie 8

Японското общество е вероятно най-слабо индивидуализираното общество в света. Животът се базира на серия от добре свързани семейна, социална, политическа, училищна, синдикална и комерсиална групи. Негативната страна на подобна структура е задушаващия до полуда комформизъм, все едно в коя групировка на обществото. Това е повод за евентуалната полуда за анархичния, обхванат от себе чужденец. На подобен терен Алеко Константинов би обрисувал още по-колоритно познатия ни образ.

Japan-2 - copie 2

Основният фактор за всичко в страната са децата. Не видях лошо облечено или невъзпитано дете. Те са обичани и всяко дете знае мястото си.

Japan-11

Животът без илюзии е разделен на три части. В първите 25 години получавате обич и всичко необходимо, развивате се безпроблемно с разбиране на стойностите в обществото и хората. През следващите 30 години сте изградена, цялостна личност и вече не принадлежите на себе си.

Japan-12

В есента на живота, ставате отново свободни, за да се върнете към голямото детско семейство. Радвате се на внуци и на отплатата за всичко, което сте дали.

Japan-3 - copie 4

Сексът като споделена връзка е рядко срещан в Япония. Секс се прави, за да се роди дете или за удоволствие. Приема се, както храната и всички физиологични необходимости, свързани с невинността на тялото, което живее, после се развива, остарява и умира. Екстравагантните женски фигури по улицата не са заглеждани от мъжете. Не видях реклами със сексуален отенък. В Токио има няколко хиляди хотели, в които всеки може да си наеме стая за няколко часа… За японците западният свят, по отношение на сексуалните набези и перипетии, е тежък, объркан, комплексиран и лицемерен. И не само западния… С голямо търпение имах късмета да снимам гейша. Рафинираността на този за нас само въображаем свят, остава тера инкогнита. (вижте блога „Гейша“)

Japan-2 - copie 6

В походката на дамата, елегантната обувка се завърта леко навътре, за да няма нищо демонстративно или агресивно спрямо външния свят. Такава е страната на гейшите, далеч от претендиращата голям морал американка, претенциите на голяма част от французойките и т.н… Жените  в Япония бяха естествени и загадъчни, с невероятен финес.

Japan

Твърди се, че Япония е най-десексуализираната от големите цивилизации. Това е най-моралното и неморално общество. Страна, в която време, пространство, личност, статут са относителни, флуидни, контекстуални… Няма нищо фиксирано, нещата еволюират с адаптиране към всяка ситуация. “Защо да си обясняваме свят, който няма обяснение”, казват много  от японците.

Japan-5 - copie

И отново парадокс: потънали в свръхмодерна техника, целта на живота на японците се оказва не в материалните блага и технологическите постижения, а в хармония, красота, стабилност, реципрочност и взаимен респект. Много от заплатите се приемат като подарък, без мярка за дадения труд. Някои преподаватели в частни училища чувстват неудобство  да получават заплата. Възнаграждението им се приема като подарък според възможностите на родителите.

Japan-3 - copie 2

Много от елементи в културата на страната са импортирани, с добавена японска стойност. Хората не живеят в затворена система на въображаем или прикрит комунизъм, в развинтена демокрация на леви, десни, крайнодесни или полулеви.., а в компромис, различен от познатите ни социални системи. Привилегирована е хармоничната двоинственост, изграждаща максимално етичен и прагматичен начин на живот. Има ли смисъл да се добави, че за японеца понятията съвършенно и логично-нелогично, за нас наследени от гръцкия детерминизъм, звучат абсурдно.

Japan - copie 7

Японците не запълват живота с илюзии. Будизмът е максимално опростен. Съсредоточавате се в съответно дишане и в стойка на лотус (за-зен) искате да постигнете нивото на пустота, съдържащо всичко. Празното във вазата дава нейната форма, будеща възторг. Празното между буквите прави красотата и израза на калиграфията. Бих казал, че японецът живее на границата между празно и пълно, без илюзия за съвършенство или за обещания отвъден свят. Той не разделя нещата, които западната мисъл противопоставя. Индивид-група, есетествено-свръхестествено, дух-материя, религии и дихотомии, идващи от гръцката мисъл не съществуват. Мощните влияния от Индия и Китай са рафинирани и пояпончени, станали основа на японската култура. Японците взимат полезното отвсякъде без да загубят своята идентичност.

Japan-3 - copie 5

“Всички ние сме в развитие, нещата могат единствено да се подобряват”, звучи чудесно, почти кабалистично!

Japan - copie 11

Япония трябва да се разбира глобално. Животът е свързан в трибална система, която се променя и адаптира. Бикът е хванат за рогата – единият рог е мисълта, другият емоцията – и изваден от Природата се озъптява в движение. Култът и респектът към Природата в страната, вероятно е още по-силен, именно поради изградената дистанция към нея.

Japan-4 - copie 2

Какъв фактор във всичко това е самотата, дали тя е необходима и осъзната? Вероятно да. За англичаните удовлетворението и пълнотата в живота са свързани с действието, а цената в продължителността на усилието. Ето една друга напреднала нация, развиваща се също на изолиран, климатично негостоприемен остров.

Japan - copie 10

Когато се намирате на японски терен, не може да не ви човъркат екзистенциални въпроси. В този блестящо изграден ред, в който всеки има дан и всичко е взаимосвързано, възможно ли е самотата да бъде проблем? Японският отговор би бил  maybe = “и да и не”. Отговор гъвкав, както бамбука, издържащ на непрекъснатите земетресения в страна, подредена без нищо фиксирано. Земята на острова от векове трепери от малки и големи трусове, място, където всеки е научен да се адаптира към нестабилния външен свят.  Хората в страна, в която индивидът определя себе си, се променят непрекъснато. Строго определено Аз в тази система не е възможно. Хората виждат себе си в даден контекст и в конкретна обстановка. Индивидуализмът е ерес.

Japan - copie 9

Най- дразнещ в Япония е задухът от неизбежния комформизъм, който същевременно е фактор за стабилност на системата. По лицата на хората е изписано възпитаното усилие да остават в изградената гъвкава, но въпреки всичко изкуствена система. Чужденецът, обслужван по-добре отвсякъде, се дразни от наложения свръх ред в един динамичен, модерен свят.

Да ме прощават господата японците за неточностите във впечатленията ми за тази чудновата, трудно разбираема Япония.

Japan-3 - copie

Успелите фотографии носят в себе си въпрос и отговор, винаги различен, според погледа на зрителя. Обективът ми съпровожда въпросите, които съм имал и търси загадките в обществото. В живота ме привлича красивото или както казват японците „красотата е отговор на търсената истина“.

Красота, неизчерпаема и загадъчна. Когато е измислена, тя остава преходна.

 

 

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Оставете коментар

*