Чудновата Япония

Странно същество е човека. В липса спрямо Природата, която сме изоставили, осъден на самота, в която цял живот опитва да разбере себе си, същевременно с необходимост от обществото на другите, за да споделя и осъзнава. Обществата ни обогатяват и същевременно ограничават, дори задушават. Има ли златна среда?

Japan - copie

След интензивно снимане в Япония тази страна, изпълнена с шокиращи, успешно регулирани противоречия, ме разтърси повече от всички други досега.

Japan-2 - copie 4

Япония ви приема и едновременно с това очарова и отхвърля. И това от стотици години. Тази страна приема и задържа необходимото от есенцията на всичко чуждо, смила и го развива по свой начин, без да губи от идентичността си.

Japan

Обгърнат в ред, чистота и сигурност, съвсем скоро сте разкъсан между две различин емоции. Очаровани от красота и осмислена хармония, сънят ви рязко се прекъсва и пропадате задушени в тежък, лепкав комформизъм и агресия – капан, в който сирените са останали в хубавите сънища. Тук хибриди и двойнственост ви привличат и отвращават в свят, единствен по рода си.

Japan-7

На различни места в страната се взирам се в лицата на хората и се убеждавам, че в най-малко индивидуализираната цивилизация в света, в мястото, където етиката е намериала най-ясен смисъл, хората излъчват самота. Голяма самота в голямо заедно! Самота и заедно се преплитат в осмислено кодирани, добре изградени отношения. Задълженията следват принципите на йерархично съставена система, в която всеки прадставлява празно огледало, търсещо отражение в другите. Празно, защото думата индивид на японски е близка до егоизъм, а обществото е съставено от много по-важни от индивида ейрархично комплексни връзки.

Japan - copie 2

Но каквото да кажем за Япония, трябва да добавим обратното. Нещо объркващо за праволинейното логично мислене на чужденеца. На всичко отгоре понякога съвсем неправилно взимаме японците за праволинейни.

Japan - copie 6

Тук всичко е компромис между крайности и хармонична двоинственост в основните неща, които изграждат живота. Възможно ли е да се живее по този начин? Да, при положение, че приемем противоположностите за нормални!

Japan - copie 3

Всичко започва с възможно най-естественото, фантастично, както в приказките детство на най-добре възпитаваните деца на планетата. Детето тук е цар. Помага му се да се развива във възможно най-добри условия до 25, понякога до 28 години. Смисълът на семейството е повече в децата, отколкото в самата връзка между родителите, които разбираемо са от различна кръв и не задължително близки… Японците са създали гъвкава социална система, в която всички прослойки имат за модел семейното ядро. Хората се свързват помежду си според социалното си положение и обич към поколението, което ще създадат. Идеалистичната женитба по любов звучи  блюдкаво.

Japan-3 - copie 3

В първите седем години на децата им се дава възможност да се осъзнаят. След това без стресове, защото училищната система хармонично допълва семейната, те се развиват, за да могат от своя страна да дадат най-доброто от себе си. Казва се също, че в училищата се кове нацията и това става с много изисквания и голям стрес.

Малък пример за внимание в тези най-важни години: майката, когато храни или говори на детето си, не се навежда над него, а прикляква или просто свежда глава, за да могат очите им да се срещат на едно ниво. Да няма доминиране! Такова ще бъде и вниманието, което детето по-късно ще даде на обществото. Детето се развива свободно и родителят му показва, че каквото и да прави има значима стойност. Наказание не е прието. Хората от малки са научени да бъдат сигурни в себе си и отговорни за действията си.

Japan - copie 4

Животът се изгражда в обмен, в който детството трябва да даде първите тоновете на една изграждаща се за всеки симфония ! Децата знаят, че има винаги някой, който да ги разбира. Това продължава след това в йерархията на обществото. Япония е пример, от който се нуждаят безброй онеправдани деца по света, от които някои се превръщат в диктатори, убийци или камикази. Парадоксално думата е японска и виждаме до къде достигат крайностите на подобно възпитание.

Japan-2

Пространство и време се събират в единственото реално пълноценно Сега, в което всеки дава максимално от себе си. Няма отвъдно, няма Господ, няма религия. Когато първите християни, нашественици в страната се опитвали да обясняват религията си, японците считали, че това е шега или добре измислена история, за да овладеят по-добре масите. През миналия век самите японци прилагат същата “тактика” с последния си император – обожествен, за да обедини народа по време на войната. “Религия” на японски означава групировка, секта. Конфуций и Буда, приети и трансформирани по японски, заедно с местния архаичен, но актуален шинто, участват в хармонията на околния видим и невидим свят без да наказват, без да съдят. В японския будизъм няма спасение в отвъден свят. Конфуций също губи от своята логика и рационалност. За разлика от Китай, когато сърцето и главата си противоречат, сърцето надделява!

Japan-3

Религия няма, но всички носят в себе си религиозно чуство спрямо обкръжаващия ги невидим свят. В последните две хиляди години връзката между естествено и свръхестествено не се е прекъсвала никога. Твърди се, че в трудни моменти от сто и двадесет милиона японци, статистически повече от половината носят амулет и се молят на дух, в който вярват.

Japan - copie 5

На север в Монт Койя се губя в естествена вековна гора с над сто хиляди изрядно чисти гроба. Гранитни скулптури, плочи и арки с архаични идеограми и спретнато облечени Буди с плъзнали по тях вековни мъхове, създават атмосфера на духове и феи. В Шинто те са над осем милиона.

Japan-2 - copie

Привидната религиозност на японците не се опира на теология или на свещенни текстове. Универсална система няма, защото всеки избира да вярва донякъде и според момента. Особен е респекта към мъртвите предшественици от които, без да има общо с душа и прераждане, все нещо остава след смъртта. Но въпреки всичко, каквото притежаваме се намира тук, в настоящия живот!

Japan-3 12.41.53

“Всички ние сме зависими от комплексни случайности и от слепи природни сили наоколо.” – звучи реалистично и модерно вече няколко стотин години!

Japan-10

Думата Бог е непреведима на японски. “Ками”, приети от нас като духове, за японеца са безсмъртни, с безкрайна власт и без никакъв морал. В този смисъл те са нито добри, нито лоши, а непредвидуеми и принадлежат на неразбираем за хората свят. По този начин японците живеят в миниран социален живот и хвърлят огромна енергия за хармонизиране и грижа за околните, което не им пречи да внимават спрямо непредвидимия също експлозивен невидим свят.

Japan-4

В шинто храм чух японка да споделя, че когато е видяла картина на Микеланджело била усетила Ками. Ками са навсякъде, провокирани от всичко! Шинто е система от церемонии, не противоречащи на будизма или на правилата, наследени от Конфуций. Изградена е в ритуалност и традиции с много символизъм, и отношение към невидимия свят, без това да се превърне в религиозен ангажимент. Шинто, Конфуций и Буда се преливат в разбиранията, стила и начина на живот на всеки от японците.

Japan-5

Снимах сватбени церемонии с искрено преживяни строги традиции. Въпреки, че връзката мъж – жена, както всички други връзки в Япония е йерархична, жената остава централно ядро на семейството. Свекървата е основен фактор. Портмонето е в ръцете на съпругата, често домакиня, която се грижи за възпитанието на децата и дори понякога заплаща любовните авантюри на съпруга си.

Japan-4 - copie

В живота на японеца на първо мястостои естетиката. Тя е изразена в красота и хармония, винаги конкретни в зависимия от нас видим свят. След това идва желанието да уважим и по възможност да озъптим невидимите сили.

Japan-8

След традиционните ритуали животът продължава с нормална, свръх модерна интензивност. Остава спомена и чувството за всичко, което е станало, както трябва.

Japan-5 - copie 2

Японското общество е изградено от огледала, свързани и обърнати едно срещу друго във вертикална йерархия. В нея се осъществява всяка семейна и всички социални връзки. Дори в поздрава на двама социално равни, единият ще сведе глава по-ниско.  За действията си в обществото е възможно да давате сметка единствено на човек (винаги един) само от по-висша йерархия. В тази вертикалност доминиране и диктатура не са възможни, защото натиска за решение, парадоксално е еднакво възможен откъм двете посоки. Друг парадокс: статистически 90 процента от японците се приемат за средна класа.

Japan-6 - copie

Значението на индивида в Япония зависи от отношението му спрямо другите хора. На шест години едно дете, за да различи себе си, трябва да разполага поне с шест термина. Местоимението Аз не се ползва. Човек се намира извън своя Аз. Изразявате се с чуството, че  говорите за себе си през погледа на този, с когото разговаряте. Доскоро презимето е било сменяно заедно с възрастта. Хората най-често се назовават с позицията, която заемат в обществото. “Човешко същество” се пише с две китайски идеограми: едната означава “човек” (нин), а другата “между” (ген). По дефиниция човешкото същесто е връзка, а не автономен атом.

Japan - copie 8

Японското общество е вероятно най-слабо индивидуализираното общество в света. Животът се базира на серия от добре свързани семейна, социална, политическа, училищна, синдикална и комерсиална групи. Негативната страна на подобна структура е задушаващия до полуда комформизъм, все едно в коя групировка на обществото. Това е повод за евентуална полуда за анархичния, обхванат от себе чужденец. На подобен терен Алеко Константинов би обрисувал още по-колоритно нашите образи.

Japan-2 - copie 2

И все пак ключът, основния фактор за всичко са децата. Не видях лошо облечено или невъзпитано дете. Те си знаят мястото и просто са обичани.

Japan-11

Животът без илюзии е разделен на три части. В първите 25 години получавате обич и всичко необходимо, развивате се безпроблемно с разбиране стойностите на обществото и хората. През следващите 30 години като изградена цялостна личност вече не принадлежите на себе си.

Japan-12

Накрая, в есента на живота, ставате отново свободни да се върнете към голямото детско семейство. Радвате се на внуци и на отплата за каквото сте дали.

Japan-3 - copie 4

Сексът като споделена връзка е рядко срещан в Япония. Секс се прави, за да се роди дете или за удоволствие. Приема се, както храната и всички физиологични необходимости, свързани с невинността на тялото, което живее, после се развива, остарява и умира. Екстравагантните женски фигури по улицата не са заглеждани. Не видях и реклами със сексуален отенък. Затова пък например в Токио има няколко хиляди хотели, в които всеки може да си наеме стая за няколко часа… За японците западният свят, по отношение на сексуалните набези и перипетии, е тежък, объркан, комплексиран и лицемерен. И не само западния… С много търпение имах късмет да снимам гейша, но рафинираността на този за нас само въображаем свят, остава тера инкогнита.

Japan-2 - copie 6

В походката на дамата, острата обувка се завърта леко навътре, да няма нищо демонстративно, нито агресивно. Такава е страната на гейшите. Далеч от претендиращата голям морал американка, претенциите на французойката (не всички) и т.н… жените  в Япония ми се видяха естествени, с невероятен финес.

Japan

Твърди се, че Япония е най-десексуализираната от големите цивилизации. Изглежда това е най-моралното и същевременно най-неморално общество. Страна, в която време, пространство, личност, статут, всичко е относително, флуидно, контекстуално… Няма нищо фиксирано, нещата еволюират с адаптиране към всяка ситуация. “Защо да си обясняваме свят, който няма обяснение”, казват много японци.

Japan-5 - copie

Отново парадокс: макар потънали в свръхмодерна техника, целта на живота на японците се оказва не в материални блага и технологически постижения, а в хармония, красота, стабилност, реципрочност и взаимен респект. Много заплати се приемат като подарък без мярка за дадения труд. На някои преподаватели в частни училища не е удобно да получават заплата. Възнаграждението се приема като подарък според възможностите на родителите.

Japan-3 - copie 2

Повечето елементи в културата на страната са импортирани, с добавена японска стойност. Хората не живеят в затворена система на въображаем или прикрит комунизъм, в развинтена демокрация на леви, десни, крайнодесни или полулеви.., а в компромис, различен от познатите ни социални системи. Привилегирована е хармоничната двоинственост, изграждаща максимално етичен и чисто прагматичен начин на живот. Има ли смисъл да добавя, че за японеца понятията съвършенно и логично-нелогично, наследени при нас от гръцкия детерминизъм, звучат абсурдно.

Japan - copie 7

Японците не запълват живота с илюзии. Будизмът също е максимално опростен. Съсредоточени сте в съответно дишане и стойка на лотус (за-зен), искате да постигнете ниво на пустота, съдържащо всичко. Празното във вазата дава нейната форма, будеща възторг. Празното между буквите прави красотата  и израза на калиграфията. Бих казал, японецът живее на границата между празно и пълно без илюзия за съвършенство или обещан отвъден свят. Той не разделя нещата, които западната мисъл противопоставя. Индивид-група, есетествено-свръхестествено, дух-материя, религии и дихотомии, идващи от гръцката мисъл се стопяват. По същия начин са рафинирани и пояпончени мощните влияния от Индия и Китай, основа на японската култура. Японците взимат полезното отвсякъде без да губят своята идентичност.

Japan-3 - copie 5

“Всички ние сме в развитие, нещата могат единствено да се подобряват”. Звучи чудесно, почти кабалистично!

Japan - copie 11

Япония трябва да се разбира глобално и да не се анализира. Животът е свързан в трибална система, която се променя и адаптира. Бикът е хванат за рогата – единият рог е мисълта, другият емоцията. Бикът е узъптяван в движение, сякаш изваден от природата. Култът и респектът към природата в страната, предполагам е още по-силен, именно поради изградената дистанция към нея.

Japan-4 - copie 2

Какъв фактор във всичко това е самота, дали е необходима и осъзната? Вероятно да. За англичаните удовлетворението, пълнотата в живота е в действието, а цената е в продължителността на усилието. Те са друга напреднала нация, развиваща се също на изолиран, климатично негостоприемен остров.

Japan - copie 10

Когато се намирате на японски терен, екзистенциалния въпрос не може да не ви човърка. Когато човек се докосне до нещо добре изразено и си казва “ето, най-после!”, идва едно дяволче, за да прошушне, “да, но!”. Тогава в този блестящо изграден ред, в който всеки има дан и всички, и всичко е взаимносвързано, самотата изглежда не проблем. Японският отговор би бил maybe = “и да и не”. Отговор гъвкав, както бамбука, издържащ на непрекъснатите земетресения в страната. Страна, подредена без нищо фиксирано (самата земя на острова от векове трепери от малки и големи трусове), където всеки е научен да се адаптира към външния нестабилен свят.  Заобикалящите хора, сред които индивида определя себе си, също се променят и му дават в замяна различни форми на Аза. Истинско Аз в тази система е невъзможно. Всеки определя себе си единствено в определен контекст, в конкретна обстановка. Индивидуализмът е ерес.

Japan - copie 9

Тогава дразнещ в Япония остава да бъде задухът от неизбежния комформизъм, същевременно фактор за стабилност на системата. Възпитаното усилие да останат в изградената гъвкава, но въпреки всичко изкуствена система, се изписва по лицата на хората. Чужденецът е обслужван по-добре отвсякъде другаде, но се дразни от наложения свръх ред и дистанция в един наистина свръхдинамичен, модерен свят.

Да ме прощават господата японците за всички неточности по отношение на общите ми впечатления за тази чудновата, за всички нас трудно разбираема Япония.

Japan-3 - copie

Фотографията носи в себе си въпрос и отговор, винаги различни според погледа на зрителя. Обективът ми съпровожда въпроси, търси загадки. В живота ме привлича красивото, „красотата е отговор на търсената истина“, казват японците.

Истинската красота е неизчерпаема, затова загадъчна, а когато измислена, преходна.

 

 

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Оставете коментар

*