Удивление

/Австлалийско небе /

Живот без удивление “не си струва живота”. Но ето, че в ера на икономика и технологии, удивлението често се приема за примитивност или липса на познания. Все пак ако надникнем зад външната форма, то крие възторг с почуда или възторжена почуда, отделящо човека от животинския свят (макар с два процента разлика, казват биолозите). Удив-лението е дивно, а не дивашко. То ни съпътства, стимулира, парадоксално стои извън познанието. Ние не се съмняваме в това, че се съмняваме, но сме очудени от възможността да се съмняваме. Удивлението е състояние на духа, в което не определяме реалността с невроните на паметта през призмата на познанието, където нищо не остава обективно и сигурно. Да живеем единствено на базата на познания, наследени или приети, е невъзможно. Компютъра може да свърши същата работа. Каквото печелим в уточнения, губим в автентичността между експеримента и представянето му. Всъщност вълненията на научните теории се подхранват от примитивните подземия на удивлението. То докосва реалността, буди желанието да откриваме и да обясяваме света заедно с мистериите на живота. Най-голяма пречка за познанието е адаптирането към мантални клишета, конвенционални идеи, и закони. Удивлението води до почуда, но не към скритото или привидното, а към непознаваемото зад привидното. Красотата не е красива поради човешко благоволение….

                                                                 / Музей за Африканско Изкуство, Париж /

Притежаваме словесен израз, но имаме качества да се учудваме, да различаваме неизразимото от изразимото. Удивлението е в основата на творческия процес. Колкото по–изострено е съзнанието за неизвестното, толкова по-изразен е усета за реалност. Паметта се превръща в пречка за творческия акт. Артистът трупа познания, после ги забравя, за да достигне истинското в себе си. Не случайно примитивното Африканско изкуство остава ненадминато.

Удивлението от красотата и загадката на живота, заедно с невероятното разнообразие, което ни поднася земята, ме стимулират да снимам, да търся, да бъркам зад привидното. Животът е едно безкрайно удивление!

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Оставете коментар

*