СЪБИТИЯ, МНЕНИЯ, ОБЕКТИВНОСТ

Всяко генерализиране е илюзорно. Събитията никога не си приличат. – Ал. Ходоровски

СЪБИТИЯ, МНЕНИЯ, ОБЕКТИВНОСТ1                                                   /Анна Ивановска/

Не е възможно да знаем тоталността на събитията. Да се мисли означава в същото време нещо да се “сложи настарана”, да се изключи. Ако се изразяваме с чувството за някаква “обективност”, това е или суета или опит за измама. Мъдрецът избира по един и същ начин както своето познание, така и незнанието си. Негативното незнание му е наложено. Той самият избира позитивно незнание. Ако може да се каже, че “когато идиотът не знае, той не знае, че не знае, а когато мъдрецът не знае, той знае, че не знае”. Вярно е също, че когато мъдрецът знае, той знае, че знае, докато идиотът когато знае, той не знае за това. – Ал. Ходоровски

събития, мнения, обективност2                                                         /Анна Ивановска/

Когато си създаваме мнение за някакво събитие, възможно е по-късно да си променим мнението. Мненията не са събитие: събитието не може да се промени, мненията могат стига този, който си създава мнение да бъде човек, който се променя. Да не променяш мненията си показва или глупост или тъпа упоритост. – Ал. Ходоровски

събития ,мнения, обективност3                                                          /Анна Ивановска/

Всяка от частите принадлежи на едно и също Цяло. Затова две части, наблюдавани заедно, дори да изглеждат съвсем различни, имат общи части. За все едно кои събития трябва винаги да намираме максимален брой общи точки с другите събития. – Ал. Ходоровски

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Оставете коментар

*