Думите

Няма дума равна на себе си. Всеки път, когато я повтаряме, тя добива различен смисъл, защото този, който я произнася, самия той всеки път е различен. – А. Ходоровски

12-13-14 Ani Ivanovska-1                                          /Ламаюру, Ладак, Индия/

Всичко принадлежи на Цялото. Затова думите не могат да си противоречат. Всяко противоречие е привидно. – А. Ходоровски

Ani Ivanovska-1-2

Думата винаги представя нещо, води, фиксира в Свят, поливалентен и в непрекъсната промяна. Но ако думата не е Света, тя е част от него. Без думи, Светът, въображаем, изрязан от Цялото, би се разпаднал (в съзнанието ни). Тъй като думата е приблизително интерпретиране на Цялото, индивидуалното съществуване е илюзия. – А. Ходоровски

Ani Ivanovska-1                                                    /Анна Ивановска/

Думата не може да изрази всичко, тя оперира в контекст от тишини. Тишините на една дума са по-значими от нейния израз. Светът, много повече от това, което се реализира, е също това, което не се реализира. – А. Ходоровски

17 Ani Ivanovska-1

Думите имат многобройни значения, водещи от частното към общото, от очевидното към необичайното. Добре е да приемаме всяка дума като конгломерат от значения. Тези значения добиват по-голяма или малка значимост според културната система на говорещия. – А. Ходоровски

 

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Оставете коментар

*