Фотография и Музика

Melody is to Music as Reality is to Photography.

The note is the figure on the ground, the spatial negative of time. Light source / Sound source.

Music helps the ears to understand the eyes. – Ralph Gibson

 

La Mélodie est à la Musique ce que la Réalité est à la Photographie.

La note est le négatif spatial du temps. Source de Lumière / Source de Temp.

La Musique aide les oreilles de comprendre les yeux. – Ralph Gibson

 

Мелодията е за Mузиката това, което Реалността e за Фотографията.

Нотата е пространствения негатив на времето. Източник на Светлина / Източник на Звук.

Музиката помага на ушите да разберат погледа. – Ралф Гибсон.

 

фотография и музика                                                                                    / Лион, Франция /

В двата случая границата на възможното се свежда до абстракция – доколко тонът дисонира, до каква степен фотографията се отдалечава от реалността.

La musique et la photographie                                                                       / Сидни, Австралия /

Когато свирим в определен ритъм (темпо), звученето на нотите отговаря на времето, за което обтураторът е отворен по време на експозицията. Звуковият обем създава музикално пространство, както перспективата създава илюзия за триизмерно пространство. Музикантът брои и ритмира времето, фотографът мери и играе  (рисува) със светлината.

Marise 2014-2                                                                                       / Париж /

 

Marise 2014-4                                                                                         / Лион, Франция /

Познавам музиканти с чудесен усет за фотография. Познаването на един медиум понякога се пренася лесно на друг.

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотографията

Paris-2                                                                    / Париж /

Фотографията дава тяло на това, което носим в себе си.

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: