Фотография и Музика

Melody is to Music as Reality is to Photography.

The note is the figure on ground, the spatial negative of time. Light Source / Sound Source.

Music helps the ears to understand the eyes. – Ralph Gibson

 

La Mélodie est à la Musique ce que la Réalité est à la Photographie.

La note est le négatif spatial du temps. Source de Lumière / Source de Temp.

La Musique aide les oreilles de comprendre les yeux. – Ralph Gibson

 

Мелодията е за Mузиката това, което Реалността e за Фотографията.

Нотата е пространствения негатив на времето. Източник на Светлина / Източник на Звук.

Музиката помага на ушите да разберат погледа. – Ралф Гибсон.

 

фотография и музика                                                                                    / Лион, Франция /

Границата на възможното и в двата случая се свежда до абстракция. До каква степен тонът може да дисонира и до каква степен фотографията може да се отдалечи от сниманото.

La musique et la photographie                                                             / Сидни, Австралия /

Когато свирим в определен ритъм (темпо), продължителността на звучене на нотите отговаря на времето, за което обтуратора е отворен по време на експозицията. Звуковият обем създава музикално пространство, както перспективата създава илюзия за триизмерно пространство. Музикантът брои и ритмира времето, фотографът мери и играе със светлината.

Marise 2014-2                                                                                       / Париж /

До каква степен мелодията може да бъде абстрактна и същевременно да се приема през параметрите на чуваемост?

До каква степен фотографията може да е абстрактна и да остане разбираема?

Marise 2014-4                                                                                         / Лион, Франция /

Виждам приятели музиканти с чудесно чувство за фотография. Познаването на един медиум, в случая светлина или звук, се пренася лесно на друг, функция на ниво на познание, приложимо в по-широк спектър…

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотографията

Paris-2                                                                    / Париж /

Фотографията дава тяло на това, което носим в себе си.

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: