Фотограф и фотография

фотография                                                                                                                 / Сосувлей, Намибия /

Подобно на скулптор, който вае, изсича материята докато стигне до търсената форма, фотографът кадрира и с помощта на светлината рисува есенцията на избрания кадър. Фотографията в известен смисъл е акт на изключване, отстраняване на ненужното. Един непрекъснат подсъзнателен диалог между селекция и изключване.

Фотографът е видял същественото, което ще изрази в кадъра преди да погледне във визьора. Художникът материализира усещането си като добавя пластове върху платното, фотографът кадрира, изключва ненужното в композицията. Елементите в кадъра са взаимно свързани, имат свое място: всеки с всички и всички с всички.

Композицията създава напрежение, според съдържанието на обекта. Но не реалността на обекта, а погледът на фотографа дава стойност на видяното.

Фотографиите, прод на жизнения път, изграждат образа на фотографа. С поглед към външния свят, той изразява вътрешното в себе си, а кадрирането развива и реализира чувствителността му.

Фотографът не се очудва, забравя да имитира или да търси оригиналност и постепенно почеркът му се установява, добива съдържание без клонажи.

Трудното е да се правят фотографии, а не снимки. Преди стотина години големият Андре Кертез споделя как “добрия фотограф може да снима  всичко навсякъде”, защото фотографира усета си. Физическият факт трябва да докарва психически ефект и промяна в зрителя. Само в този смисъл изкуството не е допълнителен товар на всичко, което ни задушава във живота.

–  Пиша това в памет на Кати Хорна с настоящата изложба в Париж. Kati Horna (1912 – 2000 ) http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2010

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: