Желязната Дама

Освен катедралата Нотре Дам де Пари, парижани имат втора дама, която обичат да наричат „Желязната Дама“. Снимах Дамата в аспект инг – янг.

La Toure-4                                                                                                     /Форма Янг/

 

La Toure-5                                                                                              /Форма Инг/

„Архитектурата е замряла музика.“ – Гьоте

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Писмо, книга, религии, интерпретации…

Отначало вибрирал безкраен хаос, пресичан от музикални тонове и цветове. След време звуците се превърнали в букви, които се комбинирали помежду си, образували думи. Организирани, думите влезли в съдържанието на Ведите. В древноиндийската култура не намираме връзка между думите и божествения свят, нито с Творението на света. Боговете са създадени от проговорилите хора. Ведите, „продукт на Всемира“,  нямат автор. Кой би се съмнявал във Вселената! Упанишадите ни дават възможност да проникнем в дълбочината на текстовете. Светът на боговете се появява заедно с техните автори. В древноиндийската култура думите създават божества, а не обратното, както в света на монотеизма. В Азия се раждат първите лингвисти и граматици.

pismo                                                                                        /Спити, Индия/

В монотеизма, за разлика от браманизма, конфуциизма и будизма, първата книга Тората (наречена по-късно Библия) в зачатието си през 7-6 век пр. н.е. въплъщава в себе си божии слова – “в началото беше словото”. Думата е Господна. Оралните традиции дотогава са се предавали много по-точно от последвалите ги преводи на първописанието. Затворен в букви и думи, текстът на Тората, за да не се превърне в идол, налага появата на непрекъснато допълвания Талмуд. Написаното остава отворено за безкрайни интерепретации.

В многобройните преводи на гръцки и латински, по-късно на арабски, всеки от своя страна е насложил грешки към предшествениците си. Заедно с времето, задушени в едни и същи, все по-канонизирани интерпретации, текстовете превръщат религиите от път към духовно отваряне към задушаване на едно обреченото на манипулации човечество.

pismo-2                                                           /Сиктинска капела, Рим/

Днес съвсем видимо хората добиват съзнание за промяна. Други  втвърдяват, стават болезнено, понякога жестоко агресивни. Без материя духът няма развитие, а в търсещия да намери себе си човек, се намират всички материални и духовни ценности.  От нас зависи как да подходим, как да превърнем демоните си в ангели. Защото ако демоните са изпаднали ангели, ангелите са прочистели се демони. Светът е един. Дух, материя, енергия са едно и също нещо. Човечеството представлява тяло, което търси да осъзнае себе си и с това развива съзнанието на материята. Всеки човек е фактор за всички останали. Каква по-голяма привилегия!

pismo-4                                                                                          /Кунминг, Китай/

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: