ПРОЗРАЧНОСТ

Когато реализираме познанието в душата, в плътта ни се инсталира субтилна прозрачност. – Ал. Ходоровски

Прозрачност                                                    /Анна Ивановски/

През дни и нощи след дълго пътешествие няколко упорити същества достигат до себе си, за да заживеят това, което Е, а не това, което времето обещава. Те приемат в неизбежния сегашен момент достойната радост на споделения хляб. – Ал. Ходоровски

Завършвам серията цитати от “Стълба на ангелите” на Алехандро Хородовски и рисунки на Анна Ивановска с два стиха на Емили Дикенсън. Същите може да прочетете в оригинал в www.fr.pastoukhov.com

Bois de Boulogne, reflets                                           /Булонски лес, Париж/

Аз съм никоя! Ти кой си?

Ти също ли си никой?

Тогава двойка сме – но ти мълчи!

Ще ни пропъдят, знаеш.

 

И как подтискащо е да си някой!

На показ като жаба.

Да казваш името си цeлодневно

На възхищаващо се блато.

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

МОРАЛ, МИНАЛО, БЪДЕЩЕ

В безкрайното, непознаваемо Цяло не е възможно да се установи морален закон. В своята същност реалността не може да бъде квалифицирана. Тя е нито добра, нито лоша, не е полезна, нито вредна, не е красива или грозна. Една част не може да има качества, нито да бъде определена от друга част, която след като не може да я съдържа, не може и да я разбира. Цялото е от всички части, но всички части по отделно не са цялото. – Ал. Ходоровски

морал1                                               /Анна Ивановска/

Животът на една част няма смисъл в реалността. Смисъла на частта е във връзка с другите части. – Ал. Ходоровски

морал2

Всичко, което ще бъде, вече е и всичко, което е, вече е било. Частите са винаги в миналото. Няма настояще, нито бъдеще. Времето има само една величина : минало. Човек живее в паметта. Светът е променящо се Всичко. – Ал. Ходоровски

Ani Ivanovska-1-4

 

Пилигринът пътува, за да намери този, който го сънува.

Обещаната Земя не разкрива предварително своята тайна.

Ефектът предшества причината.

Произходът на света се намира в бъдещето. – Ал. Ходоровски

За Шри Оробиндо, често цитиран в тези блогове, Светът материята не може да еволюира без преди това да е инволюирала.  

Настоящият момент е докосване до вечно нова, убягваща ни реалност.

Фотографията кове откраднати моменти с геометрично подредени части от Цялото в приета от фотографа игра на светлосенки. В живопистта художникът изважда това, което носи в себе си. 

морал3                                                       /Анна Ивановска/

Никоя част не е достатъчно силна, за да стане причина за унищожаването на друга. Зад индивидуалното действие има винаги действие на Цялото. – Ал. Ходоровски

ВСИЧКО Е СВЪРЗАНО, ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ЗАЕДНО. В това заедно индивидът е този, който въпреки инерцията и съпротивлението на много хора, дърпа всички напред. По същият начин, че всеки човек, дори с дъха си прави изкуство и променя нещо за всички. Единствено артиста съзнателно изстрадва енергиите, които го пресичат, за да сътвори, да извади от себе си нещо ново.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

ДЕЙСТВИЯ

Никой не може напълно да изчисли последиците на едно действие. И най-незначителното на вид действие се влива в тоталността на Света. – Ал. Ходоровски

ДЕЙСТВИЯ                                                             /Анна Ивановска/

За ограничения ни начин на виждане в Света или няма ред, или предполагаме скрит ред, който вероятно никога няма да разберем. Този, който дава ред на Света и го мисли съвършен, прави грешка. Изучаването на някое събитие може да започва от все едно коя негова част. – Ал. Ходоровски

Както споменава на други места Ходоровски, а и не само той, не е възможно да познаваме изцяло каквото и да било (частите) без да познаваме Всичко (Цялото). Всеизвестно е, че българите, както с много други неща, първи в света са разбрали това като са казали: „скромността краси човека“. Сократ (вероятно повлиян от прабългари) също е схванал нещата със своето: „Аз знам, че нищо не знам, а другите и това не знаят!“…

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

ЕЗИК, КОНЦЕПЦИИ, УЧЕНИЯ

Всеки човек, според различното си, специфично формиране, притежава различен език. Аналогичен на другите, той не е един и същ. Човек не може да ползва тоталността на езика. Когато мислим, не е възможно напълно да разберем другите, нито пък Света или себе си. Концепциите са само приближения. – Ал. Ходоровски

Език, концепции, учения1                                                             /Ани Ивановска/

Всяко учение може да бъде прието или опровергано от един и същ факт. Ученията не произлизат от фактите, а са интерпретации на фактите. – Ал. Ходоровски

език, концепции, учения2                                                       /Анна Ивановска/

Опитът спрямо Цялото се прекъсва в момента, когато го изразяваме с езика. – Ал. Ходоровски

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

СЪБИТИЯ, МНЕНИЯ, ОБЕКТИВНОСТ

Всяко генерализиране е илюзорно. Събитията никога не си приличат. – Ал. Ходоровски

СЪБИТИЯ, МНЕНИЯ, ОБЕКТИВНОСТ1                                                   /Анна Ивановска/

Не е възможно да знаем тоталността на събитията. Да се мисли означава в същото време нещо да се “сложи настарана”, да се изключи. Ако се изразяваме с чувството за някаква “обективност”, това е или суета или опит за измама. Мъдрецът избира по един и същ начин както своето познание, така и незнанието си. Негативното незнание му е наложено. Той самият избира позитивно незнание. Ако може да се каже, че “когато идиотът не знае, той не знае, че не знае, а когато мъдрецът не знае, той знае, че не знае”. Вярно е също, че когато мъдрецът знае, той знае, че знае, докато идиотът когато знае, той не знае за това. – Ал. Ходоровски

събития, мнения, обективност2                                                         /Анна Ивановска/

Когато си създаваме мнение за някакво събитие, възможно е по-късно да си променим мнението. Мненията не са събитие: събитието не може да се промени, мненията могат стига този, който си създава мнение да бъде човек, който се променя. Да не променяш мненията си показва или глупост или тъпа упоритост. – Ал. Ходоровски

събития ,мнения, обективност3                                                          /Анна Ивановска/

Всяка от частите принадлежи на едно и също Цяло. Затова две части, наблюдавани заедно, дори да изглеждат съвсем различни, имат общи части. За все едно кои събития трябва винаги да намираме максимален брой общи точки с другите събития. – Ал. Ходоровски

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: