Чудновата Япония

Странно същество е човека. В липса спрямо Природата, която е изоставил, осъден на самота, в която опитва да разбере себе си, жаден за обществото на другите, с желание да споделя и евентуално да осъзнава. Обществото ни обогатява, същевременно ограничава, дори задушава. Коя е златна среда? „Човек е едновременно непредвидим, напълно детерминиран и въпреки всичко може да бъде свободен. Това му дава възможносто да бъде щастлив.“, казва Анри Атлан.

Japan - copie

Щастливи ли са японците е въпросът е въпросът, който си задавах непрекъснато в тази страна, изпълнена с шокиращи, успешно регулирани противоречия и който ме разтърси повече от всички други досега.

Japan-2 - copie 4

Япония ви приема, едновременно ви очарова и отхвърля. Тази страна задържа необходимото от есенцията на всичко чуждо и го развива по свой начин, без да губи от идентичността си.

Japan

Ред, чистота и сигурност, очарован от красота и осмислена хармония, сънят ми рязко се прекъсва от тежък, лепкав комформизъм и прикрита агресивност. Два, изразени  до крайност полюса, ви привличат и отвращават в свят, единствен по рода си.

Japan-7

На различни места в страната се взирам се в лицата на хората и се убеждавам, че в най-малко индивидуализираната цивилизация в света, в мястото, където етиката е намериала ясно изразен смисъл, хората излъчват самота и вътрешно напрежение. Голяма самота в едно голямо заедно! Те се преплитат в осмислено кодирани, добре изградени отношения. Задълженията следват принципите на йерархично съставена система, в която всеки прадставлява празно огледало, търсещо отражение в другите. Празно, защото думата индивид на японски е близка до егоизъм, а обществото е съставено от много по-важни от индивида ейрархично комплексни връзки.

Japan - copie 2

Но каквото и да кажем за Япония, трябва да добавим обратното. Нещо объркващо праволинейното логично мислене на чужденеца. Понякога дори съвсем неправилно взимаме японците за праволинейни.

Japan - copie 6

В Япония животът е компромис между крайности, в хармонична двоинственост в основните неща. Възможно ли е да се живее по този начин? Да, ако се приеме това за нормално.

Japan - copie 3

Това започва с възможно най-естественото, фантастично, както в приказките детство на най-добре възпитаваните деца на планетата, където детето е цар. То се развива във възможно най-добри условия до 25, понякога до 28 години. Смисълът на семейството е повече в децата, отколкото в самата връзка между родителите, които са от различна кръв и не задължително близки. Създадена е гъвкава социална система, в която всички прослойки имат за модел семейното ядро. Хората се свързват помежду си според социалното им положение и обичта към поколението, което ще създадат. Идеалистичната женитба по любов тук звучи блюдкаво.

Japan-3 - copie 3

В първите седем години на децата им се дава възможност да се осъзнаят. След това без стресове училищната система хармонично допълва семейната и децата се развиват, за да могат от своя страна да дадат най-доброто от себе си. Казва се същевременно, че в училищата се кове нацията и това става с много изисквания и голям стрес.

Малък пример за внимание в тези най-важни години: майката, когато храни или говори на детето си, не се навежда над него, а прикляква или просто свежда глава, за да могат очите им да се срещат на едно ниво. Да няма доминиране! Такова ще бъде и вниманието, което детето по-късно ще даде на обществото. Детето се развива свободно, но родителят му показва, че каквото и да прави, има значима стойност. Наказанията не са приети. Хората от малки са научени да бъдат сигурни в себе си и отговорни за действията си.

Japan - copie 4

Животът се изгражда в обмен, в който детството трябва да даде първите тоновете на една изграждаща се за всеки симфония ! Децата знаят, че винаги ще има някой, който да ги разбира. Това продължава след това в йерархията на обществото. Япония е пример, от който се нуждаят безброй онеправдани деца по света, някои от които се превръщат в диктатори и убийци. Парадоксално думата камиказ е японска.

Japan-2

Пространство и време се събират в единственото реално пълноценно Сега, в което всеки дава максимално от себе си. Няма отвъдно, няма Господ, няма религия. Когато първите християни, нашественици в страната се опитвали да обясняват религията си, японците считали, че това е шега или добре измислена история, за да ги овладеят по-добре. През миналия век японските политици прилагат същата “тактика” с последния си император, обожествен, за да обедини народа по време на войната. “Религия” на японски означава групировка, секта. Конфуций и Буда, приети и трансформирани по японски, заедно с местния архаичен, но актуален шинто, дават хармония на околния видим и невидим свят без да наказват или съдят. Японският будизъм не търси спасение в отвъден свят. Конфуций също е загубил от своята логика и рационалност. За разлика от Китай, когато сърцето и главата си противоречат, тук сърцето надделява!

Japan-3

Религия няма, но всички имат религиозно чуство спрямо обкръжаващия невидим свят. В последните две хиляди години връзката между естествено и свръхестествено не се е прекъсвала. Твърди се, че в трудни моменти от сто и двадесет милиона японци, статистически повече от половината носят амулет и се молят на дух, в който вярват.

Japan - copie 5

В Монт Койя в естествената вековна гора с над сто хиляди изрядно чисти гробовеуспях  да се загубя между гранитните скулптури, плочи и арки с архаични идеограми, спретнато облечени Буди с плъзнали по тях вековни мъхове, в една атмосфера на духове и феи. В Шинто те са над осем милиона.

Japan-2 - copie

Привидната религиозност на японците не се опира на теология или на свещенни текстове. Универсална система няма, защото всеки избира да вярва на свое ниво и според момента. Особен е респектът към мъртвите предшественици от които, без това да има общо с душа или прераждане, нещо остава след смъртта. Но въпреки всичко, каквото притежаваме, то се намира тук, в настоящия живот!

Japan-3 12.41.53

“Всички ние сме зависими от комплексни случайности и от слепи природни сили наоколо.” – за японеца звучи реалистично и модерно от няколко стотин години!

Japan-10

Думата Бог е непреведима на японски. “Ками”, приети от нас като духове, за японеца са безсмъртни, с безкрайна власт и без морал. Те са нито добри, нито лоши, а непредвидуеми и принадлежат на неразбираем за хората свят. Японците живеят в миниран социален живот, хвърлят огромна енергия за хармонизиране и грижа за околните, но това не им пречи да внимават спрямо непредвидимия също експлозивен невидим свят.

Japan-4

В шинто храм чух японка да споделя, че когато е видяла картина на Микеланджело била усетила Ками. Ками са навсякъде, провокирани от всичко! Шинто е система от церемонии, които не противоречат на будизма или на правилата, наследени от Конфуций. Изградена е в ритуалност и традиции с много символизъм, и отношение към невидимия свят, без това да се превръща в религиозен ангажимент. Шинто, Конфуций и Буда се преливат в разбиранията, стила и начина на живот на всеки японец.

Japan-5

Снимах сватбени церемонии със строги, искрено преживяни традиции. Въпреки, че връзката мъж – жена, както всички други връзки в Япония е йерархична, жената е централно ядро на семейството. Свекървата е важен фактор. Портмонето е в ръцете на съпругата, често домакиня, която се грижи за възпитанието на децата, дори понякога заплаща любовните авантюри на съпруга си.

Japan-4 - copie

В живота на японеца на първо място е естетиката. Тя се изразява в красота и хармония, винаги конкретни в зависимия от нас видим свят. След тях идва желанието да уважаваме и по възможност да озъптим невидимите сили.

Japan-8

След традиционните ритуали животът продължава с нормалната, свръх модерна интензивност и споменът с чувството за всичко, което е станало, както трябва.

Japan-5 - copie 2

Японското общество е изградено от огледала, свързани и обърнати във вертикална йерархия. В нея се осъществява  семейната и всички други социални връзки. Дори в поздрава на двама социално равни, единият ще сведе глава по-ниско.  За действията си в обществото е възможно да давате сметка единствено на човек (винаги един) само от по-висша йерархия. В тази вертикалност доминиране и диктатура не са възможни, защото натискът за решение, парадоксално е еднакво възможен откъм двете посоки. Друг парадокс: статистически 90 процента от японците се приемат за средна класа.

Japan-6 - copie

Значението на индивида в Япония зависи от отношението му спрямо другите хора. На шест години едно дете, за да различи себе си от другите, трябва да разполага поне с шест термина. Местоимението Аз не се ползва. Човек се намира извън своя Аз. Изразявате се с чуството, че  говорите за себе си през погледа на този, с когото разговаряте. Доскоро презимето е било сменяно заедно с възрастта. Хората най-често се назовават с позицията, която заемат в обществото. “Човешко същество” се пише с две китайски идеограми: едната означава “човек” (нин), а другата “между” (ген). По дефиниция човешкото същесто е връзка, а не автономен атом.

Japan - copie 8

Японското общество е вероятно най-слабо индивидуализираното общество в света. Животът се базира на серия от добре свързани семейна, социална, политическа, училищна, синдикална и комерсиална групи. Негативната страна на подобна структура е задушаващия до полуда комформизъм, все едно в коя групировка на обществото. Това е повод за евентуална полуда за анархичния, обхванат от себе чужденец. На подобен терен Алеко Константинов би обрисувал още по-колоритно познатите ни образи.

Japan-2 - copie 2

Ключът, основния фактор за всичко в страната са децата. Не видях лошо облечено или невъзпитано дете. Те са обичани и всяко си знае мястото.

Japan-11

Животът без илюзии е разделен на три части. В първите 25 години получавате обич и всичко необходимо, развивате се безпроблемно, с разбиране на стойностите в обществото и хората. През следващите 30 години вие сте изградена, цялостна личност и вече не принадлежите на себе си.

Japan-12

Накрая, в есента на живота, ставате отново свободни, за да се върнете към голямото детско семейство. Радвате се на внуци и на отплата за всичко, което сте дали.

Japan-3 - copie 4

Сексът като споделена връзка е рядко срещан в Япония. Секс се прави, за да се роди дете или за удоволствие. Приема се, както храната и всички физиологични необходимости, свързани с невинността на тялото, което живее, после се развива, остарява и умира. Екстравагантните женски фигури по улицата не са заглеждани. Не видях реклами със сексуален отенък. В Токио има няколко хиляди хотели, в които всеки може да си наеме стая за няколко часа… За японците западният свят, по отношение на сексуалните набези и перипетии е тежък, объркан, комплексиран и лицемерен. И не само западния… С много търпение имах късмет да снимам гейша, но рафинираността на този за нас само въображаем свят, остава тера инкогнита. (описано в блога Гейша)

Japan-2 - copie 6

В походката на дамата, острата обувка се завърта леко навътре, за да няма нищо демонстративно или агресивно. Такава е страната на гейшите, далеч от претендиращата голям морал американка, претенциите на голяма част от французойките и т.н… Жените  в Япония бяха естествени, малко загадъчни и с невероятен финес.

Japan

Твърди се, че Япония е най-десексуализираната от големите цивилизации. Това е най-моралното и същевременно най-неморално общество. Страна, в която време, пространство, личност, статут, всичко е относително, флуидно, контекстуално… Няма нищо фиксирано, нещата еволюират с адаптиране към всяка ситуация. “Защо да си обясняваме свят, който няма обяснение”, казват много японци.

Japan-5 - copie

И отново парадокс: потънали в свръхмодерна техника, целта на живота на японците се оказва не в материални блага и технологически постижения, а в хармония, красота, стабилност, реципрочност и взаимен респект. Много заплати се приемат като подарък без мярка за дадения труд. Някои преподаватели в частни училища чувстват неудобство  да получават заплата. Възнаграждението им се приема като подарък според възможностите на родителите.

Japan-3 - copie 2

Много от елементи в културата на страната са импортирани, с добавена японска стойност. Хората не живеят в затворена система на въображаем или прикрит комунизъм, в развинтена демокрация на леви, десни, крайнодесни или полулеви.., а в компромис, различен от познатите ни социални системи. Привилегирована е хармоничната двоинственост, изграждаща максимално етичен и прагматичен начин на живот. Има ли смисъл да добавя, че за японеца понятията съвършенно и логично-нелогично, при нас наследени от гръцкия детерминизъм, звучат абсурдно.

Japan - copie 7

Японците не запълват живота с илюзии. Будизмът е максимално опростен. Съсредоточавате се в съответно дишане и в стойка на лотус (за-зен) искате да постигнете нивото на пустота, съдържащо всичко. Празното във вазата дава нейната форма, будеща възторг. Празното между буквите прави красотата  и израза на калиграфията. Бих казал, че японецът живее на границата между празно и пълно, без илюзия за съвършенство или за обещания отвъден свят. Той не разделя нещата, които западната мисъл противопоставя. Индивид-група, есетествено-свръхестествено, дух-материя, религии и дихотомии, идващи от гръцката мисъл се стопяват. Мощните влияния от Индия и Китай са рафинирани и пояпончени и са станали основа на японската култура. Японците взимат полезното отвсякъде без да загубят своята идентичност.

Japan-3 - copie 5

“Всички ние сме в развитие, нещата могат единствено да се подобряват” звучи чудесно, почти кабалистично!

Japan - copie 11

Япония трябва да се разбира глобално. Животът е свързан в трибална система, която се променя и адаптира. Бикът е хванат за рогата – единият рог е мисълта, другият емоцията – и се узъптява в движение, изваден от Природата. Култът и респектът към Природата в страната, предполагам е още по-силен, именно поради изградената дистанция към нея.

Japan-4 - copie 2

Какъв фактор във всичко това е самота, дали тя е необходима и осъзната? Вероятно да. За англичаните удовлетворението, пълнотата в живота, е в действието, а цената е в продължителността на усилието. Те са другата напреднала нация, развиваща се също на изолиран, климатично негостоприемен остров.

Japan - copie 10

Когато се намирате на японски терен, не може да не ви човърка екзистенциалния въпрос. В този блестящо изграден ред, в който всеки има дан и всичко е взаимносвързано, самотата може ли да бъде проблем? Японският отговор най-вероятно ще бъде maybe = “и да и не”. Отговор гъвкав, както бамбука, издържащ на непрекъснатите земетресения в страната. Страна, подредена без нищо фиксирано, дори земя на острова от векове трепери от малки и големи трусове и всеки е научен да се адаптира към външния нестабилен свят.  Хората, сред които индивида определя себе си, също се променят непрекъснато. Строго определено Аз в тази система е невъзможно. Всеки вижда себе си в даден контекст и в конкретна обстановка. Индивидуализмът е ерес.

Japan - copie 9

Дразнещ в Япония остава да бъде задухът от неизбежния комформизъм, същевременно фактор за стабилност на системата. Възпитаното усилие да останат в изградената гъвкава, но въпреки всичко изкуствена система, се изписва по лицата на хората. Чужденецът, обслужван по-добре отвсякъде, се дразни от наложения навсякъде свръх ред и дистанция, в един свръхдинамичен, модерен свят.

Да ме прощават господата японците за всички неточности по отношение на съвсем общите ми впечатления за тази чудновата и за всички нас трудно разбираема Япония.

Japan-3 - copie

Успелите фотографии носят в себе си въпрос и отговор, винаги различен, според погледа на зрителя. Обективът ми съпровожда въпросите, които съм имал, търси загадките в обществото. В живота ме привлича красивото или както казват японците „красотата е отговор на търсената истина“.

Истинската красота е неизчерпаема, затова загадъчна, а когато е измислена, само преходна.

 

 

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: