За фотографията

 

ЗА БЛОГА :

Фотографията, приета за изкуство, говори сама за себе си. По дефиниция и предназначение тя не се нуждае от коментар. Думите биха ограничили погледа, който е различен за всеки.

В блога (за разлика от някои фотографии в сайтовете ми) сниманото  има  журналистичен характер и е свързано с текст.

ЗА ФОТОГРАФИЯТА: „Живописта започва, когато това, което гледаме няма общо с това, което виждаме“, казва  Тициано. Фотографиите ни са част от това, което носим в себе си, което търсим и намираме като реплика в околния свят.

С развиване на погледа, палитрата на видяното се разширява, почеркът ни се утвърждава и добива все по-личен характер.

В светът, който ни заобикаля, не търся истина, а автентичност.

Приемам живота като съвкупност от възможности, които опитвам да развия по възможно най-свободен начин. Фотографията слагам на централно място.

Добрата фотография е безвременна.