Индия

“Двадесет и първият век ще бъде духовен или няма да бъде!”,  казва Андре Малро, френския министър на културата по времето на Де Гол.

India - BenaresСлед малкия по площ и население Израел от предишния блог, друга важна ключова страна за развитието на света е Индия (или Бара), както я наричат индусите. В тази най-голяма, трудно управляема демокрация, конкурираща по население Китай, най-богата на етнически групи, говорими езици и диалекти, с най-много духовни течения, с най-бързо развиваща се информатика, с най-голям брой бедни и богати, с още други най-най… чужденецът е чудесно приет.

29 Kerala

Индия има толкова лица, колкото всеки да намери нещо според вкуса си. Дори да се развива бързо, тя е загадъчна страна и за самите индийци.

Екзотиката на Индия е разкрита едва през деветнайсети век. Добавя се интереса на големи философи като Хегел, Нитче, Шелинг, Шопенхауер. Създалата се индомания не помага включително на английските колонизатори да разкрият същината на индийския дух.

38 Hemis Gompa

През двайсетия век философи и историци, заедно с интереса си към Далечния Изток, без да ползват достатъчно добре санскритски, опитват на повърхностно ниво да представят в Европа изключително комплексната култура в Индия. В анализите си повечето неволно са проектирали европейския начин на мислене. Всъщност страната остава трудно разбрана и до днес.

Hanuman New Delhi

Европейският поглед среща в Индия тотално различна култура и с картезианско мислене иска да направи непознаваемото познаваемо. Големите грешки в санскритските преводи са  по-лесно поправими от дребните нюанси на мисълта, където двусмислията се наслагват. Добавят се и замъглени концепции. Например западното мислене често смесва понятието религия и философия. Ако вземем думата “дхарма”, която на санскритски има религиозен смисъл, установяваме, че същата дума е свързана с юриспруденция, с начини на държане. От шестте основни брамански школи или традиции в Индия, само една се занимава с идеята за Бога.

Индия е еднакво рационална и ирационална, без това да пречи да бъде прагматична спрямо реалността. Нереалната “реалност”, реалността и реалната “нереалност” вървят заедно. Всъщност каквото и да кажем, обратното се приема също за вярно. В Индия, както в юдаизма, водещо значение има писмото, идеята за Бога остава абстрактна. Тората по същия начин се грижи човек да не консумира несъзнателно от Дървото на Познанието, а Бог остава неназоваем. В Индийската култура божественото има нужда от нас, както ние от Него. Съществени са санскритските писания и човекът с действията и отношението си към заобикалящия свят. За индиеца да вярвате в Христос или в Ганеш е едно и също нещо, важна е искреността във вярата и респекта към другите.

KeralaНапредъкът сред младите хора в Индия е невероятен. Ако идвате от Китай,  единствената по мащаб на развитие и бройка на населението конкурентка на Индия и сте срещнали китайски студенти, ще се учудите на голямата им работоспособност и качество на работа. Забележително е как китаецът, без да знае защо и къде отива, сляпо напредва и устремен да надмогне себе си, следва наложените му закони. Ще ви забележи, ако има интерес и ще ви изостави, за да продължи  наложените му директиви. В Индия отношението на младите е съвсем различно. Приемат ви за добре дошли в Майка Индия, с която се гордеят и искат да споделят с вас. Любопитни са да опознаят вашия свят, за да се обогатят. Срещате будни, приятелски настроени хора, пълни с въпроси. Ще ви показват снимки на семейството си с желание да разберат повече за вас.

21RishikeshВ епоха, в която икономиката е цар, Индия недвусмислено е най-духовната страна в света. За съжаление след втората половина на миналия век Индия успешно започва да продава от своята духовност. Ашрамите процъфтяват, гурувци, добре адаптирани към нуждите на всеки, са на разположение на всеки в и извън Индия.

Аз също имах период на залитане.  Търсех пряк път към света, който всеки носи в себе си и тръгнах да разбера на място какво предлага Индия. В Путапарти посетих прочутия Сай Баба. Медитирах, пях баджани, цитирах мантри, завирах се под носа на великия Гуру. Той правеше “чудеса”, материализираше предмети по вкуса и вярата на всеки. Хора от цял свят, облечени в бяло, се вторачваха фанатично в “божеството”. Имаше да пристигат дори с частни самолети в близкото летище, построено за случая. Почуствах се в Дисни Ленд в индийски стил. Сай Баба строеше болници, училища, пишеше книги, превеждани на много езици, но зад всичко това се виждаше едно голямо его. Истинският гуру не се афишира, той прави необходимото там, където е необходимо. Така е с всички Големи сред хората.

Sik Temple Delhi2

09 Benares4Не усетих нищо Божествено в духовната фабрика на Сай Баба и продължих на юг. В Тируванамалаи, селце, скътано при планината на Шива, изведнъж  усетих Индия в цялата й духовна прелест. В Ашрама на Шри Махариши – свят човек, живял в началото на миналия век, нямаше обмен на пари, нито чудеса. Усещаше се мир, халмония и духовност, които ви изпълват и отварят към нещо различно. Изпълнен с нова енергия продължих на юг към Кошин.

В Пондишери се нататък на съвсем различна духовности от това, което бях познавах. Насочиха ме към стара колониална къща, превърната в музей – Ашрамът на Шри Оробиндо и Мер. В обширен двор с разнообразни растения и крясъци на непознати екзотични птици. Най-впечатляващ беше огромният банян, извисен като пазител над широка, обилно отрупана с цветя гробница. Към нея имаше проточена дълга редица поклонници. Всеки от тях отиваше до гроба с цвете в ръката, заменяше го с друго и се оттегляше с поклон. Във въздуха витаеше особена тържественост. Лицата на индийците излъчваха мир и благоговение.

„В « самадхи»  (име на гробницата и състояние на свръхсъзнание.) са положени телата на Шри Оробиндо и спътницата му Мер,– сподели възрастна индийка от опашката и допълни – Мер даряваше всеки с цвете, излъчващо вибрацията, която му помага. Днес продължаваме да разменяме цветя с тази, която знаеше да обича безусловно. Наричахме я Майка.“

Ашрамът се оказа временно затворен за посетители, но произведенията  на Шри Оробиндо и Мер можеха да се закупят в книжарницата от другата страна на улицата. „Плейадата на Шри Оробиндо е двадесет и два тома … – ме осведоми библиотекарката, приказлива, възрастна индийка, с жив спомен за Мер. Изчака ме да се огледам и заразказва за Божествената майка, създателка на ашрама, която се грижела за Шри Оробиндо и за всичко свързано с наречената от нея „Лаборатория за естествено човешко развитие. Названието ашрам не отговаряло на техните цели.

Колкото до Шри Оробиндо след дългогодишно отсъствие и блестящо дипломиране в Оксфорд той се прибира в Индия, където за първи път прилага принципа за ненасилие. Съчетава го с осъзнаване и с действия в рамките на законите и без агресия. Той успява заедно със съмишленици  да организира революционното движение. След много перипетии, включително затвор, станало ясно, че Индия ще се освободи, но на преден план била нарастващата опасност от самоунищожаване на човечеството. Настъпвала сянката на национал-социалистите, заедно с галопиращото развитие на съвременните технологии с дъх на атомно въоръжаване. Това накарало Шри Оробиндо да се оттегли от политиката и социалния живот. С постулата, че човешкият вид не е статичен, той започнал да експериментира по естествен, чисто физически път възможността за ускоряване на естествената мутация на вида ни. Успява да намери, да преведе и анализира текстове от времето на ведическите риши и съпоставя физическите си експерименти с тези, правени в далечното минало и създава Интегралната Йога, различна от всички други дотогава. Малко преди да напусне тялото си, на блестящ английски, с « думи, които виждат », той не пропуснал да довърши епопеята Савитри, 23813 стиха за сътворението и съдбата на човека

Rishikash6

22 RishikeshДнес „лабораторията“ на Шри Оробиндо и Мер е превърната в Ашрам, за съжаление нещо като мавзолей, подобен на много други от миналото. Колкото до Ашрама и хората в него, те за съжаление напомнят на времето, когато са унищожили Мер в експеримента й с клетъчния мантал.

Идеята за нов човек на бъдещето ме грабна, оказа се също, че в Париж е създаден Институт за Еволютивни търсиния, посвен на работата на Шри Оробиндо и Мер. Преди години Людмила Живкова била единствената представителка на „Източна Европа“, която занесла българска пръст в Уровил. Недалеч от Пондишери, това е символичния град на бъдещето, без затворени граници и диктатори. Тя  малко прибързано държала кратка реч за  наближаващия край на диктатурите и дивашките отношения между хората. На връщане от Индия помня как  ни оповестиха, че Людмила „получава удар“ в банята си. Малко след това татко Тодор получава съответен медал от Големия ни Брат.

Французинът Сатпрен, близък приятел Людмила, се оказа директор на Института в Париж, писател и издател на „Дневника на Мер“ в 13 тома (6000 страници). Труд феноменален за първите стъпки на Мер с усвояване на супрамантална енергия в тялото. Всичко това беше за мен беше повод да преведа за българските читатели три книги от Сатпрем.

India highway Преди два месеца се упътих към най-високите пътища на Индия – 4500 и 5400метра – между областите Джаму Кашмир и Химашал Прадеш. В трудни за пътуване условия срещнах млади индийци мотористи, наели мотори и екипи, за да откриват родината си. В заледената обстановка те се групираха, за да си помагат и опазят от премръзвания. Често нямаха бензин или лепяха спукани гуми, но бяха винаги усмихнати, услужливи, готови да обърнат внимание на всеки. Преди десетина години по същите места се срещаха само камиони от армията. Сега тези млади хора бяха чисто нов феномен

Femme-1И една интересна статистика: в Индия през всеки 22 минути има изнасилена жена, докато във Франция – през всеки 9 минути.  60% от заемите в банките от индийците се взимат за женитба на дъщеря, нещо като чеиза при нас. В кастовата система наред с четирите основни нива, в обществото има над 5000 касти.

По време на Дарий персийската империя е стигала до реката Индус, наричана тогава Хинду (Синдху). По-късно Александър конкурира Дарий, стигна до същото място и вкарва в гръцкия език думата Индия. Браманите, единстевните ерудирани в страната, не се интересували от конкретното минало. Те нямали чувство, отношение и съзнание за история, причина да имаме твърде оскъдна информация за много неща от миналото. те се интересували от митологичния, символичен и мистериозен израз на думите. Наименованието „Индия“ на страната идва от англичаните, наречена от тях „Индиите“, на френски – „Les Indes“.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Невроза

социалният успехМого често социалния успех на някои хора е следствие на невроза. Последствията се заплащат от милиони.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Израел

На земята има ключови места, където се ражда история с решителни последици за човечеството.  Израел се намира на такова място.

El Akaba MosqueПо структура и развитие тази единствена по рода си държава, изградена на границата на възможното, е стимул и провокация. Събрани от цял свят, донесли със себе си всички култури, над три хилядолетия отхвърляни отвсякъде, евреите се прибират отново там, откъдето са тръгнали. Цената за това са шест милиона избити през Втората световна война.

Израел е единствения пример на държава с народ, съществуващ отпреди три хиляди години, който създава своя млада държава от шейсет години насам. За няколко десетилетия сухата палестинска земя се превръща в градина, провокация за околния архаичен свят, а тя е силна, защото става дума за народи с общи корени.

Странна държава, изтъкана от противоречия, но чудесен мотор за прогрес. Оцеляват тези, които са с  една дължина пред другите. Идеалът на Саломон е да създаде „заинтересован алтруизъм“, измислен преди три хиляди години, което  е и основа на еврейството – условие за оживяване и прогрес на всеки човешки колектив. Доброто състояние на всеки зависи от това на неговия ближен, нещо трудно смилаемо, където липсва култура и прогресът е проблем. Благодарността е свързана с обич, неблагодарността с омраза, която се засилва особено, когато задлъжняваме. Светът дължи на евреите идеята за Бога, също и тази за парите, начин за откупване на свобода, отначало пари, с които църковните канони са насилвали евреите да се занимават.

01Tel Aviv 06В Израел всичко е лесно и трудно едновремено. Нещата стават бързо и ефикасно. Избор няма, освен да се изпреварват другите, за да се оцелее. Това мотивира и напряга. Жителите са пришълци отвсякъде без да са чужденци. Тел Авив пулсира с ритъма на Ню Йорк, докато Йерусалим, столицата на трите монотеизма, е извън времето. Всеки вярващ е свързан с този град, където ангели и дяволи са намерили общ език.

52 Mer morte9 copie copyВ Израел всичко е под ръка. На трийсет километра южно от прохладата на Вечния Град Мъртво море драматично спада с по метър на година. Това не пречи удобно излегнати да четете вестник в най-богатата минерална баня на земята. Декорът и цветът на пустините наоколо е невероятен.

96 The Mud12 copyНамазани с кал от морето, черни фигури се оглеждат в големи огледала… В процъфтяващите оазиси в пустинята всяко растение, за да остане живо и красиво, получава необходимата му капчица вода. Светлината по интензивност е сравнима с Тибетската. Тонове, сенки и отражения са рай за фотографа. В пустинята всеки камък, всяка форма е история. 400 метра под морското равнище, човек не изгаря от слънцето, а въздухът е чист и богат на кислород.

91 Golan copyНа север по продължение на реката Йордан декора се променя. Сред митичните пеизажи  натежали от история се намира средновековният Тцват (Сафед), градът на кабалистите. За разлика от квартала Меа Шарим на крайнорелигиозните в Йерусалим, тук никой не ви пречи да снимате. На въпросите ви отговарят любезно и с желание.

Храната в Израел е био и екологично чиста, има вкуса на земята, на която според еврейския закон се дава почивка всеки шест години. Освен това опитвате всички кухни на земята дошли заедно с преселниците.

84 Desert du Neguev copyЗа разлика от Китай, където надписите в страната са на неразбираем за туриста език, тук се ориентирате на четири езика. Полицаите имат достатъчно грижи, за да следят как се движите и всички бързат, но внимават заради следящата цифрова техника на най-високо ниво.

76 Tsfat copyПреди 2000 години римските кохорти начело с Титус разрушават за втори и последен път Свещения Храм. Избиват близо един милион евреи като потушават най-сериозния бунт в античността. От Храма в Йерусалим остава Стената („стена на плача“ е назование чуждо на евреите). Разпръснати по света, евреите остават свързани помежду си със Закона, написан в Тората и дар Божи, превърнал се в основа на всички прогресивни закони, урок и отново провокация за всички.

При евреите всичко е парадоксално. От 1948 година насам те преоткриват корените си в Свещенната Земя, но създаването на Израел подписва донякъде края на юдаизма. Темата е двузначна, изразяваща многостранността на евреите, голяма част от които са извън страната. Днес Израел е демократична държава с религиозен аспект. Трудна комбинация, обратно на това, което виждаме в днешния, съвсем не по-лесен за разбиране Иран, най-голяемия враг, провокиращ Израел. Талмуда казва, че религия, която се меси в политиката е корумпирана, а политика, която ползва религия, анулира качествата си. Юдейският закон, обединяващ евреите от хилядолетия, дори не предполага правото на държава. Евреинът е създаден да бъде мост, но не и да притежава нещо трайно. Притежанието, когато го има, се превръща във връзка за нещо ново, в противен случай се обръща срещу притежателя си. Съвременните млади хора в страната, обхаванати от жажда за интензивен живот, обръщат гръб на традицията. Кодовете се нарушават за сметка на пълноценното изживяване на настоящия момент. На другия полюс крайно религиозните не признават Израел като държава преди идване на Месията, символ на световно братство между народите (а не божество в човешка форма!).

Le Mur10Най-голямото противоречие: правото на защита на всяка държава предполага въоръжаване, докато при военен конфликт агресията е неминуема. Това отново е извън кодовете на еврейската традиция, в основата на която има стремеж за сдобряване на вълкът с агнето. Уди Алън твърди, че това е възможно ако всяка сутрин на вълка му се доставя ново агне. Нещо, което палестинците не биха отказали, но пък балами най-малко има сред евреите. Характерни са думите на Голда Маер след войната Кипур с Египед: „Един ден ще простим на арабите за убитите ни деца, но няма никога да им простим децата, които ние убихме.“. Във всичко това се вижда една изострена форма на общочовешки, засягащи целия свят проблеми, засега без изход… Въпрос на еволюция и съзнание.

93 Jerusalem16Говори се на майтап, че шестима евреи са променили човешката история: Моисей с Божите закони – всичко е в Закона; Христос – всичко е обич; Спиноза – всичко е Природа; Маркс – всичко е пари; Фройд – всичко е секс, Айнщайн – всичко е относително…

Евреинът, ако не сте евреин, ви остава най-близък и най-далечен. Това е неразбрано, освен ако не го преживеете като привилегия и наказание…

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Лица и Шапки

Jerusalem407 Adriana copiechapeau-2-3Iana24 Le Mur23 copy

42 Paris Champeret - copieChapeau visge1

02 Ballet copy07 Ladak copy07 Island Amantany copy

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Детето във всеки

останете верни на детското в себе сиОстанете верни на детското в себе си, начин да останете свежи и отворени за промените в живота.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: