Шри Оробиндо

sri-aurobindo Споделям с българските читатели няколко идеи за превода на книгата „Шри Оробиндо* или Авантюра на Съзнанието“, автор Сатпрем, издател Факел Експрес, второ преработено издание, 2008 г. и трето – декември, 2010 г..

Творци сме на радостите и неволите, с които живеем, но самото творение продължава да ни убягва. Живеем незадоволени в свят, който ни задължава  да  търсим разрешения с възможност да променяме съзнанието в себе си, една от привилегиите на човешкия вид. Векът, в който тепърва навлизаме, се очертава с много катаклизми, но и като врата за вероятно по-човешки свят.

В „Авантюра на Съзнанието“ авторът Сатпрем описва живота на гениалния визионер на двайстия век Шри Оробиндо, който стига до границите на възможното за човешкия дух. В книгата не става дума за нова теория, религия или мистицизъм, а за практическо приложение, свързано с разширяване на Съзнанието на вида ни. Шри Оробиндо търси естествен, ускорен начин за мутиране на Хомо Сапиенс. Създава Интегралната йога и намира път към супраменталния човек на бъдещето.

„Нашият свят е в еволюция и еволюцията има духовен смисъл. Единствената ни свобода e чрез индивидуална еволюция да се издигнем на по-високи нива на съзнание и да въплътим истините според нивото, на което се намираме“, отбелязва Сатпрем.

Шри Оробиндо, заедно със свои съмишленици  разбужда и участва в организацията на революционно движение в Индия. Действията му били  в рамките на закона, което го правило неуязвим пред англичаните. Нещата напреднали, той бил убеден, че Индия ще се освободи, дори предсказал годината. Едновременно с това съзирал растящата сянка на национал-социалистите и опасността човечеството да се самоунищожи. Оттеглил се от политиката и социалния живот, за да потърси възможност за ускоряване на мутирането на човешкия вид по естествен път. Изхождал от постулата, че Хомо Сапиенс не е стационарен вид. За него промяната в живота била възможна само с радикална промяна в съзнанието на хората.  Превел и анализирал непознати до тогава текстове от времето на ведическите риши. Съпоставял своите физически експерименти с някои правени в далечното минало и създал Интегралната Йога, различна от дотогавашните йогийски дисциплини. Малко преди да напусне тялото си, на брилянтен английски, с „думи, които виждат“, той довършил епопеята Савитри – 23813 стиха за сътворението и съдбата на човека.

В „Авантюра на съзнанието“ Сатпрем показва как човекът, носител на съзнание, е мост между безграничния дух и крайното в материята. Разбираме по-ясно привилегията да бъдем участници в настоящата епоха и отговорната участ, която ни принадлежи. Свободата, която търсим и обичаме, не е именно възможността да преминаваме на все по-разширени планове на съзнание?! Думата „авантюра“ в заглавието на книгата етимологически включва идеята за неочаквани трудности с вечно нов елемент за преодоляване.mere2

Във втория преработен превод на книгата предпочетох да взема санскритското име „Орробиндо“, звучащо като мантра, а не Ауробиндо, наследство от руски преводи, взели английското произношение на името.  Пондишери, както произнасят французите, или „милото Понди, както го наричат местните, е бивш френски протекторат. (На английски – Пондичери.)

На втората фотография виждате портрета на Мер, създателката на Ашрама в Пондишери, който нарекла „Лаборатория за изследване на човешкия вид“. Преведох също две книги за съпътницата на Шри Оробиндо – „Божествения материализъм“ и „Новия Вид“ – тема за друг блог.

В превода бях затруднен да намеря на български  разликата между думите: „mens“ и „spiritus“,  mind и spirit или mental и spirituel. На български думата мантал (ментал)  са мислите, но в книгата се говори телесен и клетъчен мантал. Spirituel не иска да каже само духовен, което на български е съвсем общо понятие, включващо религия, култура… На френски и английски думата показва трансцедентност, свързана с човешкия дух. Човек може да бъде духовен, но не задължително spirituel (което включва и духовност).

За повече яснота: Шри Оробиндо различава четири части в човека – мантал, витал, физика и психика. В понятието „психика“ той влага човешка душа с Божествена искра, според индийските вярвания мотор за развитие на съзнанието. Всяка от тези части има свое индивидуално, комплексно и независимо съзнание. Манталът, виталът и физиката (тялото) участват в развитието на психическото същество.

Духът и материята са неделими, така както ги разбра Спиноза и някои други философи в миналото. Има интересни паралели между терминологията на Шри Оробиндо и Юнг, както и връзки материя и енергия в квантовата механика.

За читателите на Авантюра на Съзнанието – ако имате въпроси, на които мога да отговоря, бих го направил с удоволствие.

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: