ПРОЗРАЧНОСТ

Когато реализираме познанието в душата, в плътта ни се инсталира субтилна прозрачност. – Ал. Ходоровски

Прозрачност                                                    /Анна Ивановски/

През дни и нощи след дълго пътешествие няколко упорити същества достигат до себе си, за да заживеят това, което Е, а не това, което времето обещава. Те приемат в неизбежния сегашен момент достойната радост на споделения хляб. – Ал. Ходоровски

Завършвам серията цитати от “Стълба на ангелите” на Алехандро Хородовски и рисунки на Анна Ивановска с два стиха на Емили Дикенсън. Същите може да прочетете в оригинал в www.fr.pastoukhov.com

Bois de Boulogne, reflets                                           /Булонски лес, Париж/

Аз съм никоя! Ти кой си?

Ти също ли си никой?

Тогава двойка сме – но ти мълчи!

Ще ни пропъдят, знаеш.

 

И как подтискащо е да си някой!

На показ като жаба.

Да казваш името си цeлодневно

На възхищаващо се блато.

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

ХОРА, КОНЦЕПЦИИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Антиномиите (добро-зло, красиво-грозно, истина лъжа…) са илюзорни фрагменти, свързани в Цялото. Всяка концепция е двойна, съставена от произнесена дума и непроизнесена обратна концепция. Всеки път когато излагаме някаква концепция, е необходимо да мислим също: “по отношение на”, добавяйки друга концепция. Например : малко, по отношение на … (нещо по-голямо). Голямо, по отношение на (нещо по-малко). Грозно по отношение на (нещо по-красиво) и така нататък. Извън връзката концепцията губи смисъл, не е е възможно да съществува. – Aл. Ходоровски

хора концепции интерпретации1                                                               /Анна Ивановска/

Не е възможно да твърдим: “това е трудно”. Ако всяка концепция се определя от обратното на същата, зад “трудното” има “лесно”. Не е възможно да твърдим: “за мен всичко е трудно” – коректно е да кажем: “Почти всичко ми изглежда трудно”. Дори деветдесет и девет процента трудност, предполага един процент лесно. Този процент позитивност е по-достоен да определи тоталното от негативните деветдесет и девет процента. Това минимално улеснение е изкуплението на Цялото. – Ал. Ходоровски

 

хора концепции интерпретации2                                                        /Анна Ивановска/

Добре е да не определяме човек по неговите действия, а по-скоро да определяме действията му според резултатите. Да не казваме “той е идиот”, а “той направи глупост”. Не “той е крадец”, а “той взе това, което не му принадлежи”. Ако определим човек по действията му, ние го ограничаваме и го отделяме от Цялото. Никой човек не може да бъде определен от друг, по същия начин не е възможно да определим и себе си. Всеки от нас е ефимерна проява на Цялото. Човек е смъртен, Цялото е вечно. Смъртта е индивидуална илюзия. – Ал. Ходоровски

„Човек се мери не по това, което е, а по това, което прави да става възможно“ – Шри Оробиндо

Добре или по-точно истински изживените илюзии, ни правят щастливи. Превръщаме се в творци на живота, който живеем.

хора концепции интерпретации4                                                      /Анна Ивановска/

Действията са нито лесни, нито трудни. Те зависят от умението на извършителя. Нещата не са скъпи, нито евтини, те зависят от богатството на купувача. Хората не са нито грозни, нито красиви, те са зависими от вкуса на този, който ги гледа.

Нещата и резултатите нямат качества.  Дава им ги публиката. Значението е винаги субективно. Не обичаме ближния си, защото е съвършен, а го считаме съвършен, защото го обичаме.

Тъй като е невъзможно да уловим тоталността на другия, не е възможно да го съдим. Не е правилно да казваме : “той направи зло”, а “бях уязвим спрямо действието му”. Не е правилно да казваме: “той обяснява лошо” , а “не разбрах какво казва”.

Всяко събитие само по себе си е нито позитивно, нито негативно: всички интерпретации са субективни. От респект към социалния живот за предпочитане е да търсим винаги позитивна интерпретация. – Ал. Ходоровски

 

 

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

СВЯТ И КОМИЧНО

Всеки закон, идея или концепция, като ограничен израз на непознаваемото Цяло, валиден единствено за индивида или обществото, което го произнася в настоящия момент, а по-късно в бъдещето, се превръща в несериозен. Човешката мисъл, фрагментирана и представена като “сериозна”, всъщност е комична. Мъдростта се състои в откривне на комичното в мисъл, която като въображаема част,  е винаги осъдена на грешка. Осмиването, смехът разкрива границите й и приближава мисълтта до тоталното. Комично е това, което като част, се приема за Цяло. – Алехандро Ходоровски

6-7 Ani Ivanovska                                                               /Анна Ивановска/

Индивидът не може да познава Цялото. Той може да познае само част от Цялото. Но тази част е само приближаване, защото, за да я познае, има необходимост да я свърже с Цялото. Приближавайки се към цялото, не е възможно това да стане по прецизен начин. Частта можем да приближим само към едно въображаемо Цяло, наречено “Свят”. – Ал. Ходоровски

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Осъзнат – неосъзнат човек

Съзнателното същество осъзнава границите си. Усещайки се като част, то се стреми да се слее в Цялото. Съзнанието е непрекъснато разлагане чрез устрем, аспирация към тоталното. Неосъзнатия човек приема границите си за Цяло. Несъзнанието е натрупване на граници в желание на човек да се изяви. – Алехандро Ходоровски „Стълба на ангелите“

Ani Ivanovska-1                                                                    /Анна Ивановска/

Всяка част зависи от Цялото. Причината за всеки ефект идва винаги от Цялото. Да се мисли за определени ограничени причини е илюзия. Нищо не може да се осъществи с едно единствено (изолирано) действие. Никой ефект не е ограничен. Всеки ефект е безкраен, защото се създава в Цялото, той е аспект на Цялото. Никога няма една единствена жертва. Никога няма един единствен виновен. – Ал. Ходоровски „Стълба на ангелите“

 

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

ЧАСТ, ЦЯЛОТО И СТРАДАНИЕ

Ако твърдим, че Цялото е нещо по-голямо от сумата на частите си, означава, че Цялото е непознаваемо от тях. Тъй като всяка от тях е част от Цялото, никоя част не може да опознае цялостно друга. Не е възможно да опознаем една част, ако не познаваме всички части. – Алехандро Ходоровскси

02 Ani Ivanovska-1                                                               /Анна Ивановска/

Всички качества принадлежат на Цялото. Част, която си приписва качество, завършва със страдание. Основното качество, което може да си припише частта, е да се приеме за част. Частите не са част от себе си, а са част от Цялото. Когато частта се остави на Цялото, страданието изчезва. – Ал. Ходоровски

Да добавя: Всяка изолация води до страдание. Било на чисто физическо или психо-духовно ниво (а те са свързани) ефектът е един. Връзката с другите хора ни прави щастливи. Колкото сме по-отворени, по-близо сме до Цялото, по-лесно приемаме разликата с другите, ставаме по-щастливи. В невъзможността да се слеем с Цялото, не остава друго, освен да осъзнаваме максимален брой части в себе си. 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: