Фотография

 

                                                                / Париж /

Ние сме това, което виждаме. Обратното също е вярно, защото видяното ни помага да се изграждаме.

                                                              / Гран Пале, Париж /

Добрият фотограф усеща това, което очите не виждат.

                                               / Кунминг, Китай /

Фотографията не е снимания обект, а усещането, което той доставя.

                                                                     / София /

Произведенията на фотогографа са частични признания на това, което той носи в себе си.

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Тежестта на залязващото Слънце

le-poids-de-soleil                                                                                    / Кантар, Поморие /

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотографията като изкуство

Фотографията като изкуство                                         / Al Mahvit, Yemen /

От няколко десетилетия се правят опити фотографията да се приеме като изкуство.  Без да е официално призната между седемте класически изкуства, тя влиза в десятката заедно с киното и комиксите. Отначало в пикторализма, а по-късно през седемдесетте години на миналия век благодарение на сюрреализма, фотографията влиза прогресивно полето на изкуството. Цифровата техника приближава фотографията към съвременните изкуства.

Единствена по рода си, достатъчна сама за себе си, фотографията не демонстрира нищо, но дава поле на богат, интимен обмен между света, автора и любителите. Когато е безвременна, тя се превръща в изкуство. Според мен всяко човешко творение, което не спира да ни въздейства, по-точно да променя нещо в нас, се нарича изкуство. Казано друго яче, сложете на стената в спалнята си една фотография, ако тя всеки ден ви говори, това е изкуство.

Изкуството ни спасява от баналността на живота, в който ежедневието ни потапя…

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотограф и фотография

фотография                                                                                                                 / Сосувлей, Намибия /

Подобно на скулптор, който вае, изсича материята докато стигне до търсената форма, фотографът кадрира и с помощта на светлината рисува есенцията на избрания кадър. Фотографията в известен смисъл е акт на изключване, отстраняване на ненужното. Един непрекъснат подсъзнателен диалог между селекция и изключване.

Фотографът е видял същественото, което ще изрази в кадъра преди да погледне във визьора. Художникът материализира усещането си като добавя пластове върху платното, фотографът кадрира, изключва ненужното в композицията. Елементите в кадъра са взаимно свързани, имат свое място: всеки с всички и всички с всички.

Композицията създава напрежение, според съдържанието на обекта. Но не реалността на обекта, а погледът на фотографа дава стойност на видяното.

Фотографиите, прод на жизнения път, изграждат образа на фотографа. С поглед към външния свят, той изразява вътрешното в себе си, а кадрирането развива и реализира чувствителността му.

Фотографът не се очудва, забравя да имитира или да търси оригиналност и постепенно почеркът му се установява, добива съдържание без клонажи.

Трудното е да се правят фотографии, а не снимки. Преди стотина години големият Андре Кертез споделя как “добрия фотограф може да снима  всичко навсякъде”, защото фотографира усета си. Физическият факт трябва да докарва психически ефект и промяна в зрителя. Само в този смисъл изкуството не е допълнителен товар на всичко, което ни задушава във живота.

–  Пиша това в памет на Кати Хорна с настоящата изложба в Париж. Kati Horna (1912 – 2000 ) http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2010

 

За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в:

Фотография и Музика

Melody is to Music as Reality is to Photography.

The note is the figure on ground, the spatial negative of time. Light Source / Sound Source.

Music helps the ears understand the eyes. – Ralph Gibson

 

La Mélodie est à la Musique ce que la Réalité est à la Photographie.

La note est le négatif spatial du temps. Source de Lumière / Source de Temp.

La Musique aide les oreilles de comprendre les yeux. – Ralph Gibson

 

Мелодията е за Mузиката това, което Реалността e за Фотографията.

Нотата е пространствения негатив на времето. Източник на Светлина / Източник на Звук.

Музиката помага на ушите да разберат погледа. – Ралф Гибсон.

 

фотография и музика                                                                                    / Лион, Франция /

Границата на възможното и в двата случая се свежда до абстракция. До каква степен тонът може да дисонира и до каква степен фотографията може да се отдалечи от сниманото.

La musique et la photographie                                                                                      / Сидни, Австралия /

Когато свирим в определен ритъм (темпо), продължителността на звучене на нотите отговаря на времето, за което обтуратора е отворен по време на експозицията. Звуковият обем създава музикално пространство, както перспективата създава илюзия за триизмерно пространство. Музикантът брои и ритмира времето, фотографът мери и играе със светлината.

Marise 2014-2                                                                                       / Париж /

До каква степен мелодията може да бъде абстрактана и същевременно да се приема в параметрите на чуваемост?

До каква степен фотографията може да е абстрактна и да остане разбираема?

Marise 2014-4                                                                                         / Лион, Франция /

Виждам приятели музиканти с чудесно чувство за фотография. Познаването на един медиум, в случая светлина или звук, се пренася лесно на друг. Това е функция на нивото на познание, приложимо в по-широк спектър.


За любителите на фотографията: Фотогалерия на Иван Пастухов
Форма за контакт
Сподели в: